naar inhoud

Fietspad langs de Pervijzestraat (N35)

Toon op stratenplan

Algemene info

De gemeenteraad verleende op 27 oktober goedkeuring aan de ontwerpplannen voor het aanleggen van een fietspad langs de Pervijzestraat N35 vanaf Lettenburg tot het binnenkomen van Pervijze. De aanleg kost 1.520.234,51 euro, inclusief btw en wordt voor 100 procent gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.

 Op 5 juni 2007 besliste het college van burgemeester en schepenen in samenwerking met het Vlaams gewest een fietspad te realiseren vanaf Lettenburg tot bij het binnenkomen van Pervijze. De administratieve molen draaide bijna 7,5 jaar om vandaag tot de conclusie te komen dat we klaar zijn om dit werk aan te besteden. Alle onteigeningen zijn gerealiseerd en ter hoogte van Scheeweghe wordt een woning gesloopt. 

Dubbelrichtingsfietspad

In het kader van dit dossier wordt 3,1 km dubbelrichtingsfietspad aangelegd langs de linkerkant van de Pervijzestraat (komende vanuit Diksmuide-centrum), aansluitend op het recent aangelegd dubbelrichtingsfietspad Kaaskerke – Lettenburg. Er werd destijds geopteerd voor dubbelrichtingsfietspaden omdat het een buitengebied betreft met erg weinig aantakkingen. De aantakkingen bevinden zich quasi allemaal aan de zuidzijde, zodat het logisch is dat ook aan die zijde van de weg wordt gewerkt. Bovendien zijn dubbelrichtingsfietspaden veel goedkoper dan twee enkelrichtingsfietspaden, waar dan aan twee zijden van de weg moet worden onteigend en gewerkt. Ter hoogte van het kruispunt Scheeweghe wordt extra aandacht besteed aan de positie van de zwakke weggebruikers en op een aantal plaatsen worden ook extra verhardingen voor het laden van suikerbieten voorzien.

Aanvang werken

In de loop van het voorjaar worden de werken toegewezen aan een aannemer. De werken zijn gestart na het zomerverlof van 2015.

Verloop van de werken

De werken worden gefaseerd uitgevoerd. In de eerste fase wordt vanaf Pervijze dorp tot Scheewege gewerkt. Tijdens deze fase zal het gemotoriseerd verkeer de N35 in beide rijrichtingen blijven gebruiken. Fietsers worden omgeleid.

In de tweede fase wordt vanaf Scheewege tot Lettenburg gewerkt. Tijdens deze fase zal het verkeer van Diksmuide naar Avekapelle/Pervijze de N35 volgen. De andere rijrichting volgt een omleiding via het dorp van Oostkerke.

Verkeersafwikkeling tijdens de werken

De N35 is een belangrijke verkeersas tussen de E40, Veurne en Deinze. Tijdens deze werken zal met omleidingen ‘in diepte’ worden gewerkt. Zo zal onder andere het zwaar verkeer op de E40 gestuurd worden om afrit Middelkerke te nemen. Op deze manier zal de druk van zwaar verkeer op de werfzone en de nabije omgeving worden gereduceerd.                                      

Fase 1: Pervijze - Scheewege

Start 17 augustus – eind november

Er wordt in werkzones van 300 meter gewerkt. Het verkeer wordt geregeld met driekleurige verkeerslichten. De signalisatie wordt tijdens het weekend en in verlofperiodes weggenomen.

Fietsers dienen een omleiding te volgen via het Sint-Katharinakapellepad dat loopt tussen de Rousdammestraat en het Kastanjeplein.

Fase 2: Scheewege - Lettenburg

Start 7 maart – tot oktober 2016

In deze fase geldt éénrichtingsverkeer op N35 van Diksmuide richting Pervijze. Er zal een omleiding lopen via de Oostkerkestraat en de Lettenburgstraat. Door de combinatie met de omleiding voor zwaar verkeer op de E40, zal het aandeel zwaar verkeer worden gereduceerd.

