naar inhoud

Gemeenschapsdienst

Het lokaal bestuur kreeg van het Europees Sociaal Fonds (ESF) een subsidie van 14.793,69 euro om langdurig werkzoekenden opnieuw aan de slag te helpen via gemeenschapsdienst. Diksmuide is een zogenaamde leerwerkplek, waar de werkzoekenden dankzij de begeleiding van twee mentoren verschillende taken op zich nemen.

Werkervaring

De bedoeling is dat langdurige werkzoekenden de nodige werkervaring opdoen én zich op die manier opnieuw kunnen integreren in de arbeidsmarkt. De werkzoekende krijgt hiervoor een beperkte vergoeding.

In Diksmuide zullen de langdurige werkzoekenden vooral mee instaan voor de openbare netheid. Ze brengen afval van de stadsdiensten naar het recyclagepark, ruimen zwerfvuil op, houden voet- en wandelpaden netjes, legen afvalbakken op het openbaar domein …

Mentoren

Het lokaal bestuur voorziet twee mentoren, die hiervoor een opleiding kregen, om de werkzoekenden te begeleiden en coachen.