naar inhoud

Rioleringsaanleg en herinrichting Vaartstraat - Generaal Baron Jacquesstraat - Halve Maanstraat

Algemene info

Na het zomerverlof van 2016 starten de rioleringswerken in de Vaartstraat en de Generaal Baron Jacquesstraat, dit is een eerste fase in het grote rioleringsproject in de Diksmuidse binnenstad. Ook bereikbaarheidsinformatie en communicatie stonden op de agenda.

Begin 2015 startte in Diksmuide met de opmaak van een masterplan voor de binnenstad. Dit kwam er nadat in 2014 subsidies vrijkwamen bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) voor het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel in de Vaartstraat, Halve Maanstraat, Italiëplein, Generaal Baron Jacquesstraat, de Grote Markt, Wilgendijk en Stovestraat.

Het masterplan omvat een visie op de beeldkwaliteit (hoe willen we dat ons historisch centrum er uit ziet? Welke materialen gebruiken we? Hoe brengen we eenheid tussen de nabije en toekomstige ingrepen in de binnenstad). Daarnaast zijn parkeren en circuleren ook een onderdeel in het masterplan. 
Doorheen de algemene participatiemomenten op 4 maart, 2 april, 18 juni en 24 september kregen we een goed inzicht op verwachtingen, mogelijkheden en praktische randvoorwaarden om het geheel tot stand te brengen. Omdat onze binnenstad gekenmerkt is door heel wat handel werd 13 mei een aparte sessie voor handelaars georganiseerd.
Momenteel loopt de verdere gedetailleerde uitwerking van de diverse onderdelen in het masterplan.

Principes van het ontwerp

Hiervoor baseerden we ons op de inbreng die uit de algemene participatiesessies kwam. Er werden immers zaken afgetoetst i.v.m. looplijnen, hoofdassen, groene wandelas die de verbinding slaat tussen de IJzertoren tot het station. Verder werd ook bij de handelaren langsgegaan met het voorontwerp. Dit leverde een pak praktische informatie en bijsturingen op.

 • Groene wandelas vanaf de IJzer tot aan het station
  De Generaal Baron Jacquesstraat krijgt het uitzicht van een groene wandelboulevard mét de ruimte veilig fietsen en doorgang en parkeren van auto’s.
  Aan de linkerzijde (kant Schoolplein) komt een voetpadzone en een parkeerstrook. Deze liggen op gelijk niveau.
  Aan de noordzijde (kant Handzamevaart), die tevens de zonzijde is, komt een groenstructuur in leilinden die de rijweg van de ruime wandelzone scheidt. Onder de leilinden worden enkele fietsparkings voorzien en zullen banken in houtstructuur worden voorzien. In deze zone komen eveneens een viertal invalidenparkings.

 • Voor de fietsers zal er een markering voor fietssuggestiestrook zijn, dit in het belang van fietsers die in de tegengestelde richting van de auto’s rijden.

 • Het kruispunt Vaartstraat – IJzerlaan – Generaal Baron Jacquesstraat wordt vereenvoudigd door het samenvoegen van de twee assen. Vanaf de IJzerlaan gaat men voortaan oprijden via de Vaartstraat om dan af te slaan naar de Generaal Baron Jacquesstraat.

 • Parkeren
  Na uitvoering van de werken gaat het nieuwe parkeerregime in: blauwe zone van 1 uur. Hierbij zal de blauwe zone gelden van 8 tot 12 uur en van 13 tot 18 uur uitgezonderd op zon- en feestdagen. Binnen de tijden van blauwe zone zal geen bewonersparkeren gelden.
  In de nieuwe inrichting zullen 38 parkeerplaatsen en 4 mindervalidenparkings beschikbaar zijn. Door het terugbrengen van de parkeerduur van twee naar één uur zal de parkeerrotatie verhogen (zo’n 70 procent in vergelijking met de huidige situatie).
 • Laden & lossen
  Er werd een grondige afweging gemaakt i.v.m. laad- en loszones. In heel wat gemeenten wordt met dit systeem gewerkt. Toch zijn de nadelen niet te negeren. Laad- en loszones voorzien betekent dat er parkeerplaatsen moeten worden gereserveerd. Deze parkeerplaatsen worden soms ingenomen door parkeren, waardoor ze hun effect voorbij schieten. De laad- en loszones liggen niet voor elke handelaar goed.
  Na afweging van alle argumenten opteert het bestuur om geen specifieke laad- en loszones te voorzien.

Updates

 • foto Maandag 4 april starten de werkzaamheden aan nutsvoorzieningen in G.B. Jacquesstraat

  Maandag 4 april starten de werkzaamheden aan nutsvoorzieningen in G.B. Jacquesstraat

  woensdag 30 maart 2016

  Op maandag 4 april starten de werken aan de nutsleidingen in de Generaal Baron Jacquesstraat. Deze werken gebeuren in voorbereiding van de rioleringswerken die na het zomerverlof van start gaan.  De leidingen van elektriciteit, openbare verlichting, gas, telefoon en gedeeltelijk ook water worden vernieuwd.

  Fase1
  Het stuk tussen de Wilgendijk en de Grote Markt (kant van de Handzamevaart) wordt opengebroken. Daarna maakt men een doorsteek en worden de nutsleidingen aan de andere kant van de straat tot het Schoolplein vernieuwd. Het gedeelte tussen de IJzerlaan en de Wilgendijk blijft toegankelijk voor alle verkeer.


  Fase 2
  De tweede fase begrenst het stuk tussen het Schoolplein en de Ijzerlaan en terug naar de Wilgendijk. De G.B Jacquesstraat zal bereikbaar zijn via de Kiekenstraat – Wilgendijk.


  Fase 3
  Deze fase gaat via de tuin van het vroegere stadsmuseum door om zo de nutsleidingen van het nieuwbouwappartement ‘Alleye’ te kunnen aanleggen. De G.B Jacquesstraat heeft terug de normale doorgang.  


  Fase 4
  De laatste fase start net na het bouwverlof van 2016. De nutsleidingen in de Vaartstraat worden in hier vernieuwd. Deze fase sluit meteen ook aan op de eerste fase van de rioleringswerken die in de Vaartstraat starten ter hoogte van de Handzamevaart.

   

   

  Bereikbaarheid winkels
  Er worden enkel sleuven gemaakt in de voetpaden om aan de nutsleidingen te kunnen. Alle winkels en woningen blijven tijdens de werken te voet bereikbaar. Via loopbruggen voor voetgangers blijven de winkels bereikbaar. De werken worden stelselmatig uitgevoerd zodat de hinder net voor de deur ongeveer een week in beslag zal nemen. Van zodra de nutsleidingen vernieuwd zijn worden de voetpaden terug in vaste ondergrond gegoten met mager beton.


                 

  Bereikbaarheidsadviseur
  Willem Verfaillie van Unizo, willem.verfaillie@unizowvl.be of 0472 75 88 34.

   

Foto's

 • IMG_3184
Terug naar overzicht