naar inhoud

Muziek - vergunning geluidsnormen

Als je een activiteit organiseert met elektronisch versterkte muziek (dat wil zeggen iedere openbare activiteit met opgenomen muziek (bv. cd's, mp3, streaming,...) of elektronisch versterkte livemuziek (bv. liveoptredens met versterking, microfoon,...)) moet je in sommige gevallen een vergunning aanvragen:

Geen toelating nodig

> maximumvolume gedurende volledige activiteit of alle activiteiten (bv café) is lager dan 85 dB(A) LAeq,15min

Wel een toelating nodig

Eenmalige activiteit of enkele keren per jaar* met een maximumvolume van meer dan 85 dB(A) LAeq,15min

 • Toelating aanvragen via de meldingsfiche (voor goedkeuring door college van burgemeester en schepenen)
 • Let wel: het maximumniveau mag nooit hoger zijn dan 100 dB(A) LAeq, 60 min

*Het maximum aantal activiteiten is per locatie beperkt tot max. 12 keer per jaar en max. 2 keer in dezelfde maand. 

Permanent of vaker dan 12 maar per jaar een activiteit op dezelfde locatie (café, feestzaal, muziekclub, jeugdhuis,…)

 • Max. volume luider dan 85 dB(A) maar minder dan 95 dB(A) LAeq,15min
  • Melding ‘ingedeelde inrichting klasse 3’
  • CBS kan bijkomende voorwaarden of strengere normen opleggen
  • Geldende omgevingsnormen naleven
  • Sowieso bijkomende maatregelen:
   • Meet gedurende de hele activiteit het geluidsvolume (of geluidsbegrenzer)
   • Gemeten volume moet zichtbaar zijn voor de persoon die het volume bedient
   • Uitzonderingen mogelijk, mits toelating van het college (zie verder)
 • Max. volume luider dan 95 dB(A) maar minder dan 100 dB(A)L Aeq,60min:
  • Omgevingsvergunning ‘ingedeelde inrichting klasse 2’
  • Akoestisch onderzoek door erkend geluidsdeskundige
  • College bepaalt (o.b.v. akoestisch onderzoek) max. geluidsniveau (nooit luider dan absoluut max. 100 dBA LAeq, 60 min)
  • College kan bijkomende voorwaarden/strengere normen opleggen
  • Geldende omgevingsnormen naleven
  • Bijkomende maatregelen:
   • Gedurende de hele activiteit het geluidsvolume meten (of geluidsbegrenzer)
   • Registreer en bewaar het gemeten volume gedurende de hele activiteit (minstens 1 maand bijhouden)
   • Gemeten volume zichtbaar voor persoon die het volume bedient
   • Stel gratis oordopjes ter beschikking van het publiek
   • Uitzonderingen mogelijk, mits toelating van het college

Het is bovendien een misvatting dat je voor 22u meer lawaai mag maken dan erna: de geluidsnormen gelden overal en altijd. Informeer je dus goed vooraf.

Bij elke aanvraag moeten volgende zaken meegestuurd worden

 • Informatie over dj + overeenkomsten
 • Overeenkomst met professionele geluidstechnicus indien aanwezig
 • Grondplan inrichting met aanduiding waar meettoestel en geluidsapparatuur geplaatst worden
 • Aanwezigheid verplichte (en correcte) meetapparatuur

Maak op voorhand de nodige afspraken met muzikanten, dj's, geluidsfirma,... (wie zorgt voor meetapparatuur, wie volgt metingen op,...)

Als organisator ben je medeverantwoordelijk! Hou dus mee een oogje in het zeil.

Meetapparatuur kan je ontlenen via de fuifkoffer van het stedelijk magazijn (magazijn@diksmuide.be)

Hoe aanvragen

Meer informatie over het aanvragen van de juiste vergunning of melding vind je in deze brochure.

Openingsuren & contact

Milieu en duurzaamheid

Tel.
051 79 31 40
e-mail
milieu@diksmuide.be
Open vandaag: 9 tot 12 uur