naar inhoud

Riolering - aanvraag tot aansluiting

Voor een aansluiting op het openbaar rioleernet moet je een schriftelijke aanvraag doen bij Infrax, Noordlaan 9 te 8820 Torhout.
Info: www.infrax.be , 050 67 12 00

Overwelving van grachten is aan te vragen bij de stedelijke dienst ruimtelijke ordening, Heernisse 6, ruimtelijke.ordening@diksmuide.be , 051 79 31 30.