naar inhoud

Fiets- en wandelverbinding IJzerdijk

Algemene info

Het betreft een veilige wandel- en fietsverbinding langs de IJzerdijk over het tracé tussen de Hoge Brug en de Dodengang (= 2,2 km).

Sinds 2012 zet de stad erg in op de opwaardering van sites in het kader van de herdenking van 100 jaar WOI. De wandel- en fietsverbinding is de derde en laatste fase in het verbeteren van de ontsluiting van WO-sites (nl. IJzertoren en Dodengang).
 
Ontwerp
 • Wandelpadje onder de Hoge Brug: tegels worden vernieuwd, de reling wordt geschilderd
 • belangrijke oversteekzone aan de uitgang van het viaduct. (10 m breed - cfr. de Petroleumtanks). Vanaf dit punt starten twee fietssuggestiestroken.
 • De omgeving van de Calvarieberg wordt vernieuwd. Beukenhaag aan de kant van Delva. Rond de Calvarieberg komt natuursteen en beton. Er wordt ook een picknickbank voorzien.
 • De ingang van Delva wordt heraangekleed (oa verlaagde voetpadstrook)
 • Net voorbij Delva komt een oversteekzone (beton) om dan naar overkant te gaan.
 • Houten steiger
  De oever van de IJzer is op z'n smalst vanaf Delva tot aan hoeve Syryn (ong. 250m). Daarom komt een houten steiger van 2m breed (antisliphoutbekleding met leuning aan de kant van het water). Een groenzone van een halve meter scheidt het pad af van de weg.
 • Net voorbij hoeve Syryn komt gaat de houten steiger over naar een betonnen wandel- en fietsweg
  wegbreedte: vanaf dit punt wordt de rijweg versmald van 6m naar 5.20m. Waar de wegbreedte het toelaat is de weg: 5.20 m en het pad: 2.50m en een groenstrook van 0.5m.
  Vanaf de Hoge Brug tot Delva blijft de weg op z'n oorspronkelijke breedte.
 • Over het tracé worden 3 uitwijkzones van ongeveer 25m lang - 2m breed voorzien.
 • picknickruimtes
  • ter hoogte van Syryn (einde van de houten steiger) komt een picknickbank
  • ter hoogte van het Stiltepad komt er een oversteekzone + picknickbank /rustruimte
 • De omgeving van de Dodengang wordt ook opgesmukt:
  uitstappende K&R voor bussen thv de steiger
  instappende K&R voor bussen net naast parking van café
 • De verkeerssnelheid wordt over het volledige tracé wordt teruggebracht naar 50 km/h

Meer info

Coördinator technische dienst, Benny Jonckheere
T 051 79 31 00
openbare.werken@diksmuide.be

 

 

 

Updates

 • foto BEWONERSBRIEF IJzerdijk

  BEWONERSBRIEF IJzerdijk

  vrijdag 18 augustus 2017
  Download de bewonersbrief via de rechterbalk van deze pagina.
 • foto Werkzaamheden IJzerdijk vanaf 18 september

  Werkzaamheden IJzerdijk vanaf 18 september

  dinsdag 22 augustus 2017
  Vanaf 18 september starten de werken voor het nieuw wandel- en fietspad langs de IJzerdijk tussen de Hoge Brug en de Dodengang. 

  In 2012 ontwikkelde het stadsbestuur, in het kader van 100 jaar Groote Oorlog 2014-2018, een aantal projecten voor de opwaardering van de sites ‘14-’18 onder de titel ‘Netwerk van sites tussen Frontzate en IJzerdijk in Diksmuide’. 

   

  De parking en het plein aan de IJzertoren, de site van de Petroleumtanks, de omgevingswerken Oud-Stuivekenskerke, het Stiltepad in Kaaskerke en de heraanleg van de Houtlandstraat ter hoogte van de Duitse begraafplaats in Vladslo werden ondertussen uitgevoerd. De omgevingsaanleg en de verwezenlijking van een wandel- en fietspad tussen de Hoge Brug en de Dodengang is het laatste project in deze reeks. Plantec uit Oostende is het verantwoordelijke ontwerpbureau. De firma Verkinderen Wegeniswerken uit Langemark voert de werken uit. Die zijn gepland om te starten op 18 september en zullen duren tot en met het einde van het jaar, afhankelijk van de weersomstandigheden.

   

  Tijdens de werken wordt een wegomlegging voorzien via Lettenburg en de Dodengangstraat.

  1. Het wandel- en fietspad verbindt twee belangrijke toeristische sites van ‘14-’18. Eerder werd al een maximum snelheid van 50 km/ uur ingevoerd. Om dit te benadrukken wordt de weg tussen shopping Delva en de Dodengang versmald van 6 naar 5,20 m.
  2. De rijweg krijgt over de hele lengte een nieuwe laag asfalt.
  3. Over de eerste 250 m langs de linkeroever van de IJzer wordt het wandelpad uitgevoerd onder de vorm van een houten steiger van 2,20 m breed.
  4. Tussen de houten steiger en de Dodengang wordt het wandelen fietspad over een lengte van 1800 m uitgevoerd in beton op een breedte van 2,20 m.
  5. Op vier plaatsen worden veilige en duidelijke oversteekplaatsen voorzien voor de wandelaars, joggers en fietsers, namelijk aan de Hoge Brug, shopping Delva, het Stiltepad en Dodengang.
  6. De omgevingswerken rond het beschermd monument van de Calvarieberg omvatten de verfraaiing door bomen, bloembollen en een groenscherm langs de afsluiting. Daarnaast wordt de toegankelijkheid voor mensen met een beperking en de veiligheid voor de voetgangers verbeterd en komen er nieuwe picknickbanken en fietsstaanders.
  7. Alle oude metalen vangrails worden vervangen door houten vangrails wat de landschappelijke integratie bevordert.
  8. Ten slotte krijgt de wandel- en fietsdoorsteek onder de Hoge Brug een volledige opknapbeurt en worden over de volledige lengte een dertigtal nieuwe populieren aangeplant.

   

  De geraamde kostprijs bedraagt  880.000 euro, exclusief btw en erelonen. De stad heeft een subsidie bekomen van Toerisme Vlaanderen en de provincie West-Vlaanderen van maximum 650.000  euro. Ook de eigenaar en beheerder van de IJzerdijk ‘Waterwegen en Zeekanaal’ draagt een steentje bij door de werken aan de weg terug te betalen.

   

  Meer info: 051 79 31 41 – martin.deruytter@diksmuide.be

 • foto BEWONERSBRIEF werken IJzerdijk

  BEWONERSBRIEF werken IJzerdijk

  dinsdag 19 september 2017
  Vanaf 18 september wordt er gewerkt aan de IJzerdijk. Aannemer Verkinderen uit Langemark voert de werken uit. Deze zullen, onder gunstige weersomstandigheden, 100 werkdagen in beslag nemen. De hinder voor omwonenden blijft beperkt.

  Download de volledige bewonersbrief in de rechterbalk van deze pagina. 

Terug naar overzicht

Status

Afgeronde projecten

Technische fiche

 • Bouwheer: Stad Diksmuide
 • Studiebureau: Plantec

Deelgemeente

Kaaskerke