naar inhoud

Afkoppeling oppervlaktewater Woumen

Algemene info

Zuiver water, daar gaan we voor. We streven ernaar zoveel mogelijk afvalwater naar de zuiveringsstations te brengen en zo ons regenwater zo zuiver mogelijk te houden. De gemengde systemen van weleer moeten zoveel als mogelijk ontdubbeld worden. De geplande werken in Woumen dragen hier volledig toe bij.

Begin mei starten afkoppelingswerken in Woumen. Hierbij worden enerzijds rioleringswerken uitgevoerd in de Kerkhofstraat nr. 23 en nr. 101 en de Woumenweg tussen huisnummers 151 en 167 (ter hoogte van de Zwarte Dreef), anderzijds wordt aan de achterzijde van de percelen in de Kerkhofstraat een nieuwe gracht aangelegd. 

Rioleringsgedeelte Woumenweg

Via de langsgrachten van de Zwarte Dreef komt het oppervlaktewater van een groot gebied terecht in de gemengde riolering. Het oppervlaktewater wordt afgekoppeld naar de Vossenholbeek en ook het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel met afkoppeling op privaat en openbaar domein moet de waterkwaliteit ten goede komen.

De betrokken eigenaars in de Woumenweg dienen een afkoppeling te voorzien, dit moet uiterlijk twee maanden na uitvoering van de werken op het openbaar domein uitgevoerd zijn.  We stimuleren eveneens het maximaal hergebruik van regenwater via bijvoorbeeld een regenwaterput of infiltreren eerder dan afvoeren via de regenwaterafvoer.

Voor wie langs het traject woont:

 • Afkoppelingsadvies door afkoppelingsdeskundige. Hij maakt een plan op zodat men op de meest economische manier een goede afkoppeling kan voorzien.
 • Per perceel wordt een subsidie gegeven door Infrax en het stadsbestuur – deze subsidieaanvraag gebeurt via Infrax.
 • Infrax en de stad staan in voor de kosten van de keuring van de privéwaterafvoer.

 

Na de rioleringswerken wordt de weg in z’n oorspronkelijke toestand hersteld.

Nieuwe gracht Kerkhofstraat

Een nieuw aan te leggen gracht moet het water dat afkomstig is van de hogergelegen akkers en weilanden afvoeren om zo overstroming van de tuinen én doorstroming in de riolering te voorkomen. Met dit project wordt in een eerste gedeelte vanaf de Woumenweg een nieuwe waterloop voorzien achter de woningen die uitkomt in de Kerkebeek t.h.v. het Eierdreefje.  In een tweede gedeelte zal een aansluiting gemaakt worden van een bestaande gracht tot de Sint-Pietersstraat. De nieuwe grachten worden dermate aangelegd zodat er zoveel mogelijk water kan worden gebufferd.

Vooropgestelde timing

In de tweede helft van april starten voorbereidende werken aan nutsleidingen.

Naar aanleiding van de rioleringswerken in de Woumenweg zal de weg vanaf 4 mei tot half juni afgesloten worden voor het doorgaand verkeer. Er geldt dan een omleiding via Esenweg – Eikhof – Klerkenstraat – Sint-Pietersstraat. Gedurende deze periode kunnen de (bel)bushaltes ‘Zwarte Dreef’, ‘Warande’, ‘Plaats’, ‘Station’ en ‘Serpenthoek’ niet worden bediend. Er komt een tijdelijke halte in de Sint-Pietersstraat t.h.v. het kruispunt met de Jonkershovestraat.

Naargelang de voortgang van de werken in de Woumenweg zal aannemer Degro uit Ieper starten met de aanleg van de nieuwe gracht waarbij eerst het deel tussen de Woumenweg en het Eierdreefje wordt aangelegd en vervolgens het gedeelte tussen de bestaande gracht en de Sint-Pietersstraat.

