naar inhoud

Drankvergunning

Voor het uitbaten van een slijterij of drankgelegenheid moet u een drankvergunning hebben (vergunning slijterij gegiste en/of sterke dranken). Het gemeentebestuur levert de vergunning af na controle van het strafregister van de uitbater en de eventuele mede uitbaters. Uitbaters en eventuele mede uitbaters die niet in De Panne wonen brengen een uittreksel uit het strafregister mee van de gemeente van hoofdverblijfplaats. Gelieve het uittreksel samen met het aanvraagformulier te bezorgen aan de dienst Lokale Economie.

  • Gegiste dranken zijn bv. bieren, wijnen, e.d. , deze hebben minder dan 22° alcohol.
  • Sterke dranken zijn bv. cognac, whisky, alcoholpops, breezers, e.d. , deze hebben meer dan 22° alcohol.De aanvraag dient tenminste 1 maand voor de opening ingediend.

Voor het schenken van sterke dranken is altijd een vergunning nodig. Een vergunning is niet nodig voor het schenken van gegiste dranken als deze enkel en alleen samen geserveerd worden bij maaltijden. In alle andere gevallen is ook voor het schenken van gegiste dranken een vergunning nodig.


 

Voor wie

Wanneer een vergunning aanvragen?

  • Bij de opening van een vaste drankgelegenheid.
  • Bij de overname van een vaste drankgelegenheid.
  • Bij ingrijpende verbouwingen van een vaste drankgelegenheid.
  • Bij de uitbating van een reizende drankslijterij.

Voorwaarden

Een drankvergunning is persoons- en pandgebonden. De vergunning kan met andere woorden niet overgedragen worden (bv. aan een nieuwe uitbater) of meegenomen worden (naar een andere locatie). De reden daarvoor is eenvoudig: de vergunning wordt enkel toegekend mits er sprake is van een moraliteitsattest (afhankelijke van de betrokken persoon) en een hygiëneattest (afhankelijk van het pand). Dat houdt in dat bij overnames, bij de start van een nieuwe zaak, bij het openen van een tweede zaak en bij ingrijpende verbouwingen opnieuw een vergunning moet worden aangevraagd.

 

Hoe aanvragen

De vergunning moet vóór de opening worden aangevraagd en wordt na controle afgeleverd door de dienst lokale economie.

Download de formulieren in de rechterbalk van deze pagina en bezorg of verstuur ze samen met de nodige bijlagen ingevuld en ondertekend terug aan de dienst lokale economie. 

Kostprijs

Gratis

Uitzonderingen

Je dient geen drankvergunning aan te vragen indien:

  • je eigenaar bent van een handelszaak waar enkel drank verkocht wordt zonder te schenken.
  • je inrichter bent van een tijdelijk evenement (zoals bv. buurtfeesten, tuinfeesten, fuiven, wandeltochten met tijdelijke drankenstand, ...)
    Let op: je dient wel een toelating te hebben voor het schenken van sterke dranken.