naar inhoud

Ontmoetingscentrum Woumen

Algemene info

Het stadsbestuur voorzag in het meerjarenplan een budget voor een nieuw ontmoetingscentrum in Woumen. Het was nog onduidelijk op welke locatie dit nieuwe ontmoetingscentrum moest komen. Er zijn immers twee gemeenschapssites in het dorp (het huidig ontmoetingscentrum en de site van de oude jongensschool).

 

Herbestemmingsstudie 

Om hierin de juiste beslissing te kunnen nemen kon de stad dankzij een subsidie van de provincie West-Vlaanderen een voorbereidende herbestemmingsstudie uitvoeren in het dorp. In het najaar van 2014 kreeg de stad groen licht voor deze studie.

Uitgangsvragen: Wat is de toekomstvisie op het OC, de jongensschool, …?

De opdracht: van een overgedimensioneerd gebouw de bruikbare ruimte gaan uitpuren tot een maximaal functioneel en multifunctioneel gebouw.

 

Enquête bij de verenigingen van Woumen

Antea Group en Perneel-Osten nam deze opdracht voor hun rekening. In oktober 2015 werd gestart met een enquête bij de verenigingen. Op basis van het programma van eisen kon de haalbaarheid van diverse scenario's worden afgewogen. Functionaliteit, aansluitende buitenruimte en verkeersveiligheid in de onmiddellijke omgeving van het OC waren daarbij belangrijke aspecten. Al gauw bleek een nieuw OC op de huidige locatie of op de site van de jongensschool niet te voldoen aan de hogergenoemde aspecten.

 

Nieuwe locatie? 

Daarop startte het stadsbestuur gesprekken met het Centrum voor OuderZorg in Woumen. Er werd samen gezocht naar een alternatief. De uitkomst: een nieuw ontmoetingscentrum aan de Pollaertstraat. Hiervoor deden het stadsbestuur en het COZ een grondruil.
Het nieuwe ontmoetingscentrum zal onderdak bieden aan de Woumense verenigingen. De fanfare 'Hoger Op' zal verhuizen van de oude jongensschool naar het nieuwe OC. De chiro, die een eigen gebouwd heem heeft op de site van de jongensschool, zal verder op deze plek blijven.

 

Ontwerp van het gebouw

Het nieuwe ontmoetingscentrum zal bestaan uit een ruime inkom, grote zaal, vergaderruimte en een lokaal voor de fanfare Hoger Op. Iedere ruimte heeft ook zijn eigen berging. De ruimtes kunnen via opendraaiende deuren kunnen worden verbonden tot één groot geheel. Grote glaspartijen maken dat het gebouw één wordt met de omgeving. Verder is er ook plaats voor een keuken, bar en sanitair blok. De parking van het woonzorgcentrum wordt uitgebreid zodat deze dubbel kan worden gebruikt. Overdag kent het woonzorgcentrum immers meer bezoekers. Voor het ontmoetingscentrum ligt die piek eerder ‘s avonds. We voorzien ook een overdekte fietsenstalling met een capaciteit van 35 fietsen.

 

Omgevingswerken

De omgevingswerken worden pas later opgestart. Hiervoor moet nog een aannemer worden aangesteld. Aan de grote zaal komt er een terras. Daarnaast wordt er groen voorzien in de vorm van gras en beplanting. De soorten beplanting worden zo geselecteerd zodat er in ieder seizoen iets anders in het oog springt.

 

Planning en kostprijs

Op 16 mei 2018 werd Himpe nv uit Loppem aangeduid voor de uitvoering van de gesloten ruwbouw en afwerking voor een bedrag van 1.272.554,63 euro, btw niet inbegrepen. De technieken werden toegewezen aan Chauffage Develtere nv uit Roeselare voor 431.106,65 euro, 21% btw inbegrepen. De totale uitvoeringstermijn bedraagt 200 werkdagen. De opening is voorzien tegen de zomervakantie 2019. 

