naar inhoud

Elektronisch versterkte muziek

Als je een activiteit organiseert met elektronisch versterkte muziek moet je in sommige gevallen een vergunning aanvragen.
Dat kan opgenomen muziek zijn (vb via cd's, mp3, streaming...) of het kan livemuziek zijn (vb een liveoptreden met versterking)

Geen toelating nodig > maximumvolume is gedurende volledige activiteit of alle activiteiten (bv café)  lager dan 85 dB(A)

Wel een toelating nodig:

Eenmalige activiteit of enkele keren per jaar* met een maximumvolume van meer dan 85 dB(A)

  • Toelating aanvragen via de meldingsfiche (voor goedkeuring door college van burgemeester en schepenen)
  • Let wel: het maximumniveau mag nooit hoger zijn dan 100 dB(A)LAeq, 60 min

*Het maximum aantal activiteiten is per locatie beperkt tot max. 12 keer per jaar en max. 2 keer in dezelfde maand. Klik hier voor meer informatie als je permanent of meer dan 12 maand per jaar een muziekactiviteit op dezelfde locatie organiseert (café, jeugdhuis, feestzaal...).

Bij elke aanvraag moeten volgende zaken meegestuurd worden

  • Informatie over dj + overeenkomsten
  • Overeenkomst met professionele geluidstechnicus indien aanwezig
  • Grondplan inrichting met aanduiding waar meettoestel en geluidsapparatuur geplaatst worden
  • Aanwezigheid verplichte (en correcte) meetapparatuur

Maak op voorhand de nodige afspraken met muzikanten, dj's, geluidsfirma,... (wie zorgt voor meetapparatuur, wie volgt metingen op,...)

Als organisator ben je medeverantwoordelijk! Hou dus mee een oogje in het zeil.

Meetapparatuur kan je ontlenen via de fuifkoffer van het stedelijk magazijn (magazijn@diksmuide.be)

!! Het is een misvatting dat je tot 22 uur meer lawaai mag maken dan erna: de geluidsnormen gelden overal en altijd. Informeer je dus goed vooraf.

Bekijk ook

Meer informatie over het aanvragen van de juiste vergunning of melding vind je in deze brochure.