naar inhoud

Voorlopig rijbewijs - aanvraag

Ben je geslaagd voor je theoretisch rijexamen dan mag je onder begeleiding of onder bepaalde voorwaarden met een voorlopig rijbewijs op de openbare weg rijden.

De manier waarop je je voorbereidt op het praktisch rijexamen kan verschillen.
Daarom bestaan er 3 modellen voorlopige rijbewijzen:

 • voorlopig rijbewijs - model 3
 • voorlopig rijbewijs met begeleider - model 36
 • voorlopig rijbewijs zonder begeleider - model 18 

Voor elk model van voorlopig rijbewijs gelden andere voorwaarden (stage, begeleiding, geldigheidsduur,…)

Categorieën rijbewijzen:

 • bromfiets – categorie AM
 • motorfiets - categorie A, A1, A2
 • wagen – categorieën B, B+E
 • vrachtwagens –categorieën C, C1, C+E, C1+E
 • bussen – Categorieën D, D1, D+E, D1+E
 • landbouwvoertuigen – categorie G

Voorwaarden

 • voorlopig rijbewijs - model 3
  • Geldigheid: 12 maanden, voor alle categorieën, op Belgisch grondgebied.
  • Stage: mininum 1 maand voor alle categorieën.
  • Begeleiders: minimum 1, maximum 2 (zij ondertekenen op voorhand het aanvraagformulier), geen begeleiders nodig voor cat. A
    
 • voorlopig rijbewijs met begeleider - model 36
  • geslaagd voor theoretisch examen, niet langer geleden dan 3 jaar
  • Leeftijd: aanvraag vanaf 17 jaar.
  • Geldigheid: 36 maanden, voor categorie B, op Belgisch grondgebied.
  • Stage: minimum 3 maanden, maar minimum 18 jaar oud op het ogenblik van het praktisch examen.
  • Begeleider: vanaf 3 februari 2014 zal op een voorlopig rijbewijs categorie B model 36 maanden de begeleider vermeld worden. Er zal een mogelijkheid zijn om maximum twee begeleiders te vermelden, maar een tweede begeleider is niet verplicht. De begeleider moet minstens 8 jaar houder zijn van een Belgisch of Europees rijbewijs categorie B. Hij mag niet vervallen zijn van het recht tot sturen in de laatste 3 jaar. Er mag ook geen bijkomende passagier meer meerijden.
    
 • voorlopig rijbewijs zonder begeleider - model 18
   • geslaagd voor theoretisch examen, niet langer geleden dan 3 jaar
   • 20 uur praktische lessen gevolgd
   • Leeftijd: aanvraag vanaf 18 jaar
   • Geldigheid: 18 maanden, voor categorie B, op Belgisch grondgebied
   • Stage: minimum 3 maanden.
   • Mag vanaf 3 februari 2014 maar maximum 2 passagiers meenemen, op voorwaarde dat ze voldoen aan de voorwaarden om als begeleider op te treden. Andere passagiers zijn niet toegelaten.

 

Hoe aanvragen

 dient zich persoonlijk aan te bieden.

Kostprijs

 • voorlopig rijbewijs - model 3: 25 euro
 • voorlopig rijbewijs met begeleider - model 36: 25 euro
 • voorlopig rijbewijs zonder begeleider - model 18: 25 euro

 

Duplicaten van voorlopige rijbewijzen kosten 25 euro

Wat meebrengen

voor alle modellen:

 • identiteitskaart
 • bewijs van het examencentrum dat je geslaagd bent voor het theoretisch rijexamen

 voor model 36 en model 18 - rijbewijs categorie B (auto)

Het is niet meer nodig om pasfoto's mee te brengen. De foto van de identiteitskaart kan gebruikt worden voor de aanmaak van het voorlopig rijbewijs. Indien u echter niet tevreden bent met de foto van uw identiteitskaart, kan u steeds een nieuwe foto aanbieden om in te scannen.

 voor model 18:

 • rijgeschiktheidsattest 20 uur les

Openingsuren & contact

Burgerzaken

Tel.
051 79 30 10
fax
051 51 00 20
e-mail
burgerzaken@diksmuide.be
Vandaag gesloten