naar inhoud

Medische wachtdiensten

Wachtdienst apothekers

Zoek een apotheek van wachtdienst via:

  • www.geowacht.be
  • bel 0903 99 000 (verplicht tussen 22 uur en 9 uur, 1,5 euro per minuut)
  • Geowacht App (voor Android en Iphone)

Zie ook: http://www.apotheek.be

 

Wachtdienst huisartsen

Bel het algemeen nummer 1733 om een huisarts van wacht te bereiken. De huisartsenwachtdienst loopt van 19 uur tot ’s anderendaags 8 uur. Overdag, van 8 uur ’s morgens tot 19 uur ’s avonds contacteer je jouw eigen huisarts. 

Na een taalkeuze wordt gevraagd om de 'postcode' van de regio waarin je zich bevindt in te toetsen. Daarna druk je op '#"

Tijdens de week word je, bij afwezigheid van je eigen huisarts, via een keuzemenu doorgeschakeld met de huisarts van wacht in je gemeente. Tijdens het weekend en op feestdagen kom je via dit nummer terecht in de wachtpost. Daar wordt de oproep verder behandeld.

 

Wachtdienst tandartsen

Op zaterdag en zondag is de tandarts van wacht bereikbaar van 9 tot 18 uur op het centrale oproepnummer 0903 39 969. www.tandarts.be.