naar inhoud

Masterplan sport

Algemene info

Voor een stand van zaken over de werken, surf naar www.werkenaandiksmuide.be

In 2014 werkte studiebureau Eiland7 een masterplan uit voor sportsite 'De Pluimen'. Het masterplan was een noodzakelijke oefening om de sportinfrastructuur verder, gefaseerd, uit te bouwen zonder dat daarbij keuzes voor het ene latere mogelijke ontwikkelingen zouden impacteren.

In de scenario's van het masterplan werd onderzocht:

 • hoe de geplande uitbreidingen van het bestaande sportcomplex verder ingepland konden worden
 • welke fasering aangewezen is
 • welke kosten en consequenties daaraan verbonden zijn

Het studiebureau Eiland 7 werkte een aantal scenario's uit. Na de afwegingen van alle pro's en contra's van elk scenario besliste het bestuur om voor scenario 3 (zie afbeeldingen) te gaan.

Nu de grote structuren en invulling vastliggen kan verdergegaan worden naar het definitief ontwerpen en opmaken van de bouwplannen voor de realisatie van dit masterplan.

Fasering en planning

Fase 1 bouw van 2de sporthal met ruimte voor de gevechtssporten, de fitness, kleedkamers, kantoorruimte voor sportdienst, polyvalente zaal en cafétaria (raming kostprijs 4.415.04 euro)

Fase 2 bouw van zwembad met kupe 6 banen van 25 meter, instructiebad, ploeterbad en kleedkamers (raming kostprijs 6.639.711 euro)

Buitenaanleg met groenzone, grasinzaaiing, wandel- en fietspaden, fietsenstalling, parkeerterrein voor 250 wagens, skatepark, 3 voetbalpleinen (raming kostprijs 1.336.500)

In 2015 wordt de ontwerper aangesteld en wordt het bouw- en aanbestedingsdossier afgewerkt. De start van de bouwwerken wordt voorzien in 2016.

 

Detailomschrijving gekozen scenario

In scenario 3 is een nieuwe sporthal voorzien in de zone tussen de Pluimstraat en de bestaande sporthal, parallel aan de bestaande sporthal.


In de zone tussen beide sporthallen is een tussenvolume gepland waar de dans- en gevechtszaal werden voorzien.
Op de gelijkvloerse verdieping was een uitbreiding van de bestaande bergruimte voor sportmateriaal voorzien, evenals een uitbreiding van de groepskleedkamers.
De functies gelegen de eerste verdieping hebben de mogelijkheid tot een groot contactvlak met de sportzalen. In combinatie met de inval van het natuurlijk noorderlicht maakt dit een geschikte locatie voor de danszaal. Naast bovenvermelde functies kunnen in het tussenvolume kantoorfuncties, bergruimtes en sanitaire ruimtes worden onder gebracht. 

Een centrale hal die de bestaande en nieuwe sporthal, het tussenvolume en het toekomstig zwembad (aan de ZO-zijde van de bestaande infrastructuur voorzien) verbindt, is voorzien ter plaatse van de huidige cafetaria en inkomzone. De centrale hal is het hart van de infrastructuur en werd in het scenario uitgewerkt als een doorlopende horeca- en loungeruimte.
In de eerste fase (vooraleer het zwembad wordt gerealiseerd) kan de volledige buitengevel beglaasd uitgewerkt worden, waardoor een groot contactvlak met het sportpark ontstaat. Eens het zwembad gerealiseerd zou worden (in tweede fase) is er vanuit de centrale hal een aangenaam zicht mogelijk op de baden, de staande wippen en beide sportzalen. Zowel het zwembad als de sporthallen zijn eenvoudig toegankelijk vanop gelijkvloers niveau.

In het masterplan worden 3 voetbalterreinen voorzien. Er worden immers twee bestaande voetbalterreinen ingenomen. Eén verdwijnt omdat om deze plaats een nieuwe parking wordt aangelegd voor 250 wagens. Op termijn kan ook het voetbalterrein binnen de atletiekpiste verdwijnen om deze graszone voor te behouden voor atletiekdoelen. Het derde terrein is als extra terrein voorzien (uitbreiding capaciteit indien nodig).

 

 

 

 

Updates

 • foto Aanleg kunstgrasterrein op sportpark De Pluimen

  Aanleg kunstgrasterrein op sportpark De Pluimen

  woensdag 25 mei 2016

  Op maandag 30 mei start de firma Krinkels nv uit Brussel met de aanleg van een kunstgrasterrein op het hoofdvoetbalterrein van het sportpark ‘De Pluimen. De aanleg van dit kunstgrasterrein is meteen het startschot voor de uitvoering van het masterplan Sport, waarbij het stadsbestuur investeert in een nieuwe site waarop een sporthal en zwembad zullen worden gebouwd. 