Updates

 • foto Nieuw ontmoetingscentrum Woumen krijgt vorm

  Nieuw ontmoetingscentrum Woumen krijgt vorm

  maandag 3 december 2018
  De bouwwerken van het nieuwe ontmoetingscentrum in Woumen zijn volop aan de gang. De firma Himpe nv uit Loppem voert de werken uit. Chauffage Develtere nv uit Roeselare staat in voor de technieken. Het gebouw zou klaar zijn tegen de zomervakantie van 2019.

  Het stadsbestuur was zich ervan bewust dat de gemeente Woumen nood had aan een degelijke ontmoetingszaal. Duurzaam beheer is hierin een belangrijke factor. We denken hierbij aan slimme meters voor energieverbruik en investeringen in energiezuinige toepassingen. De ontmoetingszaal moet comfortabel en multifunctioneel worden ingericht, zodat ze zowel geschikt is voor toneelvoorstellingen en recepties als voor vergaderingen. Veel lokalen kennen nu maar een beperkt gebruik (bijvoorbeeld Chiro enkel op zondagmiddag, fanfare en tekenacademie één keer per week). Gemeenschappelijk gebruik drukt de kosten en bevordert het gemeenschapsgevoel.

  Locatie

  De locatie in de Pollaertstraat werd na evaluatie het meest geschikt bevonden. Hierop werd er onderhandeld met het Centrum voor Ouderenzorg, waarna een ruilovereenkomst werd opgemaakt. Een perceel met dat af te breken ontmoetingscentrum langs de Iepersteenweg werd geruild met een perceel langs de Pollaertstraat, eigendom van de Centra voor Zorg en Dienstverlening Sint-Vincentius.

   

  Herbestemmingsstudie

  Op 28 augustus 2015 werd het ontwerpersbureau Antea aangesteld om een herbestemmingsstudie op te maken. Hierbij werd heel wat overlegd met de diverse verenigingen en organisaties van Woumen. Ook stedenbouwkundig werd alles grondig afgetoetst. Dit vormt de basis voor het huidige ontwerp van het nieuwe ontmoetingscentrum.

   

  Ontwerp

  Het nieuwe ontmoetingscentrum zal bestaan uit een ruime inkom, grote zaal, vergaderruimte en een lokaal voor de fanfare Hoger Op. Iedere ruimte heeft ook zijn eigen berging. De ruimtes kunnen via opendraaiende deuren kunnen worden verbonden tot één groot geheel. Grote glaspartijen maken dat het gebouw één wordt met de omgeving. Verder is er ook plaats voor een keuken, bar en sanitair blok. De parking van het woonzorgcentrum wordt uitgebreid zodat deze dubbel kan worden gebruikt. Overdag kent het woonzorgcentrum immers meer bezoekers. Voor het ontmoetingscentrum ligt die piek eerder ‘s avonds. We voorzien ook een overdekte fietsenstalling met een capaciteit van 35 fietsen.

   

  Omgevingswerken

  De omgevingswerken worden pas later opgestart. Hiervoor moet nog een aannemer worden aangesteld. Aan de grote zaal komt er een terras. Daarnaast wordt er groen voorzien in de vorm van gras en beplanting. De soorten beplanting worden zo geselecteerd zodat er in ieder seizoen iets anders in het oog springt.

   

  Planning en kostprijs

  Op 16 mei 2018 werd Himpe nv uit Loppem aangeduid voor de uitvoering van de gesloten ruwbouw en afwerking voor een bedrag van 1.272.554,63 euro, btw niet inbegrepen. De technieken werden toegewezen aan Chauffage Develtere nv uit Roeselare voor 431.106,65 euro, 21 % btw inbegrepen. De totale uitvoeringstermijn bedraagt 200 werkdagen. De opening is voorzien tegen de zomervakantie 2019.

   

  i

  Dienst gebouwen

  Heernisse 6

  051 79 31 05

  gebouwen@diksmuide.be

Terug naar overzicht

Status

Huidige projecten

Technische fiche

 • Bouwheer: Stad Diksmuide
 • Studiebureau: Antea Group & Perneel-Osten

Deelgemeente

Woumen