naar inhoud

Meldpunt milieuklachten

Geur-, rook-, stof-, geluids-, lichthinder, ... door om het even wie of wat kan echt vervelend zijn en frustraties opwekken. We sommen hieronder op wat je kunt doen. 

 

Praat en ga in dialoog

Breng het aanspreekpunt van het bedrijf, de winkel, het café, ... op de hoogte van je probleem en probeer in onderling overleg tot een oplossing te komen.

 

Contacteer de milieudienst

Leidt dit niet tot een oplossing, neem dan contact op met de dienst milieu. We kunnen je helpen met vragen over de vergunningen waarover het bedrijf beschikt, de milieuvoorwaarden waaraan het moet voldoen en welke instantie controles kan uitvoeren.

Ben je zeker dat het een bedrijf is met een milieuvergunning klasse 1? Contacteer dan rechtstreeks de milieutoezichthouders van de afdeling Handhaving via 050 24 79 60 of
omgevingsinspectie.wvl@vlaanderen.be.

 

Buiten de diensturen

Bij dringende en ernstige hinder kun je buiten de diensturen de lokale politie Polder contacteren via 051 51 00 00. Voor burenhinder contacteer je eveneens de lokale politie.

Openingsuren & contact

Milieu en duurzaamheid

Tel.
051 79 31 40
e-mail
milieu@diksmuide.be
Open vandaag: 9 tot 12 uur & 14 tot 17 uur