naar inhoud

Rampoefeningen

Op initiatief van de burgemeester worden rampoefeningen georganiseerd. In Diksmuide vindt jaarlijks minstens een rampoefening op het terrein plaats. Deze oefeningen geven de verschillende disciplines de kans om hun taken in te oefenen. De veiligheidscel werkt een scenario uit en omschrijft de doelstellingen van de oefening.

Er kunnen twee soorten oefeningen plaatsvinden:

  • theoretische zandbakoefeningen: de verschillende disciplines worden rond de tafel gezet en reageren op papier hoe zij in werkelijkheid zouden optreden.
  • terreinoefeningen: de oefening wordt geënsceneerd op de locatie waar de ramp zogezegd plaatsvond met reële ontplooiing van manschappen en middelen.

 

Verslag rampoefening 2012

Als coördinator van de nood-en interventieplanning op provinciaal niveau nam de gouverneur samen met de burgemeester van Diksmuide en de betrokken hulpverleningsdiensten het initiatief tot het organiseren van een provinciale multidisciplinaire rampoefening op 24 oktober 2012.

Het scenario van de oefening voorziet een aanrijding tussen een tankwagen gevuld met benzine en een Lijnbus, op het kruispunt Woumenweg/Cardijnlaan.

Deze rampoefening, met inzet van reële hulpmiddelen, heeft tot doel het uittesten van het Algemeen Nood- en Interventieplan (ANIP) van de provincie West-Vlaanderen en van de stad Diksmuide. ANIP’s bevatten algemene richtlijnen voor het beheersen van zoveel mogelijk risico’s op het grondgebied van de stad of de provincie.

Tijdens deze noodsituatie treden verschillende disciplines op het terrein in actie: diverse brandweerkorpsen, de medische en psychosociale diensten, de lokale en federale politiediensten, de civiele bescherming en de informatieambtenaren verantwoordelijk voor de info aan de bevolking en pers. Doelstelling van de oefening is het uittesten van de plannen van iedere discipline afzonderlijk, dit zijn de zgn. monodisciplinaire plannen waarin de eigen werking wordt geregeld.

Naast het operationele werd ook het beleidsmatige aspect ingeoefend.

Het provinciaal coördinatiecomité o.l.v. de gouverneur kwam tijdens de oefening bijeen en de beleidsbeslissingen werden genomen in het PCC (provinciale crisiscentrum) met na afloop van de oefening een persconferentie. Het VTI van Diksmuide greep de oefening aan om meteen ook haar intern evacuatieplan uit te testen. Tijdens de evaluatievergadering in het Esenkasteel werden alle opmerkingen van de diverse disciplines samengelegd om uiteindelijk de noodplannen bij te sturen waar nodig.

Openingsuren & contact

Tel.
051 79 31 91
e-mail
noodplanning@diksmuide.be