naar inhoud

#Diksmuideklimaatstad

Uitdaging

Onze huidige maatschappij verbruikt steeds meer energie (voor transport, verwarming, ventilatie, elektriciteit, enz..), die in grote mate geleverd wordt door fossiele brandstoffen. Dit zorgt voor een toename in CO2 in de atmosfeer. CO2 is een broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde en de klimaatverandering. Lokale en regionale overheden in heel Europa helpen de klimaatverandering verminderen door het opmaken van duurzame klimaatactieplannen en door het stimuleren van het gebruik van duurzame energie.

Het stadsbestuur ondertekende hiervoor het burgemeestersconvenant met de Europese Unie.

De stad Diksmuide

 • erkent dat zij als lokale overheid een belangrijk rol kan spelen in het terugdringen van de klimaatverandering en het inspelen op de reeds optredende veranderingen.
 • erkent dat klimaat een thema is waar verschillende beleidsdomeinen bij betrokken moeten worden: ruimtelijke planning, energie, water, milieu, mobiliteit, economie, landbouw, enz...
 • engageert zich om zowel in haar eigen werking als naar de verschillende doelgroepen (burgers, bedrijven, verenigingen, enz..) acties op te zetten om klimaatverandering tegen te gaan en de gevolgen ervan te milderen zoals
  • verlagen van het energiegebruik
  • verlagen van de CO2-uitstoot
  • verhogen van het aandeel hernieuwbare energie
   ruimte bieden aan water

Openingsuren & contact

Milieu en duurzaamheid

Tel.
051 79 31 40
e-mail
milieu@diksmuide.be
Open vandaag: 9 tot 12 uur & 14 tot 17 uur