naar inhoud

Ontmoetingscentrum Pervijze

Algemene info

Het stadsbestuur voorziet in z'n budget voor de inrichting van een nieuw ontmoetingscentrum in Pervijze.

In voorbereiding hiervan gebeurde eerder al een studie die de haalbaarheid en mogelijkheid van de herbestemming onderzocht.

Begin 2016 werd Urbain Architectencollectief aangesteld als ontwerper om:

- richting en keuze tot herbestemming van het overgedimensioneerde ontmoetingscentrum

- architectuuropdracht voor bouwdossier van het ontmoetingscentrum

In maart 2016 startte het traject met rondetafelgesprekken met verenigingen en gebruikers.

In de zomer werden eerste schetsontwerpen gemaakt. In het najaar worden deze verder besproken met de betrokkenen.

 

Terug naar overzicht

Status

Geplande projecten

Technische fiche

  • Bouwheer: Stad Diksmuide
  • Studiebureau: Urbain Architectencollectief

Deelgemeente

Centrum
Sluiten

We werken enkel op afspraak

Door de strengere coronamaatregelen zijn de administratieve dienstverlening en het sociaal huis enkel open op afspraak.

Contacteer de betreffende dienst, neem contact op met ons centraal onthaal (051 79 30 00 of onthaal@diksmuide.be) of maak gebruik van het e-loket.

#samendoordewinter #zorgvoorelkaar