naar inhoud

Bekendmakingen

Alle goedgekeurde reglementen van het lokaal bestuur Diksmuide kan je raadplegen via deze link

Het lokaal bestuur Diksmuide gebruikt de gelogde gegevens van het LBLOD-platform als register van bekendmakingen. Dit register is van belang gezien het tijdstip van de bekendmaking van reglementen en verordening de inwerkingtreding van deze reglementen en verordeningen bepaalt. Hoe het LBLOD-platform aan de vereisten van het Besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2023 voldoet, kan je nalezen via: https://www.vlaanderen.be/lokaal-bestuur/data-en-tools/gelinkt-notuleren/beschrijving-registratiesysteem-gelinkt-notuleren en https://lblod.diksmuide.be/LBLODWeb/Home/Disclaimer.