naar inhoud

Riolering Cardijnlaan - Woumenweg - Pluimstraat - Rijkswachtstraat

Toon op stratenplan

Algemene info

Collector Heernisse

Via de geplande nieuwe afvalwatercollector zal het afvalwater van bijna 4500 inwoners  naar het zuiveringsstation in Woumen gebracht worden. De bestaande riolering blijft behouden als regenwaterleiding. Voorafgaand aan de rioleringswerken van Aquafin worden in opdracht van de stad Diksmuide de nutsleidingen in de Woumenweg en de Rijkswachtstraat ondergronds gebracht.

Na de aanleg van de riolering en de realisatie van de huisaansluitingen zal de wegenis heraangelegd worden naar oorspronkelijke toestand. In de Rijkswachtstraat wordt de wegenis volledig heraangelegd. Hierbij zal bijzondere aandacht uitgaan naar een fiets- en wandelvriendelijke inrichting.

Wie doet wat

In dit project zijn verschillende partners betrokken. Aquafin, Infrax en de stad Diksmuide geven opdracht tot verschillende onderdelen in deze werken.

Aquafin: kostprijs: 1.520.336,36 euro

Infrax: kostprijs: 156.841,78 euro

Stad Diksmuide: Kostprijs: 278.003,92 euro

Fasering

De werken gebeuren in 7 fasen (zie schema) waarbij telkens een aangepaste verkeersafwikkeling geldt.  Bij de werken van Infrax zal (gedeeltelijke) doorgang mogelijk blijven. Bij de aanleg van de riolering wordt het wegdek volledig opgebroken waardoor geen doorgaand verkeer mogelijk zal zijn.

Het ondergronds brengen van de nutsleidingen start midden februari 2015. De rioleringswerken van Aquafin starten op maandag 2 maart 2015 en zullen in totaal ongeveer 18 maanden duren. Het einde is voorzien rond de herfst van 2016. De werken worden gefaseerd uitgevoerd om de woningen maximaal bereikbaar te houden.

Fase 1 Cardijnlaan (tussen Sparkevaardeken en Woumenweg)

Uitvoering : afgerond

Fase 2 Woumenweg (tussen Nijverheidsstraat en Cardijnlaan)

Deel 1: Ondergronds brengen van nutsleiding

Uitvoering: afgerond

Deel 2: Riolering en wegenis

 • Aanleg riolering
 • Herstel voetpad in betontegels zijde industrieterrein Heernisse: van Cardijnlaan tot Nijverheidstraat zijde Pluimstraat: van Cardijnlaan tot Pluimstraat
 • Herstel fietspad in asfalt zijde industrieterrein Heernisse: van Cardijnlaan tot Nijverheidstraat zijde Pluimstraat: van Cardijnlaan tot Pluimstraat
 • Herstel rijweg in asfalt (rijstrook aan de zijde van industrieterrein Heernisse)
 • Aanplant van bomen in plantvakken (cfr. gedeelte tussen Nijverheidstraat en spoorwegbrug)

Uitvoering: Asfaltering Woumenweg over de volledige wegbreedte zal gebeuren in de week van 9 november.   ==> na de asfalteringswerken wordt de Woumenweg terug opengesteld voor het verkeer.
Tijdens de asfaltering wordt het kruispunt van de Woumenweg met de Cardijnlaan voor 1 dag afgesloten. De exacte datum volgt in latere berichtgeving.

Fase 3: Pluimstraat (tussen Woumenweg en Rijkswachtstraat)

 • Aanleg riolering
 • Herstel voetpad in betontegels
 • Herstel rijweg in asfalt

 

Fase 4a: Pluimstraat (tussen Rijkswachtstraat en voetbalvelden)

 • Aanleg riolering
 • Herstel rijweg in asfalt (voetpaden en parkeerstroken blijven in oorspronkelijke staat)

 

Fase 4b: Pluimstraat (vanaf de voetbalvelden tot de Eikhofstraat)

 • Herasfalteren rijweg
 • Verkeersremmers inwerken in vaste constructie

 

Fase 5:  Rijkswachtstraat (tussen Pluimstraat en Grasstraat) + voorste deel Grasstraat