Meer info

Dienst wegen en waterlopen

Heernisse 6

Tel. 051 79 31 00

openbare.werken@diksmuide.be

 

Updates

 • foto Start aanleg fietspad langs de Pervijzestraat

  Start aanleg fietspad langs de Pervijzestraat

  vrijdag 26 juni 2015
  Vanaf 17 augustus start aannemer Stadsbader met de aanleg van een vrijliggend tweerichtingsfietspad langs de Pervijzestraat. Het fietspad loopt vanaf de rand van dorpskom van Pervijze en sluit aan op het bestaande fietspad ter hoogte van Lettenburg, dit over een afstand van 3,1 kilometer.

  De aanleg kost 1.520.234,51 euro, inclusief btw en wordt voor 100 procent gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.

  Op 5 juni 2007 besliste het college van burgemeester en schepenen in samenwerking met het Vlaams gewest om dit project te realiseren. De administratieve molen draaide 8 jaar. Ondertussen zijn alle onteigeningen gerealiseerd en is een aannemer aangesteld om deze werken uit te voeren. Gezien de lengte van het traject beslisten we deze werken in twee fasen uit te voeren. De eerste fase loopt van de dorpskom van Pervijze tot aan Scheewege. Dit zal uitgevoerd worden tussen augustus en december. In het voorjaar van 2016 start de tweede fase die loopt van Scheewege tot Lettenburg.

  Dubbelrichtingsfietspad

  In het kader van dit dossier wordt 3,1 km dubbelrichtingsfietspad aangelegd langs de linkerkant van de Pervijzestraat (komende vanuit Diksmuide-centrum), aansluitend op het recent aangelegd dubbelrichtingsfietspad Kaaskerke – Lettenburg. Er werd destijds geopteerd voor dubbelrichtingsfietspaden omdat het een buitengebied betreft met erg weinig aantakkingen. De aantakkingen bevinden zich quasi allemaal aan de zuidzijde, zodat het logisch is dat ook aan die zijde van de weg wordt gewerkt. Bovendien zijn dubbelrichtingsfietspaden veel goedkoper dan twee enkelrichtingsfietspaden, waar dan aan twee zijden van de weg moet worden onteigend en gewerkt.

  Ter hoogte van het kruispunt Scheewege wordt extra aandacht besteed aan de positie van de zwakke weggebruikers. Zo komt de fietsstrook bijvoorbeeld in rode markering.

  Op een aantal plaatsen worden ook extra verhardingen voor het laden van suikerbieten voorzien.

   Verloop van de werken

  De werken worden gefaseerd uitgevoerd. In de eerste fase wordt vanaf Pervijze dorp tot Scheewege gewerkt. Tijdens deze fase zal het gemotoriseerd verkeer de N35 in beide rijrichtingen blijven gebruiken. Fietsers worden omgeleid.

  In de tweede fase wordt vanaf Scheewege tot Lettenburg gewerkt. Tijdens deze fase zal het verkeer van Diksmuide naar Avekapelle/Pervijze de N35 volgen. De andere rijrichting volgt een omleiding via het dorp van Oostkerke.

   

  Verkeersafwikkeling

  De N35 is een belangrijke verkeersas tussen de E40, Veurne en Deinze. Tijdens deze werken zal met omleidingen ‘in diepte’ worden gewerkt. Zo zal onder andere het zwaar verkeer op de E40 gestuurd worden om afrit Middelkerke te nemen. Op deze manier zal de druk van zwaar verkeer op de werfzone en de nabije omgeving worden gereduceerd.                               

  Fase 1: Pervijze - Scheewege

  Start 17 augustus – eind november

  Er wordt in werkzones van 300 meter gewerkt. Het verkeer wordt geregeld met driekleurige verkeerslichten. De signalisatie wordt tijdens het weekend en in verlofperiodes weggenomen.

  Fietsers dienen een omleiding te volgen via het Sint-Katharinakapellepad dat loopt tussen de Rousdammestraat en het Kastanjeplein.

