naar inhoud

Kids-ID aanvragen

De Kids-ID is een elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de 12 jaar. De Kids-ID bevat alle identiteitsgegevens van je kind én zijn of haar foto. Ook de namen van de ouders staan erop vermeld.

De kids-ID is niet verplicht in België, maar wel voor reizen naar het buitenland. Ook voor korte winkelbezoeken net over de grens is een kids-ID verplicht. Ga je naar een bestemming waar je een reispas nodig hebt, dan geldt de reispas als identiteitsbewijs van je kind in dat land.

Wist je dat een kids-ID een extra bescherming biedt in noodgevallen? 'Hallo Ouders' maakt het mogelijk om telefonisch contact op te nemen met de ouders (of familie, vrienden, buren...) wanneer het kind in moeilijkheden verkeert.

Geldigheidsduur
Een kids-ID is altijd drie jaar geldig. De kids-ID blijft geldig tot de vervaldag, ook al is je kind intussen 12 jaar geworden. De kids-ID moet ook niet vervangen worden wanneer het kind verhuist. Het adres staat enkel op de chip vermeld en kan dus worden aangepast door de gemeente waarnaar het kind verhuist.

Voor wie

Voor alle Belgische kinderen van 0 tot 12 jaar.

Voorwaarden

Bij de aanvraag van een kids-ID moet je het ouderlijk gezag hebben over het kind. Het kind moet mee zijn bij de aanvraag. 

Hoe aanvragen

 1. De aanvraag gebeurt op initiatief van de ouders en is enkel verplicht als je met je kind naar het buitenland gaat. Het kind moet bij de aanvraag aanwezig zijn.
 2. 2 à 3 weken na de aanvraag krijg je volgende codes toegestuurd per post:
 • een pukcode om de kaart te activeren
 • een pincode om de kaart te gebruiken voor elektronische toepassingen vanaf de leeftijd van 6 jaar
 • een code 'contact ouders' om het cascadesysteem 'Hallo Ouders' te activeren.

Belangrijk
Vraag de kids-ID tijdig aan, best een maand voor je op reis vertrekt.

Spoedprocedure
Wie de kids-ID te laat aanvraagt kan nog rekenen op een spoedprocedure. De kosten voor die procedure liggen dan wel een stuk hoger.

Kostprijs

 • normaal tarief (Belgen EU-kaart, EU+-kaart, F-kaart, F+-kaart, M-kaart): € 9,00
 • normaal tarief (A-kaart, B-kaart, K-kaart): € 12,00
 • spoedprocedure: € 132,00
 • spoedprocedure met gecentraliseerde levering: € 143,40

Wat meebrengen

 • de eID van de ouder die de kids-ID aanvraagt
 • een volmachtformulier als de aanvrager niet de ouder of voogd is
 • een recente en scherpe pasfoto in kleur met een witte achtergrond
 • het kind waarvoor je een kids-ID aanvraagt

Meer info

De kids-ID wordt niet automatisch verlengd. De ouders moeten zelf de verlenging aanvragen.