Deel 1: Ondergronds brengen van nutsleidingen, vernieuwen waterleiding en telefoonkabel

 

Deel 2: Riolering en wegenis

 • Aanleg riolering
 • Rijkswachtstraat: Volledige herinrichting wegenis met aandacht voor fiets- en wandelvriendelijke inrichting
 • Grasstraat: Herstel rijweg in asfalt

 

 

Fase 6: Rijkswachtstraat (tussen Grasstraat en Graanstraat)

Deel 1: Ondergronds brengen van nutsleidingen, vernieuwen waterleiding en telefoonkabel

 

Deel 2: Riolering en wegenis

 • Aanleg riolering
 • Volledige herinrichting wegenis met aandacht voor fiets- en wandelvriendelijke inrichting

 

fase 7: Rijkswachtstraat (tussen Graanstraat en Esenweg)

Deel 1: Ondergronds brengen van nutsleidingen, vernieuwen waterleiding en telefoonkabel

 

Deel 2: Riolering en wegenis

 • Aanleg dubbele riolering
 • Volledige herinrichting wegenis met aandacht voor fiets- en wandelvriendelijke inrichting

 

Problemen of vragen?

Bewoners of bedrijven die naar aanleiding van deze werken problemen of vragen hebben kunnen met hun specifieke vragen terecht bij de diverse partners.

Riolerings- en wegeniswerken

Afkoppelingsdeskundige
Wie nog vragen heeft i.v.m. de individuele rioleringsaansluiting kan hiervoor terecht bij de afkoppelingsdeskundige (aangesteld door Infrax). Contactpersoon is Robin Lobelle bereikbaar via robin.lobelle@studiebureau-lobelle.be of 050 30 00 30.

Contactcenter Aquafin – 03 450 45 45 – contact@aquafin.be

Voor alle vragen over deze werken of infrastructuur van Aquafin, kan men op weekdagen van 8u tot 19u terecht bij het contactcenter.

 

Noodnummer Aquafin

Bij noodgevallen kan men buiten de werkuren en in het weekend terecht op het gratis noodnummer: 0800 16 603.

Werken aan nutsleidingen

Voor meldingen in verband met gas, water, elektriciteit en andere nutsvoorzieningen neemt u best contact op met één van de nutsbedrijven uit onderstaande lijst:

 

Infrax

Storingen: tel. 078 35 34 33

Gasreuk:     tel. 0800 60 888

Waterlink

Storingen: tel. 078 35 35 88

Belgacom

Storingen: tel. 0800 22 700 (telefoon)

               tel. 0800 22 312 (ADSL)

Telenet

Storingen: tel. 015 66 66 66

 Algemene vragen of info

Technische dienst van de stad Diksmuide

051 79 31 10

Openbare.werken@diksmuide.be

 

Updates

 • Bewonersbrief infovergadering Collector Heernisse

  woensdag 21 januari 2015
  Vanaf midden februari 2015 starten werkzaamheden i.f.v. het project Collector Heernisse. Op maandag 2 februari is er een infovergadering over deze werken.

  De rivieren in Vlaanderen zijn jarenlang sterk vervuild geweest. Mede door de inspanningen van Aquafin zien we hier geleidelijk aan verbetering in komen. In opdracht van het Vlaamse Gewest bouwt Aquafin de nodige infrastructuur (zoals collectoren en zuiveringsinstallaties) om het huishoudelijk afvalwater te zuiveren.

   

  Binnenkort start het project ‘Collector Heernisse’. Met dit project wil Aquafin in samenwerking met Infrax en de stad Diksmuide een nieuwe afvalwaterleiding aanleggen in de Rijkswachtstraat, Pluimstraat, Woumenweg (gedeeltelijk) en Cardijnlaan. Naar aanleiding van deze werken worden de nutsleidingen in diezelfde straten ondergronds gebracht.

  Timing en fasering

  De werken zullen in totaal ongeveer 18 maanden duren. Het einde is voorzien rond de herfst van 2016. Deze werkzaamheden gebeuren in 7 fasen waarbij telkens een aangepaste verkeersafwikkeling zal zijn. Op deze manier kunnen de woningen en bedrijven maximaal bereikbaar blijven.

