naar inhoud

Chiroheem Keiem (2013)

Toon op stratenplan

Algemene info

Keiem heeft zijn nieuw chiroheem

 

 

Het nieuwe heem voor de Chiro van Keiem werd op 21 april 2013 officieel in gebruik genomen. Het nieuwe gebouw ligt aan het einde van de Kloosterhofstraat, in de nabijheid van het speelplein.

 

De voorbereiding van het nieuwe Chiroheem begon in 2007, toen beslist werd dat het terrein naast de gemeenteschool, waarop het oude heem staat, zou worden verkocht. Bovendien is het oude heem in een erbarmelijke staat en veel te klein voor de grote groep van zo’n honderd leden van de plaatselijke Chiro.

 

Het begon allemaal met een schrijven van de Woumense Chiro aan het stadsbestuur. Na het overwegen van de verschillende locaties tijdens de vele overlegmomenten met het stadsbestuur, is uiteindelijk de keuze gevallen op het perceel aan het einde van de Kloosterhofstraat. Dat ligt bovendien in de onmiddellijke omgeving van het speelplein, wat voor de Chirowerking een groot voordeel is. Het stuk landbouwgrond werd aangekocht door het stadsbestuur, omgevormd tot bouwgrond en voor 99 jaar in erfpacht gegeven aan de Chiro. Vanaf dan konden er effectief plannen gemaakt worden voor een nieuw tehuis voor de Chiro. In 2010 werd een vzw opgericht die zou optreden als bouwheer van het nieuwe heem. Oud-leiders en ouders van kinderen die ooit lid waren van de Chiro vormen het bestuur van deze vzw.

 

Bouw uit hout

Het nieuwe Chiroheem is een ontwerp van de Keiemse architect Jerry Popeye. Het gebouw heeft een oppervlakte van zo’n 450 m2 bestaande uit één bouwlaag met acht lokalen voor de verschillende groepen, een leidingslokaal, een keuken, een berging en het nodige sanitair gesitueerd rond een centrale binnenruimte.

Bouwtechnisch is het een houtskeletstructuur met ramen en deuren in aluminium en polycarbonaat. De binnenmuren zijn bekleed met gipsplaten die vervolgens zullen geschilderd worden. Het gebouw wordt verwarmd met gas en conventionele radiatoren. Ieder lokaal is aangesloten op het ventilatiecircuit. Het gebouw is degelijk geïsoleerd.

 

Vrijwilligers met een hart voor de Chiro

Het grootste deel van de werken werden uitgevoerd door verschillende aannemers. Toch is ook veel gerealiseerd met de hulp van talrijke vrijwilligers. Het opbouwen van de houtskeletstructuur, het aanbrengen van de isolatie en de gipsplaten, de volledige elektriciteit en nog vele andere kleine werkzaamheden werden volledig of gedeeltelijk vrijwillig uitgevoerd door ouders, oud-leiders, leiders en mensen met een hart voor de Chiro van Keiem.

 

Financieel plaatje

Aangezien de vzw niet over eigen inkomsten beschikt moest er uitgekeken worden naar subsidies en sponsoring. Het grootste deel van de kostprijs werd gesubsidieerd door het stadsbestuur (185 000 euro). Daarnaast kon de Chiro rekenen op een forse bijdrage (75 000 euro) van Leader (Vlaamse en Europese subsidies). Ook de Chiro van Keiem investeerde 25 000 euro in de bouw van hun nieuwe heem. Van verschillende kleinere sponsors (Cera, CNH...) ontvingen ze tenslotte nog 7 500 euro. Hiermee was de financiering rond en konden de werken starten. Begin juli 2011 was het dan zo ver. Nu, bijna twee jaar later, is het gebouw zo goed als afgewerkt.

Terug naar overzicht

Status

Afgeronde projecten

Technische fiche

  • Bouwheer: Stadsbestuur Diksmuide

Deelgemeente

Keiem
Sluiten

We werken enkel op afspraak

Door de strengere coronamaatregelen zijn de administratieve dienstverlening en het sociaal huis enkel open op afspraak.

Contacteer de betreffende dienst, neem contact op met ons centraal onthaal (051 79 30 00 of onthaal@diksmuide.be) of maak gebruik van het e-loket.

#samendoordewinter #zorgvoorelkaar