  Het kunstgrasterrein op het sportpark ‘De Pluimen’ werd op de gemeenteraad van 25 januari 2016 goedgekeurd. Omdat de bespelingscapaciteit van een kunstgrasterrein veel hoger is dan van een natuurgrasterrein, kunnen er 2 terreinen in 1 geïntegreerd worden door het hoofdterrein om te vormen in een kunstgrasterrein. De kostprijs voor de aanleg van het kunstgrasterrein bedraagt 332.000,- euro. De investering zal gedragen worden door TMVW/Farys en wordt door de stad in maandelijkse schijven over een periode van 10 jaar terug betaald. Het terrein zou speelklaar moeten zijn tegen maandag 18 juli 2016. 

 • foto Subsidie van 427.252 euro toegewezen voor nieuw zwembad in Diksmuide

  Subsidie van 427.252 euro toegewezen voor nieuw zwembad in Diksmuide

  vrijdag 28 april 2017

  Farys/TMVW diende namens de stad Diksmuide voor de deadline van 23 december 2016 een subsidieaanvraag in voor het nieuw zwembad op het sportterrein De Pluimen. Zonet kende Vlaams minister voor Sport Philippe Muyters een subsidie toe van 427.252 euro.


  De subsidieaanvraag werd beoordeeld op basis van 3 criteria :

  • Visie (50 van de 100 punten)
  • Kwaliteit van de samenwerking (30 van de 100 punten)
  • Toegankelijkheid (20 van de 100 punten)

   

  Nieuw zwembad uitgelicht

  Het nieuw zwembad heeft een wedstrijdbad van 25 meter op 15 meter (8 banen), een instructiebad met beweegbare bodem van 12,5 meter op 10 meter, een ruim peuterbad (90 m²) en een waterglijbaan van 60 meter. Er worden 8 kleedkamers voor groepen, 4 kleedkamers voor families en 30 individuele kabines voorzien.

  Stad Diksmuide heeft een samenwerkingsverband met 2 gemeenten: Lo-Reninge en Houthulst.

  De scholen op hun grondgebied kunnen in Diksmuide in het nieuwe zwembad komen zwemmen. Hiervoor betalen de gemeentebesturen gedeeltelijk (Houthulst) of volledig (Lo-Reninge) de kostprijs die aan hun bezoek is gelinkt. De stad Diksmuide heeft ook engagementsverklaringen met zwemclub De Bruinvissen, duikersclub De Maanvis, scholen van Diksmuide en aanpalende gemeenten, speelpleinwerking en jeugdbewegingen.

   

  Kostprijs zwembad

  Voor deze subsidieaanvraag wordt het project van het nieuw zwembad geraamd op 6.942.178 euro. Vlaams minister Philippe Muyters kende een subsidie toe van 427.252 euro.

   

  Archeologisch onderzoek

  Maandag 8 mei start Ruben Willaert met het sleuvenonderzoek in het kader van het archeologisch onderzoek aan de sportsite De Pluimen. Afhankelijk van de weersomstandigheden wordt ook gestart met een grondige renovatie van de atletiekpiste. De kostenraming is 17.500 euro voor deze grondige renovatie.

   

  Totaal project

  De kostprijs voor het totale project wordt geraamd op 12.500.000 euro. Het openbaar onderzoek is ondertussen afgerond. De stad Diksmuide moet tegen 15 mei advies geven aan de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar. Nadien wordt op Vlaams niveau een beslissing genomen over de bouwvergunningsaanvraag van het Masterplan Sport in Diksmuide.

  Naast het zwembad komt er ook een gloednieuwe sporthal. Er wordt ook een groenzone aangelegd, wandel- en fietspaden, een fietsenstalling, een parkeerterrein voor 250 wagens en een kunstgrasveld dat al in juni 2016 werd gerealiseerd.

 • foto Dossier tweede sporthal en zwembad in stroomversnelling

  Dossier tweede sporthal en zwembad in stroomversnelling

  donderdag 6 juli 2017

  De administratieve procedure voor archeologie en de bouwvergunning voor de tweede sporthal en het zwembad zijn positief afgerond. Hiermee komt het dossier in een stroomversnelling. Ook het geofysisch en proefsleuvenonderzoek werd voltooid. Dit leverde een flinke portie historische informatie op.

  Het stadsbestuur ontving woensdag 5 juli de stedenbouwkundige vergunning voor de uitbreiding van het sportcomplex. De komende 30 dagen kan beroep worden ingediend tegen het dossier. Daarna kan de opdracht worden gegund voor opstart van de werken. Naast de bestaande sporthal op het huidige terrein ‘De Pluimen’ zijn er plannen voor een uitbreiding van het sportcomplex met een tweede sporthal, zwembad en cafetaria, de aanleg van een parking en een sportpark (omgevingsterrein met sportvelden en groenzones). 