  Fase 1

  Cardijnlaan (tussen Sparkevaardeken en Woumenweg)

  Fase 2

  Woumenweg (tussen Nijverheidsstraat en Cardijnlaan)

  Fase 3

  Pluimstraat (tussen Woumenweg en Rijkswachtstraat)

  Fase 4a

  Fase 4b

  Pluimstraat (tussen Rijkswachtstraat en voetbalvelden)

  Pluimstraat (vanaf de voetbalvelden tot de Eikhofstraat)

  Fase 5

  Rijkswachtstraat (tussen Pluimstraat en Grasstraat)

  Fase 6

  Rijkswachtstraat (tussen Grasstraat en Graanstraat)

  Fase 7

  Rijkswachtstraat (tussen Graanstraat en Esenweg)

  Gemiddeld zullen telkens twee fasen gelijktijdig in uitwerking zijn waarbij Infrax voor het ondergronds brengen van de nutsleidingen steeds de rioleringsaanleg van Aquafin vooraf gaat.

   

  Concreet betekent dit dat vanaf midden februari gestart wordt met het ondergronds brengen van de nutsleidingen en dit in fase 2 (Woumenweg). De rioleringswerken van Aquafin starten in fase 1 en dit vanaf maandag 2 maart 2015. Het is de bedoeling dat de rioleringswerken in fase 2 afgerond zijn tegen het bouwverlof van de zomer van 2015. Vermoedelijk zal er na het bouwverlof van 2015 gestart worden met de werken in fase 3.

  De concrete timing van de verschillende fasen kan u ook volgen op www.aquafin.be of via www.diksmuide.be/werkzaamheden.

   

  Op de hoogte blijven?

  Wie niet aanwezig kan zijn op de infovergadering, maar wel op de hoogte gehouden wil worden over de voortgang van deze werken kan z'n gegevens (naam, mailadres en huisadres) bezorgen aan communicatie@stad.diksmuide.be.

  Neem ook eens een kijkje op de website www.aquafin.be. Op deze site kan men vanaf de start der werken de stand van zaken en de planning van het project opvolgen. Ook via onze eigen website www.diksmuide.be/werkzaamheden informeren we over de voortgang van dit project.

   

   

   

  meer weten: http://www.diksmuide.be/werkendetail/26/collector-heernisse 

 • foto Aanvang werken project 'Collector Heernisse'

  Aanvang werken project 'Collector Heernisse'

  woensdag 28 januari 2015
  Vanaf midden februari start in opdracht van Aquafin de aanleg van een nieuwe afvalwaterleiding vanaf het kruispunt van de Esenweg met de Rijkswachtstraat naar de bestaande collector in de Cardijnlaan. Naar aanleiding van deze werken zal Infrax de nutsleidingen in de werfzone ondergronds brengen.

  Concreet betekent dit dat vanaf midden februari gestart wordt met het ondergronds brengen van de nutsleidingen en dit in fase 2 (Woumenweg). Tijdens deze werken zal het verkeer in beide richtingen de Woumenweg kunnen blijven gebruiken. Het verkeer zal op dit moment over versmalde rijstroken worden geleid.

  De rioleringswerken van Aquafin starten in fase 1 (Cardijnlaan) en dit vanaf maandag 2 maart tot vermoedelijk eind april 2015. In deze fase wordt de Woumenweg niet onderbroken.
  De riolering is voorzien in de rijstrook tegenaan het VTI. Er loopt een omleiding via Heernisse - Nijverheidsstraat - Woumenweg.
  De firma 'Houthandel Leirman' en schrijnwerkerij Devreker blijven bereikbaar via de voorziene omleiding.
  Het VTI zal tijdens de werken een korte tijdelijke ingang voorzien in de Nijverheidsstraat.

   

  Het is de bedoeling dat de rioleringswerken in fase 2 (Woumenweg, gedeelte tussen Cardijnlaan en Nijverheidsstraat) afgerond zijn tegen de zomer van 2015. Vervolgens zal gedurende de zomervakantie aan fase 3 gewerkt worden. 

  Elke voorgestelde timing is onder voorbehoud van weersomstandigheden en onvoorziene werken.