  Fase 2: Scheewege - Lettenburg

  Start 7 maart – tot bouwverlof 2016

  In deze fase geldt éénrichtingsverkeer op N35 van Diksmuide richting Pervijze. Er zal een omleiding lopen via de Oostkerkestraat en de Lettenburgstraat. Door de combinatie met de omleiding voor zwaar verkeer op de E40, zal het aandeel zwaar verkeer worden gereduceerd.

  Meer info:

  dienst openbare werken stad Diksmuide
  051 79 31 10
  openbare.werken@stad.Diksmuide.be

 • foto Start aanleg fietspad langs de Pervijzestraat

  Start aanleg fietspad langs de Pervijzestraat

  vrijdag 3 juli 2015
  Vanaf 17 augustus start aannemer Stadsbader met de aanleg van een vrijliggend tweerichtingsfietspad langs de Pervijzestraat. Het fietspad loopt vanaf de rand van dorpskom van Pervijze en sluit aan op het bestaande fietspad ter hoogte van Lettenburg, dit over een afstand van 3,1 kilometer.

  De aanleg kost 1.520.234,51 euro, inclusief btw en wordt voor 100 procent gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.

   Op 5 juni 2007 besliste het college van burgemeester en schepenen in samenwerking met het Vlaams gewest om dit project te realiseren. De administratieve molen draaide 8 jaar. Ondertussen zijn alle onteigeningen gerealiseerd en is een aannemer aangesteld om deze werken uit te voeren. Gezien de lengte van het traject beslisten we deze werken in twee fasen uit te voeren. De eerste fase loopt van de dorpskom van Pervijze tot aan Scheewege. Dit zal uitgevoerd worden tussen augustus en december. In het voorjaar van 2016 start de tweede fase die loopt van Scheewege tot Lettenburg.

  Dubbelrichtingsfietspad

  In het kader van dit dossier wordt 3,1 km dubbelrichtingsfietspad aangelegd langs de linkerkant van de Pervijzestraat (komende vanuit Diksmuide-centrum), aansluitend op het recent aangelegd dubbelrichtingsfietspad Kaaskerke – Lettenburg. Er werd destijds geopteerd voor dubbelrichtingsfietspaden omdat het een buitengebied betreft met erg weinig aantakkingen. De aantakkingen bevinden zich quasi allemaal aan de zuidzijde, zodat het logisch is dat ook aan die zijde van de weg wordt gewerkt. Bovendien zijn dubbelrichtingsfietspaden veel goedkoper dan twee enkelrichtingsfietspaden, waar dan aan twee zijden van de weg moet worden onteigend en gewerkt.

  Ter hoogte van het kruispunt Scheewege wordt extra aandacht besteed aan de positie van de zwakke weggebruikers. Zo komt de fietsstrook bijvoorbeeld in rode markering.

  Op een aantal plaatsen worden ook extra verhardingen voor het laden van suikerbieten voorzien.

  Verloop van de werken

  De werken worden gefaseerd uitgevoerd. In de eerste fase wordt vanaf Pervijze dorp tot Scheewege gewerkt. Tijdens deze fase zal het gemotoriseerd verkeer de N35 in beide rijrichtingen blijven gebruiken. Fietsers worden omgeleid.

  In de tweede fase wordt vanaf Scheewege tot Lettenburg gewerkt. Tijdens deze fase zal het verkeer van Diksmuide naar Avekapelle/Pervijze de N35 volgen. De andere rijrichting volgt een omleiding via het dorp van Oostkerke.

   

  Verkeersafwikkeling

  De N35 is een belangrijke verkeersas tussen de E40, Veurne en Deinze. Tijdens deze werken zal met omleidingen ‘in diepte’ worden gewerkt. Zo zal onder andere het zwaar verkeer op de E40 gestuurd worden om afrit Middelkerke te nemen. Op deze manier zal de druk van zwaar verkeer op de werfzone en de nabije omgeving worden gereduceerd.

