naar inhoud

Nieuwe parkbegraafplaats in Woumen

Algemene info

Aanleg nieuwe begraafplaats in Woumen

De gemeenteraad keurde op 31 augustus 2015 de aanleg van een nieuwe parkbegraafplaats in Woumen goed. De nieuwe begraafplaats situeert zich langs het Eierdreefje op een driehoekig perceel van 6.300 m².

De start van de werken is te verwachten in oktober - november 2016. De aannemer van deze werken is de firma Dewulf uit Boezinge.

Ontwerp

Het ontwerp werd opgemaakt door studiebureau 'De Witte Kamer' en krijgt de vorm van een parkbegraafplaats. Het ontwerp gaat uit van verbondenheid met Woumen, stilte en natuur, eenvoud en duurzaamheid. De verbondenheid met het dorp wordt beklemtoond door de hoofdas in de begraafplaats visueel te verbinden met de kerktoren en zo het centrum van het dorp.

Door heel veel groene elementen te voorzien zoals hagen, gras en bomen, wordt er een parkgevoel gecreëerd waar rust en stilte dicht aanleunen bij het open landschap. De aanwezigheid van het water in de Kerkebeek op de rand van de begraafplaats, versterkt nog het gevoel van rust en stilte.

Er werd gekozen voor uniformiteit door alle types van begraven (urnekelders, grafkelders, graven in volle grond) van eenzelfde formaat grafstenen te voorzien. De grafstenen zullen een afmeting hebben van ongeveer 90 op 90 cm.

Het aspect duurzaamheid is ook in dit project belangrijk. Vandaar de keuze voor zo weinig mogelijk verhardingen.

 

Ingang: Eierdreefje

In het Eierdreefje wordt naast enkele mindervalideparkings een open afscheidsruimte voorzien. Centraal ligt er een hoofdpad in cementbetonverharding en met links en rechts zones voor urnekelders, kelders en graven in volle grond, columbarium en een strooiweide. Die verschillende zones worden afgebakend door een lage haagstructuur. Ook zijn er nog reservestroken voorzien die in eerste instantie zullen worden ingevuld als parkzone.

Tussen de rijen graven of kelders worden geen paden aangelegd maar wordt er in een zandige bedding gras ingezaaid. Via een drainagenetwerk wordt het park drooggehouden om zo de toegankelijkheid en de draagkracht te optimaliseren.

 

De kosten voor aanleg worden geraamd op 202.144 euro.

 

Foto's

  • 20180417_144828
Terug naar overzicht

Status

Afgeronde projecten

Technische fiche

  • Bouwheer: Stad Diksmuide
  • Studiebureau: De witte kamer - Wouter Robbe
  • Aannemer: Dewulf (Boezinge)

Deelgemeente

Woumen