naar inhoud

Duitse begraafplaats Praetbos (2014)

Toon op stratenplan

Algemene info

In het kader van de herdenking 100 jaar Eerste Wereldoorlog kreeg de Houtlandstraat vanaf het Kruispunt met de Brugse Heirweg tot aan de hoeve Musseeuw (Houtlandstraat 3) een nieuwe inrichting. 
 
 

Updates

 • foto Bewonersbrief werken site Praetbos

  Bewonersbrief werken site Praetbos

  maandag 23 december 2013
  op 4 november starten de werken aan het Praetbos.
 • foto Verbeterd onthaal Duitse begraafplaats - Houtlandstraat

  Verbeterd onthaal Duitse begraafplaats - Houtlandstraat

  woensdag 18 juni 2014

  Nieuwe onthaalfaciliteiten Duitse begraafplaats & verkeersveilige inrichting Houtlandstraat

  In het kader van de herdenking 100 jaar Eerste Wereldoorlog kreeg de Houtlandstraat in de nabijheid van de Duitse begraafplaats en het Praetbos een vernieuwde inrichting. Toegankelijkheid, duiding en belevingsversterking van de begraafplaats stonden hierbij centraal. In Vladslo bevindt zich één van de grootste Duitse militaire begraafplaatsen in Vlaanderen. Deze rustplaats voor 25.638 gesneuvelden ontroert niet alleen door de ingetogenheid, maar ook door de aanwezigheid van de wereldberoemde beelden ‘Het treurend Ouderpaar’ van Käthe Kollwitz. “De Houtlandstraat nabij de Duitse Begraafplaats kende een aantal problemen die door een steeds groeiend aantal bezoekers nog meer zouden doorwegen. Er was nood aan betere duiding, veiligere en meer parkeergelegenheid, het betrekken van de natuurlijke bosomgeving om zo de beleving van dit rust- en bezinningspunt te versterken en natuurlijk ook de sereniteit van deze site te herstellen.” aldus burgemeester Lies Laridon.

  Eind 2013 startten de werken om de Houtlandstraat veiliger te maken en de bezoeker meer duiding te geven bij de site. Deze werken werden voorbereid en opgevolgd door diverse partners als: stadsbestuur Diksmuide, Agentschap Natuur en Bos, Agentschap Onroerend Erfgoed, Volksbund Deutsche Kriegsgräbefürsorge e.V. . Tevens werd Westkans betrokken om het onthaal zo toegankelijk mogelijk te maken. De verbeteringswerken aan de Houtlandstraat en de aanpak van de onthaalfaciliteiten kostten in totaal zo’n 499.470 euro (btw en erelonen inbegrepen). De stad mocht rekenen op 20% subsidie van de provincie West-Vlaanderen en 46% subsidie van Toerisme Vlaanderen in het kader van de subsidiefondsen herdenking 100 jaar Groote Oorlog.

  Veiligere Houtlandstraat

  “De Houtlandstraat kent een problematiek van snel doorgaand verkeer, het verstoort de veiligheid van de omgeving. Daarbij komt dat omwille van het betonnen wegdek het verkeer uit de Houtlandstraat ook geluidshinder geeft. “ gaat burgemeester Laridon verder. Het veiligheidsprobleem werd aangepakt door de creatie van een nieuwe brede parkeerstrook, een fietssuggestiestrook en van verkeersremmende vernauwingen met beukenhagen en kasseilijnen. De wijziging in het wegprofiel en het wegdek dwingt de voorbijgangen tot vertragen. Daarnaast vormt de bosrand ook een poorteffect. Deze ‘poort van bezinning’ zal enerzijds automobilisten aanzetten tot vertragen, maar zal de beleving voor de bezoeker ook versterken. Een laag geluidsbeperkend asfalt moet meteen ook de geluidshinder verminderen. Op termijn zal ook een ‘zone 30’ ingevoerd worden zodat het aantal verkeersborden beperkt kan blijven en het laaneffect maximaal tot z’n recht kan komen.

  Aanvankelijk parkeerden bezoekers veelal op het fietspad of de rijweg. Dankzij het aanbrengen van de wegvernauwing is het nu mogelijk dat 12 à 15 personenwagen en 3 autobussen op een veilige manier kunnen parkeren. Op termijn komt er ook nog een belbushalte ter hoogte van de begraafplaats.

  Belevingsversterking en duiding naar de Duitse begraafplaats

  Om de bezoekers van de begraafplaats en het Praetbos de locatie beter te laten beleven was er nood aan een meer verhalende inhoud van het informatiebord én een link met de omgeving en de rest van het frontgebeuren. De nieuwe informatieluifel vormt een eerste kennismaking en helpt de juiste sfeer te scheppen. Met verhalende teksten en sprekend beeldmateriaal ontdekt de bezoeker de rol van het Praetbos tijdens WOI, de monumenten in het bos, de geschiedenis van de Duitse begraafplaatsen, de figuur Käthe Kollwitz en haar beeldengroep ‘het Treurend Ouderpaar’. Ook de hedendaagse rol van het gebied wordt toegelicht. Het provinciebestuur nam deze site op in het Netwerk van hoofdsites aan het front in de Westhoek.

  Beleving Praetbos

  Het Agentschap voor Natuur en Bos investeerde in de uitbreiding en een 1,5 kilometer lang bezinningscircuit in het bos, rond de begraafplaats. Dit gebeurde door het openmaken van dreven en verbeteren van bestaande wandelpaden. Er werden enkele rustruimtes ingericht. Diverse kleinere relicten en het Duits monument van de vliegenier zijn nu ook ontsloten. Samen met de Duitse Mess-officieren werden deze recent beschermd door Vlaams minister van toerisme en erfgoed Geert Bourgeois. Aansluitend op de reeds uitgevoerde werken voorziet men nog de optimalisatie van het bezinningsparcours "Poëziepad" en duiding van het parcours, bij de monumenten en relicten, om de beleving totaal te maken.

  In samenwerking met het Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed gebeurden in de zomer 2010 opgravingen op de locatie waar het Duitse kamp zich in 14-18 bevond. Vervolgens werd hier in 2011 een nieuw stuk bos van 2,06 hectare aangeplant met vooral eik en es. Alles gebeurde met de nodige zorg voor en eventuele evocatie van het aanwezige erfgoed.

  Restauratiewerken voorzien op Duitse begraafplaats

  Vlaams minister Bourgeois kende vorige maand 150.306 euro aan restauratiepremie toe voor de militaire begraafplaats van Vladslo. Met deze premie zullen zowel de buitenkant als het interieur van het inkomgebouw gerestaureerd worden. Daarnaast zal er een algemene restauratie gebeuren van de begraafplaats, waarbij onder meer het plein aan de voorzijde van het inkomgebouw wat lager zal komen te liggen. Overbelaste delen in het gazon zullen opnieuw worden aangelegd en er zal een natuurstenen verharding komen rond de beeldengroep ‘Treurend Ouderpaar’. De toegankelijkheid van de begraafplaats zal nog worden verbeterd door een nieuwe toegang voor mindervaliden. Daarnaast werden onderhoudspremies toegekend voor het beheer en onderhoud van diverse Duitse begraafplaatsen.

Terug naar overzicht

Status

Afgeronde projecten

Technische fiche

 • Startdatum: maandag 4 november 2013
 • Einddatum: maandag 31 maart 2014

Deelgemeente

Vladslo