naar inhoud

Zorgwonen

Wat is zorgwonen?

Zorgwonen is het creëren van een kleinere woongelegenheid in of nabij (woningbijgebouw of tijdelijke verplaatsbare zorgunit) een bestaande hoofdzakelijk vergunde woning zodat maximaal twee oudere (minimum één 65+) of hulpbehoevende personen kunnen wonen bij iemand die hen zorg verleent. De partner van de oudere of hulpbehoevende kan mee inwonen.

Voorwaarden voor zorgwonen

Er zijn drie voorwaarden voor een zorgwoning:

 1. In of bij de bestaande hoofdzakelijk vergunde woning wordt één kleinere (ondergeschikte) wooneenheid gecreëerd. 
 2. De hoofdwoongelegenheid en de ondergeschikte woongelegenheid hebben dezelfde eigenaar.
 3. De ondergeschikte wooneenheid is voor het huisvesten van:
 • Ofwel ten hoogste 2 personen, waarvan minstens 1 persoon van 65 jaar of ouder
 • Ofwel ten hoogste 2 personen, waarvan minstens 1 hulpbehoevend (kinderen die ten laste zijn van de hulpbehoevende persoon worden niet meegerekend bij het bepalen van het maximum van 2 personen). De hulpbehoevende is: 
  • Een persoon met een handicap.
  • Een persoon die in aanmerking komt voor een tegemoetkoming van de Vlaamse Sociale Bescherming (vroeger zorgverzekering).
  • Een persoon die hulp nodig heeft om zelfstandig te wonen.
 • Ofwel de zorgverlener, als de hulpbehoevende personen in de hoofdwoning blijven wonen.

Wat zijn de stedenbouwkundige regels voor zorgwonen?

Hoe gebeurt de inschrijving in het bevolkingsregister?

Wat moet je doen als de zorgsituatie een einde neemt?

Je kan hier de brochure downloaden.