naar inhoud

Drankvergunning

Als uitbater van een vaste drankgelegenheid (bv. café, restaurant, cafetaria, …) heeft u een drankvergunning nodig voor het schenken van alcoholhoudende dranken voor consumptie ter plaatse. Het gaat hier om gegiste dranken (bv. bier, wijn, mousserende wijn, …) en sterke drank (bv. gin, cognac, cocktail, …).

Deze vergunning is persoons- en plaatsgebonden en kan niet worden overgedragen. 

 

Uitzondering: drankgelegenheden die uitsluitend gegiste dranken schenken bij een maaltijd zijn vrijgesteld van deze vergunningsplicht.


 

Voor wie

Wanneer een vergunning aanvragen?

 • Bij de opening van een vaste drankgelegenheid.
 • Bij de overname van een vaste drankgelegenheid.
 • Bij ingrijpende verbouwingen van een vaste drankgelegenheid.
 • Bij de uitbating van een reizende drankslijterij.

Voorwaarden

Voor het verkrijgen van een drankvergunning moet u voldoen aan de moraliteits- en hygiënevoorwaarden.

De controle van de (door de federale overheid bepaalde) moraliteitsvoorwaarden gebeurt op basis van een uittreksel uit het strafregister (uittreksel strafregister model 596.1-8, met het oog op het verkrijgen van een drankvergunning  Dit is het zogenaamde uittreksel model 2).

Dit attest moet aangeleverd worden door:·        de uitbater·        de uitbater de eventuele bestuurder  of zijn aangestelde·        de inwonende personen die in de uitbating zouden kunnen deelnemen

Indien de uitbating in handen is van een vennootschap moeten alle medebestuurders een attest kunnen voorleggen.

De moraliteitsvoorwaarden zijn persoonsgeboden.

De hygiënevoorwaarden voor een vaste drankgelegenheid hebben betrekking op:

·        een minimale hoogte van 2,75 meter en minimaal 90m³ inhoudsruimte

·        een goede toegankelijkheid

·        voldoende gescheiden toiletten

·        een goede verlichting voor een optimale zichtbaarheid

·        een goed verwarmingssysteem voor een aangename gevoelstemperatuur

·        voldoende verluchting

·        naleving van de geldende rookreglementering

De hygiënevoorwaarden zijn plaatsgebonden.

Hoe aanvragen

De vergunning moet vóór de opening worden aangevraagd en wordt na controle afgeleverd door de dienst lokale economie.

Download de formulieren in de rechterbalk van deze pagina en bezorg of verstuur ze samen met de nodige bijlagen ingevuld en ondertekend terug aan de dienst lokale economie. 

De aanvraag moet steeds vergezeld zijn van een uittreksel uit het strafregister (model 596.1) voor elk van volgende personen:
 • de uitbater
 • de eventuele bestuurder of zijn aangestelde en inwonende personen die aan de uitbating zouden deelnemen
 • alle medebestuurders, wanneer een vennootschap de zaak uitbaat
 

Na controle van de moraliteit (op basis van het uittreksel uit het strafregister) en de hygiëne (via een controle ter plaatse door de verantwoordelijke dienst) levert de gemeente de drankvergunning af.

Kostprijs

De aanvraag en de vergunning zijn gratis.

Afhandeling

De drankvergunning blijft gelden tot de stopzetting van de uitbating of als er sprake is van een wijziging op het vlak van:·       

 • de uitbater of inwonende personen, medevennoten, …, of
 • het pand (bv. verhuis, grondige verbouwing, …)

Reglement

Uitzonderingen

Je dient geen drankvergunning aan te vragen indien:

 • je eigenaar bent van een handelszaak waar enkel drank verkocht wordt zonder te schenken.
 • je inrichter bent van een tijdelijk evenement (zoals bv. buurtfeesten, tuinfeesten, fuiven, wandeltochten met tijdelijke drankenstand, ...)
  Let op: je dient wel een toelating te hebben voor het schenken van sterke dranken.

E-loket

 • Aanvraagformulier vergunning tot het verkopen, verstrekken of schenken van gegiste en/of sterke dranken

  Formulier