  De concrete timing van de verschillende fasen kan u ook volgen op www.aquafin.be of via www.diksmuide.be/werkzaamheden.

  Wie op de hoogte wil blijven van het project  kan zich laten toevoegen aan het mailingbestand door naam, adres en emailadres te bezorgen via communicatie@stad.diksmuide.be

   

   

 • foto Vanaf 1 juni tweede fase rioleringswerken collector Heernisse

  Vanaf 1 juni tweede fase rioleringswerken collector Heernisse

  donderdag 28 mei 2015
  Vanaf 1 juni start aannemer Petillion met rioleringsaanleg in de Woumenweg tussen de Cardijnlaan en de Nijverheidsstraat. De Woumenweg wordt afgesloten voor het verkeer.

   De eerste fase in de rioleringswerken ‘collector Heernisse’ loopt stilaan op z’n einde. Momenteel gebeurt de laatste afwerking in de Cardijnlaan. Omwille van onvoorziene, bijkomende werken (o.a. heraanleg van een fietspad) duurde deze fase langer dan gepland. Omwille van de langere duurtijd van de eerste fase herbekijkt de projectleiding momenteel de planning van het volledige project.

  Vanaf 1 juni start aannemer Petillion met de rioleringswerken in de Woumenweg (gedeelte tussen de Cardijnlaan en de Nijverheidsstraat. Vanaf dat moment zal er in deze zone geen doorgang meer zijn voor het verkeer.
  Voertuigen dienen dan om te rijden via Diamantstraat – Heernisse – Cardijnlaan.
  Fietsers en voetgangers zullen geen doorgang hebben in de werfzone. Zij dienen de omleiding via het industrieterrein te volgen of kunnen via de Joe Englishstraat het pad nemen dat uitkomt in de Tijmstraat en vervolgens via de Pluimstraat de Woumenweg bereiken.

  De tweede fase zal duren tot na het bouwverlof. Momenteel werken we een regeling uit zodat de Woumenweg gedurende het bouwverlof kan worden opengesteld voor het verkeer.

  Wat zal er juist gebeuren?

  • Aanleg riolering
  • Herstel voetpad in betontegels zijde industrieterrein Heernisse: van Cardijnlaan tot Nijverheidstraat zijde Pluimstraat: van Cardijnlaan tot Pluimstraat
  • Herstel fietspad in asfalt zijde industrieterrein Heernisse: van Cardijnlaan tot Nijverheidstraat zijde Pluimstraat: van Cardijnlaan tot Pluimstraat
  • Herstel rijweg in asfalt (rijstrook aan de zijde van industrieterrein Heernisse)
  • Aanplant van bomen in plantvakken (cfr. gedeelte tussen Nijverheidstraat en Cardijnlaan)


   

 • Update - Ondergronds brengen netten in Rijkswachtstraat en Pluimstraat

  maandag 15 juni 2015
  vanaf 15 juni tot 15 september werken verschillende nutsmaatschappijen in de Rijkswachtstraat en Pluimstraat. De straten blijven gedurende de werken toegankelijk maar het verkeer wordt enerzijds over wegversmallingen geleid en anderzijds met verkeerslichten geregeld.

  Meer info:

  Technische Dienst Stad Diksmuide

  openbare.werken@stad.Diksmuide.be

  051 79 31 10

 • UPDATE: Collector Heernisse - verkeersafwikkeling tijdens bouwverlof

  maandag 6 juli 2015
  Vanaf het bouwverlof (18 juli) tot 30 september geldt een aangepaste verkeersafwikkeling in de Woumenweg.Verkeer uit de richting van Ieper naar Diksmuide kan de Woumenweg terug gebruiken. Verkeer vanuit Diksmuide naar Ieper volgt de omleiding via de Diamantstraat - Heernisse - Cardijnlaan
 • foto Asfalteringswerken Cardijnlaan op vr. 11 september

  Asfalteringswerken Cardijnlaan op vr. 11 september

  dinsdag 8 september 2015
  Op vr 11 september (vanaf 6 uur ’s morgens) wordt de Cardijnlaan en het kruispunt met de Woumenweg afgesloten. Het wegdek en fietspad langs de Cardijnlaan (vanaf VTI tot het kruispunt met de Woumenweg) krijgen een afwerkingslaag in asfalt. Er is een omleiding via de Eikhofstraat en Esenweg.

