naar inhoud

Centrumparking Beerstblote

Toon op stratenplan

Algemene info

De stad Diksmuide huurt sinds een aantal jaar een braakliggend terrein achter de 4AD om in de parkeernoden in de buurt te voorzien. Dit terrein ligt voor ongeveer 2/3 in de woonzone en voor 1/3 in agrarisch gebied. 

In het kader van de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan Centrum opteerde het bestuur ervoor om naast de woonzone een randparking te voorzien. 
Bij de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan Centrum kon het stadsbestuur de hogere overheden ervan overtuigen in te stemmen met een planologische wijziging, in die zin dat het 1/3  agrarisch gebied en een aanpalende weide omgezette in een zone voor randparking. Tevens werd een onteigeningsplan vastgelegd, waarna de beide percelen konden verworven worden tegen een aanvaardbare prijs.

 Het Agentschap Onroerend Erfgoed stelde voorwaarden naar de vormgeving van de nieuwe randparking. Zo wordt dit nu een groene parking met een capaciteit van 72 voertuigen.
Verder werd gezocht naar een mooie landschappelijke inkleding. Een oplossing werd gevonden in het reliëf van de oude vestingen anno 1672. De randparking is immers gesitueerd op de plaats van een vroeger bastion uit de Vauban-vesting. Door middel van een groene talud verdwijnt de parking in het landschap. De parkings zelf worden aangelegd in grastegels, terwijl de rijweg aangelegd wordt in uitgewassen beton. Een picknickplaats maakt het voor bezoekers en recreanten mogelijk even te verpozen.

Als verlichting wordt gekozen voor 12 LED-verlichtingsarmaturen van slechts 1,50 m. Door middel van een detectiesysteem zal enkel bij gebruik van de parking de openbare verlichting werken.

Er zijn in de Beerstblotestraat een aantal parkings voor mindervaliden voorzien. De parking wordt via een wandelweg doorheen het naastgelegen bouwterrein verbonden met de overige onderdelen van het project “Noordvesten Beerstblote”.

De kostprijs bedraagt 393.078,89 euro, waarvan het stadsaandeel 343.345,76 euro bedraagt.

 Timing

De uitvoering van de werken start op maandag 8 februari. De werken zijn uitgeschreven voor 60 werkdagen.

In een eerste fase wordt de parkeerzone aangelegd.

In de tweede fase gebeuren riolerings- en aanpassingswerken in het voorste gedeelte van de Beerstblotestraat.

 Er wordt verwacht dat de parking tegen de zomervakantie in gebruik kan worden genomen.

Kostprijs

Het project centrumparking Beerstblote is mede mogelijk gemaakt door Europese subsidies.

Updates

 • foto Aanleg centrumparking Beerstblote van start

  Aanleg centrumparking Beerstblote van start

  dinsdag 2 februari 2016
  In de week van 15 februari start in opdracht van de stad Diksmuide de aanleg van de centrumparking ‘Beerstblote’. De parking biedt plaats voor 72 voertuigen. Bvba RTS uit Zedelgem staat in voor de uitvoering van deze werken.

  Er komt een groene parking met een capaciteit van 72 voertuigen. Voor deze parking werd gezocht naar een goede landschappelijke inkleding. Hiervoor wordt het reliëf van de oude vestingen anno 1672 gebruikt. De centrumparking is immers gesitueerd op de plaats van een vroeger bastion uit de Vauban-vesting. Door middel van een groene talud verdwijnt de parking in het landschap. De parkings zelf worden aangelegd in grastegels, terwijl de rijweg aangelegd wordt in uitgewassen beton. Een picknickplaats maakt het voor bezoekers en recreanten mogelijk even te verpozen.

  Als verlichting wordt gekozen voor 12 LED-verlichtingsarmaturen van slechts 1,50 m. Een detectiesysteem zal geïnstalleerd worden zodat enkel bij gebruik van de parking de openbare verlichting werkt.
  Er zijn in de Beerstblotestraat een aantal parkings voor mindervaliden voorzien. De parking wordt via een wandelweg doorheen het naastgelegen bouwterrein verbonden met de overige onderdelen van het project “Beerstblote”.

  Naast de aanleg van de centrumparking zelf wordt ook het gedeelte van de Beerstblotestraat tussen de ingang van de parking en de Kleine Dijk aangepast. De rijweg wordt breder gemaakt om voertuigen vlot te laten kruisen. Tevens zal op dat moment ook de noodzakelijke riolering worden aangelegd voor het bouwproject van RECON.

   

  De aanleg van de centrumparking maakt deel uit van het ruimere project ‘Beerstblote’ dat in 2015 goedkeuring van Europese subsidies kreeg. Ander onderdeel in het project is de wandel- en fietsverbinding ‘Noordvesten’. Hiervoor lopen de besprekingen volop. De termijn van uitvoering hangt af van het verloop van de besprekingen.
  Ondertussen loopt de administratieve procedure voor de grondverwerving om ook de hondenweide te realiseren. De hondenweide is een omheinde weide waar honden vrij mogen uitlopen. We voorzien de uitloopweide aan te leggen tegen de zomer.

  Planning van de werken

  De werken duren 60 werkdagen en worden gefaseerd uitgevoerd. De parking zal wellicht tegen het begin van de zomervakantie in gebruik worden genomen.

  Fase 1: aanleg parking – start op maandag 8 februari

  Fase 2: werken aan de Beerstblotestraat (gedeelte tussen de toegang van de parking en de Kleine Dijk). Dit onderdeel zal vermoedelijk in de loop van april worden aangevat.

  Volgens de laatste berichten zou het Bouwproject van RECON rond oktober starten. Dit project voorziet twee gebouwen met telkens 16 appartementen.

   

  Kostprijs

  De aanleg van de centrumparking Beerstblote en de heraanleg van een gedeelte van de Beerstblotestraat kost 238.700 euro (excl. 21% btw en proefonkosten inbegrepen) en 91.168,96 euro (excl. btw) ten laste van Infrax.
  Het project is financieel mogelijk gemaakt met subsidies uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. De stad krijgt voor het project een maximaal subsidiebedrag van ongeveer 60.000 euro.

   

  Communicatie

  Voor vragen of opmerkingen i.v.m. deze werken kan u steeds terecht bij de stedelijke technische dienst die deze werken opvolgt.

   

  Contactgegevens technische dienst

  Bezoekadres: Administratief Centrum, Heernisse 6

  Telefonisch: 051 79 31 00

  E-mail: openbare.werken@stad.diksmuide.be

   

   

Foto's

 • Beeld 1.jpg
 • Beeld 2.jpg
 • Beeld 3.jpg
 • Beeld 4.jpg
 • Parking_Beerstblote
Terug naar overzicht

Status

Afgeronde projecten

Technische fiche

 • Bouwheer: Stadsbestuur Diksmuide
 • Studiebureau: Ch. Lobelle
 • Aannemer: R.T.S.
 • Startdatum: zondag 8 februari 2015
 • Kostprijs: 393.078,89 euro, waarvan 343.345,76 euro stadsaandeel

Deelgemeente

Centrum