naar inhoud

College van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen is het uitvoerend orgaan van het stadsbestuur, dat instaat voor het dagelijks bestuur. Het College vergadert doorgaans elke dinsdagnamiddag. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Agendapunten voor het college moet je richten aan: stad Diksmuide, College van burgemeester en schepenen, Administratief centrum, Heernisse 6, 8600 Diksmuide, secretariaat@diksmuide.be .

Sluiten

We werken enkel op afspraak

Door de strengere coronamaatregelen zijn de administratieve dienstverlening en het sociaal huis enkel open op afspraak.

Contacteer de betreffende dienst, neem contact op met ons centraal onthaal (051 79 30 00 of onthaal@diksmuide.be) of maak gebruik van het e-loket.

#samendoordewinter #zorgvoorelkaar