  Op zaterdag 12 september wordt de weg dan terug opgesteld.

   

  Voortgang van de werken in de Woumenweg

  Deze werken zouden nog ongeveer 5 weken duren. In de Pluimstraat zal slechts een tiental meter worden gewerkt. De Pluimstraat wordt pas volledig aangepakt nadat de Woumenweg volledig is afgewerkt.  

   

 • Bereikbaarheid begraafplaats Diksmuide

  woensdag 28 oktober 2015
  Momenteel worden riolerings- en wegeniswerken uitgevoerd in de Woumenweg. De begraafplaats is bereikbaar via de Woumenweg (zijde Gamma) en de Pluimstraat. De parkeerstrook langs de Woumenweg is beschikbaar.
 • foto UPDATE collector Heernisse - fase 2

  UPDATE collector Heernisse - fase 2

  woensdag 28 oktober 2015
  In februari ’15 zijn de eerste werkzaamheden in het kader van project collector Heernisse – fase 2 gestart. De werken situeren zich in de Cardijnlaan, Woumenweg (van Cardijnlaan tot Nijverheidstraat), Pluimstraat en Rijkswachtstraat.

  Door het rioleringsproject ‘Collector Heernisse’ zal tegen eind 2016 het afvalwater van bijna 4500 inwoners vertransporteerd worden naar het zuiveringsstation in Woumen.

   

  Planning

  Afgerond

  • Fase 1: Cardijnlaan = afgewerkt

  Werken in uitvoering:

  • Fase 2: Woumenweg
   • riolering en bovenbouw afgewerkt tegen eind oktober.
   • Asfaltering Woumenweg over de volledige wegbreedte zal gebeuren in de week van 9 november, dit is de week na de herfstvakantie.
    Tijdens de asfaltering wordt het kruispunt van de Woumenweg met de Cardijnlaan voor 1 dag afgesloten. De exacte datum volgt in latere berichtgeving.
   • na de asfalteringswerken wordt de Woumenweg terug opengesteld voor het verkeer.

  Start binnenkort:

  • Fase 3: Pluimstraat (tussen Woumenweg en Rijkswachtstraat) in de tweede helft van november. Vermoedelijk einde rond eind januari.
    Omleiding via de Rijkswachtstraat
   De inwoners van de Kervelstraat zal steeds een tijdelijke doorgang voorzien zijn.

  Verdere planning: onder voorbehoud van weerverlet en onvoorziene omstandigheden

  • fase 4a Pluimstraat (tussen Rijkswachtstraat en Ganzenstraat): start in de loop van de tweede helft van januari
  • fase 4b: asfaltering Pluimstraat (tussen Ganzestraat en Eikhofstraat) gepland in voorjaar 2016
  • fase 5: Rijkswachtstraat (tussen Pluimstraat en Grasstraat)
   vermoedelijke start rond midden februari
  • fase 6: Rijkswachtstraat (tussen Grasstraat en Tuinwijk)
   vermoedelijke start rond begin april
  • fase 7: Rijkswachtstraat (tussen Tuinwijk en Esenweg)
   vermoedelijke start in de tweede helft van mei

   

  Storing nutsleidingen

  Er wordt gemeld dat de storingen dienen door te worden gegeven via de storingslijn van de desbetreffende maatschappij. Herstel van nutsleidingen gebeurt los van de wegen- en rioleringswerken, bijgevolg hebben de mensen betrokken bij dit project geen enkele invloed op herstel van defecten.

  Infrax

  Storingen: tel. 078 35 34 33

  Gasreuk:     tel. 0800 60 888

  Waterlink

  Storingen: tel. 078 35 35 88

  Belgacom

  Storingen: tel. 0800 22 700 (telefoon)

                 tel. 0800 22 312 (ADSL)

  Telenet

  Storingen: tel. 015 66 66 66

 • Start rioleringswerken Pluimstraat (vak Rijkswachtstraat - voetbaltribune)

  vrijdag 4 maart 2016
  Op maandag 7 maart starten de rioleringswerken in fase 4a van de rioleringswerken in de Pluimstraat (tussen Rijkswachtstraat en sportveld). Deze werken duren vermoedelijk 5 weken.

