naar inhoud

Aanvullende belasting op de personenbelasting

De stad heft een aanvullende belasting op de personenbelasting die geïnd wordt door de Federale overheid. De aanvullende belasting bedraagt net zoals vorig jaar 8%.