                                           

  Fase 1: Pervijze - Scheewege

  Start 17 augustus – eind november

  Er wordt in werkzones van 300 meter gewerkt. Het verkeer wordt geregeld met driekleurige verkeerslichten. De signalisatie wordt tijdens het weekend en in verlofperiodes weggenomen.

  In de Oude Diksmuidestraat zal gedurende de werken éénrichtingsverkeer gelden. Doorgang voor het verkeer komend uit de richting van Diksmuide  met beperking tot 7,5 ton en uitgezonderd plaatselijk verkeer.

  Fietsers dienen een omleiding te volgen via het Sint-Katharinakapellepad dat loopt tussen de Rousdammestraat en het Kastanjeplein.

   

  Fase 2: Scheewege - Lettenburg

  Start 7 maart – tot bouwverlof 2016

  In deze fase geldt éénrichtingsverkeer op N35 van Diksmuide richting Pervijze. Er zal een omleiding lopen via de Oostkerkestraat en de Lettenburgstraat. Door de combinatie met de omleiding voor zwaar verkeer op de E40, zal het aandeel zwaar verkeer worden gereduceerd.


  Meer info

  Dienst wegen en waterlopen

  Heernisse 6

  Tel. 051 79 31 10

  openbare.werken@stad.diksmuide.be

   

   

 • foto Fase 2 aanleg fietspad Pervijzestraat van start op dinsdag 17 mei

  Fase 2 aanleg fietspad Pervijzestraat van start op dinsdag 17 mei

  vrijdag 13 mei 2016

  Aannemer Stadsbader start vanaf dinsdag 17 mei met de voorbereidingen voor fase 2 in de aanleg van het fietspad langs de Pervijzestraat. In de eerste fase werd vanaf Pervijze dorp tot Scheewege gewerkt.  Hoewel de eerste fase nog niet helemaal is afgewerkt beslist de aannemer om toch al de voorbereidingen voor fase 2 aan te vatten zodat alles efficiënt kan verlopen.


  In de tweede fase wordt vanaf Scheewege tot Lettenburg gewerkt. In de voorbereidingswerken wordt de riolering voor het gehucht Scheewege geplaatst, worden de grachten aangelegd en gebeuren de grondwerken voor het baanbed van het fietspad. Na de voorbereidende werken volgt de aanleg van de onderfundering, de fundering zelf en als laatste de asfaltverharding van het fietspad.

   

  De voorbereidingen aan fase 2 starten op dinsdag 17 mei. Onder gunstige weersomstandigheden wordt voorzien om tegen eind september fase twee af te werken.  

   

  Bereikbaarheid en verkeersafwikkeling
  Het verkeer van Diksmuide naar Avekapelle/Pervijze zal de N35 volgen. De andere rijrichting volgt een omleiding via het dorp van Oostkerke (Oostkerkestraat en Lettenburgstraat). Door de combinatie met de omleiding voor zwaar verkeer op de E40, zal het aandeel zwaar verkeer worden gereduceerd.

   

  Communicatie
  Voor vragen of opmerkingen i.v.m. deze werken kan je steeds terecht bij de stedelijke technische dienst die deze werken opvolgt.

  Contactgegevens technische dienst

  Bezoekadres: Administratief Centrum, Heernisse 6
  T 051 79 31 00
  E-mail: openbare.werken@diksmuide.be

  Wil je op de hoogte blijven over de voortgang van de werken dan kan je jouw 
  e-mailadres doorgeven via communicatie@diksmuide.be

Terug naar overzicht

Status

Afgeronde projecten

Technische fiche

 • Bouwheer: Stad Diksmuide
 • Studiebureau: Lobelle studiebureau bvba
 • Aannemer: Stadsbader
 • Startdatum: maandag 17 augustus 2015
 • Einddatum: vrijdag 30 september 2016
 • Kostprijs: 1.520.234,51 euro, incl. btw

Deelgemeente

Pervijze