  De werken in fase 3 (=Pluimstraat tussen Woumenweg en Rijkswachtstraat) lopen op hun einde. De aannemer voorziet de onderlaag te asfalteren op 10 en 11 maart (dit onder voorbehoud van gunstige weersomstandigheden). Nadat de onderlaag gegoten is, wordt in dit stuk van de Pluimstraat plaatselijk verkeer toegelaten.

  Vanaf maandag 7 maart start de aannemer met de rioleringswerken in fase 4a. Dit is de het gebied in de Pluimstraat tussen de Rijkswachtstraat en de voetbalvelden. Hier wordt nieuwe riolering aangelegd en krijgt de rijweg een nieuwe asfaltlaag (voetpaden en parkeerstroken blijven in oorspronkelijke staat).

  Deze fase duurt vermoedelijk vijf weken (excl. bouwverlof en weerverlet).

  Bereikbaarheidsinfo

  De Pluimstraat (tussen de Rijkswachtstraat en de voetbalvelden) wordt vanaf maandag 7 maart afgesloten voor gemotoriseerde voertuigen. Gezien de voetpaden blijven liggen kunnen voetgangers en fietsers (met de fiets aan de hand) het voetpad verder gebruiken.

  Bereikbaarheid specifieke straten:

  • De Kaneelstraat, Marjoleinstraat, Lavendelstraat en de Tijmstraat zijn bereikbaar via de rotonde Pluimstraat/Rijkswachtstraat.
  • De Ganzenstraat en Roerdompstraat hebben toegang via de Zuivelstraat. Hiervoor worden de afsluitingspaaltjes tijdelijk weggenomen.
  • De parking van de sporthal wordt bereikbaar gemaakt via de Rijkswachtstraat.
  • De voetbalvelden zijn bereikbaar via de Eikhofstraat en de Pluimstraat. De dwarsparkings aan de voetbalvelden blijven bruikbaar tot 14 maart.

  Extra maatregelen vanaf 14 maart: éénrichtingsverkeer in Pluimstraat en Zuivelstraat

  Voor een goede doorstroming in de wijken en in functie van de bereikbaarheid van de voetbalvelden geldt vanaf maandag 14 maart éénrichtingsverkeer in de Pluimstraat (van Eikhofstraat in de richting van de Zuivelstraat). De circulatielus gaat verder via de Zuivelstraat (waar ook éénrichtingsverkeer wordt ingevoerd) en de Frans de Kusterstraat om vervolgens de Eikhofstraat te bereiken. In de Zuivelstraat wordt tijdelijk éénrichtingsverkeer ingevoerd, gecombineerd met parkeerverbod aan één zijde.

  Openbaar vervoer

  De belbushalte aan de sporthal wordt bediend vanaf de halte ‘Nijverheidsstraat’ in de Woumenweg (t.h.v. begraafplaats/Gamma Diksmuide).

  Buurtvertegenwoordiger

  Jacques Vermeersch is buurtvertegenwoordiger in dit project. Hij staat in contact met de projectleiding en kan de vragen van de buurt bundelen en bespreken op het werfoverleg. Op deze manier betrekken we de buurtbewoners rechtstreeks bij de uitvoering van de werken. Contactgegevens Jacques Vermeersch: Rijkswachtstraat 48, tel. 0476 84 59 22 of jacques.vermeersch@skynet.be


  Info

  Technische dienst stad Diksmuide
  Administratief Centrum, Heernisse 6
  T 051 79 31 00

  Openbare.werken@stad.diksmuide.be

 • foto Stand van zaken werkzaamheden Pluimstraat - Rijkswachtstraat

  Stand van zaken werkzaamheden Pluimstraat - Rijkswachtstraat

  dinsdag 3 mei 2016

  We willen je informeren over de stand van zaken in het project Collector Heernisse. Je hebt ongetwijfeld opgemerkt dat er de laatste tijd weinig vooruitgang is geboekt in de Pluimstraat ondanks de gunstige weersomstandigheden.

