naar inhoud

Aantal inwoners Diksmuide

Bevolkingscijfer in Diksmuide stijgt lichtjes

Op 1 januari 2019 telde Diksmuide 16.735 inwoners, dit zijn 9 inwoners meer dan op hetzelfde moment vorig jaar. 

Verhouding mannen - vrouwen

Van die 16.735 inwoners is het aantal mannen en vrouwen relatief gelijk verdeeld: 8.373 mannen en 8.362  vrouwen. De groep 50- tot 59-jarigen is in Diksmuide de grootste. De oudste inwoner is een vrouw van 102 jaar. 

 

Esen groeit het sterkst

Net als vorig jaar stellen we vast dat het bevolkingsaantal in Esen het meest (+48) is gestegen. Het centrum kent dan weer een daling met 18 personen. Sterkste daler is Woumen met 19 mensen minder dan in 2017. In totaal verhuisden 725 mensen naar Diksmuide. Dat is een daling (203 minder) in vergelijking met vorig jaar. 52 mensen komen van een centrumstad en 174 mensen zijn verhuisd van een kustgemeente naar Diksmuide. Het aantal mensen dat in 2018 Diksmuide verliet wegens verhuis, bedraagt 824. Dit zijn er 38 meer dan in 2017.

 

Natuurlijke evolutie

Anders dan vorig jaar lag het aantal geboortes een pak hoger dan het aantal sterfgevallen: 178 tegenover 145. Tien baby’s meer dan in 2017, en maar liefst 46 sterfgevallen minder. Door het ontbreken van een ziekenhuis gebeurt het nog maar zelden dat een baby in Diksmuide ter wereld komt. Leuk nieuws in 2018, want er werd één baby thuis geboren. Dat was in Keiem.

 

Huwelijken

We kregen in 2017 een stijging in het aantal huwelijken, dat was in 2018 anders. 66 koppels zegden het ja-woord. Dat zijn zeven koppels minder dan in 2017. Ook het aantal echtscheidingen daalde weer lichtjes: 34 in 2018 ten opzichte van 36 in 2017.  

 

Leuk om weten - Diksmuide bekend in Siematycze

Van de 16.735 Diksmuidelingen komen 577 van een vreemd land of 3,44% van de bevolking. Vaak denken we aan vluchtelingen uit Syrië en omstreken. Toch komt 71,9% van die 577 uit landen van Europa.

 

Wie naar het programma ‘Reizen Waes’ keek zag misschien wel dat veel Polen uit het dorpje Siematycze naar België komen om te werken. De meeste inwoners ginder hadden wel een link met ons land, dat kwam Tom Waes te weten. Ook in Diksmuide komt de naam Siematycze af en toe terug. Een aantal van onze inwoners zijn afkomstig uit het dorpje. Het gaat dan vooral over seizoenarbeiders die hier maximum 3 maanden blijven. Zij worden in geen enkel register geregistreerd aangezien het gaat om een kort verblijf.

 

Bevolkingscijfers sinds 2007

Aan de start van deze legislatuur kijken we ook eens achterom. Sinds 2007 is het aantal Diksmuidelingen gestegen van 15.768 naar 16.735. Een stijging van 967 inwoners dus. Diksmuide, Beerst en Esen zijn de opvallendste stijgers met respectievelijk 606, 336 en 104 inwoners extra. Pervijze kende de afgelopen jaren de grootste daling (-68).

 

Overzicht

Deelgemeente Mannen Vrouwen Totaal Vergelijking 2018
Beerst  731 732 1463

-1

Diksmuide   2832 2959 5791 -18
Esen  997 961 1958 +48
Kaaskerke  236 231 467 +7
Keiem  674 646 1320 -16
Lampernisse   84 72 156 -1
Leke  581 597 1178 +14
Nieuwkapelle  225 224 449 +4
Oostkerke  143 123 266 -3
Oudekapelle   73 65 138 -5
Pervijze  417 401 818 -1
Sint-Jacobskapelle  51 51 102 -1
Stuivekenskerke  71 64 135 -5
Vladslo  619 588 1207 +6
Woumen   639 648 1287 -19
Totaal 8373 8362 16735 +9

Openingsuren & contact

Burgerzaken

Tel.
051 79 30 10
fax
051 51 00 20
e-mail
burgerzaken@diksmuide.be
Vandaag gesloten