naar inhoud

Provinciale toelage voor projecten in het Zuiden

Wereldburgerschap

Provinciale toelage voor kleinschalige projecten in het Zuiden

Ook de provincie West-Vlaanderen ondersteunt kleinschalige projecten in het Zuiden. Sinds 23 december 2013 werd een nieuwe reglement goedgekeurd waarbij 4 soorten tussenkomsten voorzien is.

-Investeringssubsidie 

-Projectsubsidie voor een in ruimte en tijd afgebakend initiatief (maximum 3 jaar).

-Tussenkomst op basis van een overeenkomst. Deze ondersteuning voor structurele acties en/of projecten op basis van een overeenkomst met de provincie loopt voor een bepaalde duur en met resultaatsverbintenissen op maat.  

-Noodhulp voor het voldoen aan de basisbehoeften van groepen die worden geconfronteerd met niet te voorziene rampen van natuurlijke of menselijke oorsprong en/of met de verergering van structurele problemen verbonden aan oorlogen, hongersnood, vluchtelingenstromen of epidemieën.

Belangrijk om weten:

  1. De aanvraag voor een investerings- of projectsubsidie of voor een tussenkomst op basis van een overeenkomst gebeurt vóór 1 april of 1 oktober.
  2. Het aanvraagformulier moet ondertekend en volledig ingevuld (dititaal!) teruggestuurd worden naar het Wereldhuis West-Vlaanderen, wereldhuis@west-vlaanderen.be. Let op, wij kunnen maximum 4 MB ontvangen via de mail. De projecten worden voorgelegd aan een adviesgroep die een advies geeft aan de deputatie die beslist.
  3. Als u een volgende schijf wil krijgen voor uw project, stuur dan het ingevulde verslagformulier door aan ons.