naar inhoud

Provinciedomein IJzerboomgaard

Toon op stratenplan

Algemene info

Op 16 augustus '16 startte de provincie West-Vlaanderen met de inrichtingswerken van het nieuwe provinciedomein. De werken worden gefaseerd uitgevoerd.

Het project

Dit unieke domein (ter hoogte van IJzerdijk 41), gelegen in de schaduw van de IJzertoren en op wandelafstand van het centrum van Diksmuide, moet in de toekomst uitgroeien tot een aantrekkelijke groen- en recreatiezone, met een natuurlijke speelzone voor de jeugd.

Het domein is gelegen in een prachtig polderlandschap waarin een netwerk van wandel- en speelmogelijkheden zal gecreëerd worden. In de gebouwen wordt een onthaalhoeve voorzien die het centrale knooppunt vormt binnen  het domein. De IJzerboomgaard wordt een nieuwe recreatieve pool, gelegen aan de kruising van de IJzer en de Frontzate, waar jong en oud kunnen genieten. Het is een rust- en onthaalpunt van waaruit je de Westhoek met de fiets kunt ontdekken.

De voormalige KTA-hoeve wordt het zwaartepunt van het fiets-inrijpunt met tal van mogelijkheden om te picknicken, te rusten of deel te nemen aan educatieve activiteiten.

Op het domein komen een cafetaria met terras, picknickzones, speelzone voor de allerjongsten (0-6 jaar), en tal van educatieve prikkels... Er worden veldjes met zelfpluktuinen en kleinfruit aangelegd. De jeugd krijgt de mogelijkheid om er naar hartenlust in de natuur te spelen, met de grote natuurlijke speelzone. Jeugdgroepen kunnen tevens tijdens bepaalde perioden kamperen op het terrein.

Het principe van boomgaard wordt ook doorgetrokken in het ontwerp, op termijn zal op een deel van het terrein ook een boomgaard aangeplant worden. De ontwerpers – landschapsarchitecten Geert Bossaert en Studio Basta trekken deze boomgaard door tot over de omleidingsweg zodat deze ook in het landschap wordt geïntegreerd.

Historiek

De provincie West-Vlaanderen kocht enkele jaren geleden de leegstaande hoeve van het Koninklijk Technisch Atheneum (KTA). Het domein is ongeveer 20 hectare groot en bevat naast vele landerijen ook een woning, koe- en varkensstallen, een tuin en een slachthuis.

Het toekomstige provinciedomein ligt tussen de IJzer en de toekomstige zuidwestelijke omleidingsweg.

Dat de provinciale ‘Frontzate’fietsroute langs het domein loopt is een extra troef. De naam IJzerboomgaard verwijst naar de ligging naar de IJzer enerzijds en de historische aanwezigheid van fruitbomen nabij de hoevegebouwen.

Wat denkt de bezoeker

Zo’n omvangrijk project dat een nieuwe recreatieve troef voor de bevolking van Diksmuide en de omliggende dorpen zou kunnen zijn vraagt uiteraard een breed maatschappelijk draagvlak. Het is immers de bedoeling dat provinciedomein ‘IJzerboomgaard’ op zo’n manier ontwikkeld wordt dat ze aansluit bij de wensen en noden van de potentiële bezoekers en gebruikers.

De participatiecampagne is in de eerste plaats bedoeld om de eerste ontwerpen te toetsen aan de beleving van gebruikers. De input uit het participatietraject is nodig om de ontwerpplannen verder te verfijnen tot het definitieve plan.

Op zaterdag 30 november vormde de informatiewandeling doorheen het domein het startschot van de participatiecampagne die de provincie West-Vlaanderen organiseert rond dit belangrijke project. Tijdens deze wandeling werd het ruime publiek ingelicht over de plannen voor het toekomstig Provinciedomein IJzerboomgaard. Deze plannen werden vervolgens tentoongesteld van 4 december tot 31 januari 2014 in de stadsbibliotheek.

Op zaterdag 7 december 2013 bezochten jongeren uit Diksmuide en de ruimere Westhoekregio twee voorbeelden van natuurlijke speelzones in het Gentse: het Bijgaardenpark en het Rozebroekenpark a.k.a. de “prettige wildernis”. Het resultaat kun je hier bekijken (linken naar: http://forumjeugd.be/nl/nieuws/inspirerende-jeugdtrip-naar-speelnatuur/)

Timing en uitvoering

Het inrichtingsontwerp voor de IJzerboomgaard (zie bijlage)  is ondertussen definitief goedgekeurd door de provincieraad en de gemeenteraad.

Momenteel wordt het dossier voor de stedenbouwkundige vergunning opgemaakt zodat ik de loop van het voorjaar van 2015 de vergunning kan worden aangevraagd. Vervolgens dient de aanbesteding en gunning van de werken gebeuren, dit zou tegen eind 2015 afgerond moeten zijn.

De uitvoering van het project IJzerboomgaard zal gefaseerd verlopen tussen 2016 en 2018.

 

Contact

Gedeputeerde Guido Decorte is bevoegd voor de inrichting en ontwikkeling van het nieuwe provinciaal domein IJzerboomgaard  Contact: 050 40 31 50

 

Algemene coördinatie:

Bern Paret: 051 51 93 54, bern.paret@west-vlaanderen.be

Inhoudelijke vragen over de gebouwen:

Gudrun Leys, 050 40 72 62 , gudrun.leys@west-vlaanderen.be

 

Inhoudelijke vragen over het domein:

Christian Igodt : 050 40 35 29, christian.igodt@west-vlaanderen.be

 

 

 

Foto's

  • IJzerboomgaard (jpg)
  • IJzerboomgaard vanuit de IJzertoren (jpg)
  • Ijzeren Boomgaard opening (2 of 1)
Terug naar overzicht

Status

Afgeronde projecten

Technische fiche

  • Bouwheer: Provincie West-Vlaanderen

Deelgemeente

Kaaskerke