Naargelang de weersomstandigheden worden de werken afgerond kort voor of kort na het bouwverlof.

 

Kostprijs

De totale kostprijs van de afkoppelingswerken bedraagt 503.692,91 euro, excl. btw, waarvan 248.675,00 euro ten koste van Infrax en 255.017,91 euro voor rekening van de stad.

De firma Degro bvba uit Ieper is uitvoerend aannemer.

Meer info

Dienst openbare ruimte

willy.delancker@stad.diksmuide.be

T 051 79 31 13

Updates

 • foto Aanvullende verkeersmaatregelen n.a.v. rioleringswerken Woumen

  Aanvullende verkeersmaatregelen n.a.v. rioleringswerken Woumen

  woensdag 6 mei 2015
  Op maandag 4 mei zijn de rioleringswerken in Woumen gestart. Om de verkeersdruk op de landelijke wegen te beperken en de situatie voor fietsers veiliger te maken wordt voor voertuigen eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Hillestraat, Pietestraat, Zwarte Dreef en Koekuitstraat.

  Op maandag 4 mei zijn de rioleringswerken in Woumen gestart. Voor de uitvoering van de werken in de Woumenweg wordt de weg volledig afgesloten van maandag 4 mei tot midden juni. Er geldt dan een omleiding via Esenweg – Eikhof – Klerkenstraat – Sint-Pietersstraat. Om de verkeersdruk op de lokale, landelijke wegen (o.a. Hillestraat, Pietestraat & Zwarte Dreef) te beperken en de situatie voor fietsers veiliger te maken zal - vanaf 7 mei tot midden juni - éénrichtingsverkeer voor voertuigen ingevoerd worden in enkele straten. Fietsers kunnen de weg wel in beide rijrichtingen blijven gebruiken.

  Eénrichtingsverkeer in volgende straten / straatdelen:

  • Hillestraat: met rijrichting van de Woumenweg naar de Pietestraat
  • Pietestraat: met rijrichting van de Hillestraat naar de Pluimstraat
  • Zwartedreef met rijrichting van de Pietestraat naar de Woumenweg
  • Koekuitstraat met rijrichting van de Hillestraat naar de Steenstraat

   

  Deze maatregelen gaan in vanaf donderdag 7 mei. De verkeersdienst van de PZ Polder zal extra controles houden op het naleven van deze maatregelen.  

  Fietsers dienen de omleiding via de Hillestraat – Pietestraat – Zwarte Dreef te volgen. Gedurende deze periode kunnen de (bel)bushaltes ‘Zwarte Dreef’, ‘Warande’, ‘Plaats’, ‘Station’ en ‘Serpenthoek’ niet worden bediend. Er komt een tijdelijke halte in de Sint-Pietersstraat t.h.v. het kruispunt met de Jonkershovestraat.

  Meer info:

  Dienst openbare ruimte 051 79 31 13 openbare.werken@stad.diksmuide.be

   

   

 • foto Wegmarkering in de Woumenweg

  Wegmarkering in de Woumenweg

  woensdag 24 februari 2016
  Het blijft voor de Woumenweg wachten op mooi weer om met de finale wegbelijning het volledige project af te sluiten. Het is de laatste weken te vochtig geweest om de belijning te kunnen aanbrengen. Bepalende factoren zijn vooral de temperatuur en het vochtigheidsgehalte.

  Het is perfect mogelijk dat de vochtigheidsgraad ook na enkele zonnige dagen nog niet voldoende is.

  De wegbelijning zal aangebracht worden met thermoplast, een materiaal van kunststof dat bij verhitting zacht wordt. We hopen dat de lente snel in het land komt, dan is het voor de belijningsmensen alle hens aan dek!

Foto's

 • D logo
Terug naar overzicht

Status

Afgeronde projecten

Technische fiche

 • Bouwheer: Stad Diksmuide
 • Studiebureau: Grontmij

Deelgemeente

Woumen