naar inhoud

Noordvesten Beerstblote

Toon op stratenplan

Algemene info

Diksmuide wordt getypeerd door een compact stadsgebied dat omringd is met de zuidvesten (het huidige vestigingspark), de oostvesten (stadspark), het driemussengebied en de noordvesten (Beerstblote). Beerstblote is een poldergebied, overstromingsgevoelig en met een historisch landschap omdat het vooral uit de ondergrondse restanten van de oude vestigingen bestaat. Beerstblote biedt unieke kansen voor zowel natuur als voor toerisme.

Het project "noordvesten Beerstblote" omhelst een totaalproject van integraal waterbeheer, recreatieve en functionele ontsluiting van het gebied Beerstblote en natuurontwikkeling in samenwerking met de landbouw. Het gaat hier over het opnieuw functioneel maken van een oude kerkwegel, het inrichten van twee permanente fietspaden, landbouwontsluiting, het accentueren van oude vestigingen en natuurherinrichtingsmaatregelen. Het project kan in drie fasen ingedeeld worden.

De eerste fase bestaat uit de herinrichting van de oude kerkwegel " sentier 3", die ligt net achter de 4AD en de tuinen van de woningen van de Kleine en de Grote Dijk. Het pad zal ontsluiting geven aan de nieuwe randparking, de april of het kleine steegje naast de 4AD, het VLABO woonproject op de oude technische dienst en het begijnhof.

Een tweede fase bestaat uit het ontsluiten van de Galileiwegel. Deze wegel verbindt de Beerstblotestraat met de Galileistraat en kan zowel recreatief, historisch, landbouwkundig als sportief een meerwaarde betekenen.

De derde fase zou er in bestaan om de Begijnevest als landschapselementen aan te leggen. De Begijnevest accentueert de vorm van de oude vestiging en kan als wandelpad ingericht worden.

Timing

Eind december 2014 diende het stadsbestuur het project in voor een mogelijke Europese subsidiëring onder de maatregel " versterken van de omgevingskwaliteit en de vitaliteit van het platteland".  Het totale project bestaat uit drie fasen. Het is de ambitie om de eerste fase, nabij de randparking Beerstblote, samen met de aanleg van de parking uit te voeren nog in 2015 te realiseren.

Studiebureau Lobelle heeft een bijkomende opdracht gekregen voor het uitwerken van het fiets- en wandelpad en Fris in het Landschap - dat reeds in 2009 een verkennende studie maakte - zal een advies tot natuurinrichting opmaken.

Voor de tweede en derde fase zijn nog concrete geen plannen gemaakt en moet het gesprek met de betrokken eigenaars nog ten gronde gevoerd worden.

Terug naar overzicht

Status

Geplande projecten

Technische fiche

  • Bouwheer: Stad Diksmuide
  • Studiebureau: Ir. Ch Lobelle

Deelgemeente

Centrum