naar inhoud

Subsidies voor sportieve evenementen en – projecten

Forfaitair bedrag en organisatiesubsidie

Het stadsbestuur wil tijdelijke en specifieke niet-commerciële sportieve initiatieven op Diksmuids grondgebied stimuleren en subsidiëren.

De subsidie voor sportieve projecten en – evenementen bestaat uit een forfaitair bedrag van 100 euro per project en een organisatiesubsidie, mits voldaan wordt aan de algemene voorwaarden. De organisatiesubsidie wordt toegekend volgens te bewijzen organisatiekosten en een puntensysteem.

Om een subsidie aan te vragen moet een subsidieformulier ingediend worden tegen ten laatste 30 september na het verlopen werkingsjaar. Alle sportverenigingen die het vorige jaar in aanmerking kwamen voor betoelaging krijgen automatisch een subsidieformulier toegestuurd door de stedelijke sportdienst.

Sluiten

We werken enkel op afspraak

Door de strengere coronamaatregelen zijn de administratieve dienstverlening en het sociaal huis enkel open op afspraak.

Contacteer de betreffende dienst, neem contact op met ons centraal onthaal (051 79 30 00 of onthaal@diksmuide.be) of maak gebruik van het e-loket.

#samendoordewinter #zorgvoorelkaar