  We hebben net vernomen dat de aangestelde aannemer failliet is. De aanhoudende financiële problemen verklaren ook meteen de moeizame vooruitgang die we, tot onze grote spijt, gedurende het project konden vaststellen. Als stadsbestuur zitten we zelf heel erg verveeld met de situatie.

  Volgende stappen
  We willen alvast onze excuses aanbieden voor de huidige gang van zaken. Op dit moment wordt bekeken welke aannemer de werkzaamheden binnen de kortste periode kan overnemen en tot een goed einde kan brengen. 

  Op dinsdag 3 mei zijn onze eigen diensten gestart om de sleuven voorlopig te dichten met freesmateriaal omwille van een grote volkstoeloop voor een voetbaltornooi op KSV Diksmuide dit weekend. We hopen om binnen een tweetal weken met een andere aannemer de nodige asfalteringswerken te kunnen uitvoeren.

  Belangrijk
  We willen benadrukken dat er niet wordt gestart met de rioleringswerken aan de Rijkswachtstraat zolang de Pluimstraat niet volledig is afgewerkt.


  Communicatie

  Voor vragen of opmerkingen i.v.m. deze werken kan u steeds terecht bij de stedelijke technische dienst die deze werken opvolgt.


  Bezoekadres: Administratief Centrum, Heernisse 6
  T 051 79 31 00
  E-mail: openbare.werken@diksmuide.be

  Wil je op de hoogte blijven over de voortgang van de werken dan kan je jouw
  e-mailadres doorgeven via communicatie@diksmuide.be

 • foto Oplossing voor onbereikbaarheid Pluimstraat

  Oplossing voor onbereikbaarheid Pluimstraat

  vrijdag 27 mei 2016

  Nadat we het faillissement hebben vernomen van de aangestelde aannemer voor de werkzaamheden in de Pluimstraat startte de zoektocht naar een oplossing. Doel is in eerste instantie om de Pluimstraat opnieuw bereikbaar te maken voor verkeer. De firma Adiel Maes uit Lichtervelde zal de nodige werken uitvoeren.


  Timing

  Vanaf vrijdag 27 mei start firma Adiel Maes met de parkeerstroken tussen de rotonde en de Woumenweg. Als alle werken volgens de planning kunnen verlopen, wordt de Pluimstraat vanaf zaterdag 4 juni opnieuw bereikbaar voor verkeer. 

  Woensdag 25 mei werd, in eigen beheer met hulp van de firma Vandaele, alvast gestart met het verwijderen van het freesmateriaal in de Pluimstraat.

  Rijkswachtstraat

  Bovenstaande oplossing is slechts een tussenoplossing op korte termijn om de Pluimstraat open te kunnen stellen voor verkeer. Om het project, met o.a. de werken in de Rijkswachtstraat, te kunnen verderzetten moet een nieuwe aanbesteding worden opgesteld en goedgekeurd op de gemeenteraad van juni. We voorzien om eind dit jaar opnieuw van start te kunnen gaan met het vervolg van het project en de rioleringswerken in de Rijkswachtstraat.

   

  Bij vragen, contacteer de dienst communicatie via communicatie@diksmuide.be 
  of bel naar 051 79 32 24.

 • foto BEWONERSBRIEF: vuilnisophaling gewijzigd Rijkswachtstraat

  BEWONERSBRIEF: vuilnisophaling gewijzigd Rijkswachtstraat

  vrijdag 23 maart 2018
  De wekelijkse vuilnisophaling (zie afbeelding op de achterkant) in en rond de Rijks-wachtstraat verloopt opnieuw zoals voorheen. Enkel het vuilnis in de werfzone zelf (Rijkswachtstraat tussen de Gras- en Graanstraat) wordt niet aan huis opgehaald.

  Download de volledige brief in de rechterbalk van deze pagina. 

Foto's

 • DSC07340
Terug naar overzicht

Status

Afgeronde projecten

Technische fiche

 • Bouwheer: Aquafin
 • Studiebureau: Lobelle studiebureau BVBA
 • Aannemer: Petillion
 • Startdatum: zondag 15 februari 2015

Deelgemeente

Centrum