naar inhoud

Fietspad langs de Rousdammestraat

Algemene info

In samenwerking met de provincie West-Vlaanderen gaat de stad een vrijliggend fietspad aanleggen in de Rousdammestraat. Dit fietspad wordt gerealiseerd met de steun van het Fietsfonds. Het Fietsfonds neemt 80% van de kosten op zich, de provincie 20%. De provincie zal de bouwheer zijn en voor de uitvoering zorgen.

De stad staat in voor de grondverwervingen.

Timing

De laatste grondverwerving op grondgebied Diksmuide worden dit jaar gerealiseerd. Daarna moet volgende nog gebeuren:

  • aanpassen ontwerpplannen
  • opmaak archeologienota + archeologisch vooronderzoek
  • opmaak sloopopvolgingsplan
  • aanpassen van de plannen voor omgevingsvergunning (nieuwe wetgeving)
  • aanpassen bestek + raming
  • goedkeuring ontwerpdossier
  • aanbesteding

 

Meer info

Coördinator technische dienst, Benny Jonckheere
T 051 79 31 00
technische.dienst@diksmuide.be

Terug naar overzicht

Status

Geplande projecten

Technische fiche

Nog geen technische gegevens beschikbaar.

Deelgemeente

Centrum