naar inhoud

Herinrichting landelijke wegen

Algemene info

De stad kan jaarlijks aanspraak maken op 250.000 euro subsidie in het kader van Plattelandsfonds. De voorbije jaren konden zo onder andere de Zannekinstraat, Oude Dorpsstraat en De Brugse Heirweg worden vernieuwd. Voor het pakket van 2016 staan de hieronder vernoemde straten gepland. De uitvoering is te verwachten eind 2016 - begin 2017.

 •  Handzamedijk
  • Oostendestraat tot Vladslostraat
  • Wat:
   • Affrezen waar nodig
   • Daarna profileringslaag
   • Daarop wapeningsnet dat wordt ingeslemd
   • Hierop nieuwe toplaag + aanvullen van de kanten

 • Beerststraat
  • Tussen Gentweg en Vladsloplein
  • Kasseigedeelte verdwijnt
   • Opbraak van bestaande kassei
   • Profileringslaag
   • Wapeningsnet
   • Toplaag in asfalt
  • Op een aantal plaatsen worden de bloembakken vervangen door plantvakken (vaste constructie - lage opstaande boordsteen) de exacte locaties zijn op dit moment nog niet bepaald.

 • Amphoek
  • Volledige tracé
  • Wat: idem Handzamedijk
  • (+ het onverharde deel van de openbare weg wordt mee verhard – voor restgedeelte op privaat domein kunnen de bewoners tegen betaling van eigen aandeel (volgens condities bestek) mee laten verharden.

 •  Brugse Heirweg
  • Gedeelte nabij Koekelarestraat
  • Op enkele plaatsen plaatselijk herstel van betonvakken in cementbetonverharding.

Totaal geraamde bedrag: 293.420 euro (incl BTW) met 250.000 euro subsidie Plattelandsfonds.

 

Terug naar overzicht

Status

Afgeronde projecten

Technische fiche

Nog geen technische gegevens beschikbaar.

Deelgemeente

Vladslo