   

  Geofysisch en proefsleuvenonderzoek afgerond

  Om meer informatie te krijgen over de eventuele aanwezige archeologische resten werd eerst een geofysisch onderzoek uitgevoerd. Dit gebeurde in april 2017. Tijdens dit onderzoek konden effectief diverse WOI en oudere archeologische structuren worden afgelijnd. Ook zijn er verschillende puntlocaties weergegeven waar zich mogelijk nog onontplofte munitie uit de Eerste Wereldoorlog kan bevinden. Hierna werd in mei 2017 het proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Daarbij werden 27 sleuven getrokken verspreid over het terrein. Er werden resten aangesneden uit de prehistorie tot de periode van de Eerste Wereldoorlog.

   

  Resultaten archeologisch onderzoek

  Voor de periode van de prehistorie gaat het om twee mogelijke grafcirkels, dit zijn grachten die gegraven werden rondom een grafheuvel. Door de eeuwen heen is de grafheuvel verdwenen, maar de gracht kan nu nog worden teruggevonden. Mogelijk kunnen deze cirkels gedateerd worden rond 1500 v.Chr. (midden bronstijd).

  Uit de periode van de Eerste Wereldoorlog werden twee loopgraven aangetroffen. Op basis van historische bronnen is geweten dat er zich op het terrein loopgraven bevonden. Eén van de loopgraven komt effectief overeen met een loopgraaf die zichtbaar is op een luchtfoto uit de periode van 1914-1915. Het zou mogelijk gaan om een Duitse loopgraaf die aansluit op een Franse loopgraaf die gebruikt werd in de ‘Slag om Diksmuide’ (oktober-november 1914). Deze loopgraven zijn vaak niet erg lang gebruikt geweest en er is niet veel informatie over bekend. Archeologisch onderzoek is hierbij vaak de belangrijkste bron van informatie. Nog belangrijk op te merken is dat er vorig jaar in de zomer aan de overkant ook loopgraven werden aangetroffen, waarin 3 Belgische soldaten, 1 Franse en 1 Senegalese soldaat waren begraven.

   

  Vervolg van het archeologisch onderzoek

  Tijdens de komende opgraving zal vanaf 16 augustus een deel van het terrein worden onderzocht. Op basis van de informatie uit de aangelegde proefsleuven, zal er nu op drie verschillende plaatsen een grotere oppervlakte worden opengelegd om zo meer informatie te kunnen krijgen over de eventuele grafcirkels en loopgraven. De opgravingen duren nog een twintigtal werkdagen en kosten in totaal 115.000 euro.

 • foto Nieuw aangelegde parking De Pluimen open voor publiek

  Nieuw aangelegde parking De Pluimen open voor publiek

  vrijdag 5 oktober 2018
  De nieuwe sporthal en het zwembad op sportpark De Pluimen worden volop gebouwd. Ondertussen is de parking, goed voor 254 parkeerplaatsen, helemaal aangelegd en geopend voor het publiek.

  De parking zou volgens de planning in augustus opengesteld worden. Het extreem droge weer gooide roet in het eten. Gras inzaaien afgelopen zomer zou een verloren kost geweest zijn. Uiteindelijk zaaide de aannemer het gras begin september in. Toch bleef het groen langer dan verwacht uit. Nu is het gras sterk genoeg en kunnen auto’s er parkeren. De parking wordt opengesteld vrijdag 5 oktober in de vooravond. Vanaf dan wordt de hoofdtoegang van de sporthal ook voorzien via de parking en niet langer via de tijdelijke werf- en brandweerweg.

   

  Parking inclusief mindervalidenplaatsen en laadpalen

  De parking op sportpark De Pluimen telt 254 plaatsen, waarvan vier voorbehouden voor personen met een handicap. Daarnaast komen er nog vier parkings voor andersvaliden aan de ingang van de sporthal, en vier aan de ingang van de voetbalterreinen. Er zijn ook vier plaatsen ingetekend voor elektrische wagens. De laadpalen zijn momenteel nog niet geïnstalleerd, maar worden nog geplaatst.

   

  Definitieve verlichting volgt begin 2019

  De definitieve verlichting van de parking en het wandelpad die het sportpark doorkruist wordt voorzien begin 2019. Die zal aangesloten zijn op de openbare verlichting. Voorlopig wordt er een basisverlichting voorzien tot de openbare verlichting is geïnstalleerd.

Foto's

 • Diksmuide - scenario 3 - concept
 • Diksmuide - scenario 3 - masterplan
 • MASTERPLAN_SPORT_BA2_ext.01.2_151015
Terug naar overzicht

Status

Huidige projecten

Technische fiche

Nog geen technische gegevens beschikbaar.

Deelgemeente

Centrum