naar inhoud

Fietspad langs Klerkenstraat

Algemene info

Vanaf 1 december wordt gestart met de aanleg van fietspaden langs de Klerkenstraat (Diksmuide) en de Esenstraat (Houthulst), vanaf de rotonde Eikhof (Esen) tot het binnenkomen van Klerken. Aan beide zijden van de rijweg komt een vrijliggend fietspad van telkens 1,75 meter.

 

De fietspaden worden aangelegd over een traject van 3,63 kilometer, waarvan 2,66 kilometer op Diksmuids grondgebied. Op het grondgebied Houthulst komt er nog 970 meter.

 

Er zal een berm van 3 meter liggen tussen de rijweg en het fietspad. In deze groenzone wordt gezorgd voor laanbeplanting (kadert in landschapsherstel) waarbij de bomen geschrankt tegenover elkaar zullen staan.

 

In dit project gaat extra aandacht naar een aantal kruispunten met landelijke wegen zoals de Steenstraat, de Kattestraat en de Kruisstraat. Ter hoogte van de kruispunten komen de fietspaden tegen de rijweg aan te liggen en worden ze in rode asfalt gemarkeerd.

 

Na deze werken zal in de Klerkenstraat en de Esenstraat een snelheidsbeperking van 70 km/uur gelden.

 

Fasering en verkeersafwikkeling

Vanaf 1 december starten op het grondgebied van Klerken de werken met het uitgraven van de nieuwe grachten zodat de rijweg intact blijft tot na de kerstvakantie.

 

Fase 1: kruispunt Predikboomstraat – tot net voorbij Steenstraat (incl. kruispunt): 1 december tot midden april.

Fase 2: Steenstraat – Kruisstraat (incl. kruispunt): midden april tot bouwverlof zomer 2016.

Fase 3: kruisstraat – rotonde Esen (N35): najaar 2016.

 

De rijweg wordt volledig afgesloten tijdens de werken (afzetten aan rotonde met N35 en aan de Predikboomstraat). Plaatselijk verkeer wordt toegelaten. De omleiding voor doorgaand verkeer loopt via Woumen (Eikhofstraat – Woumenweg – Sint-Pietersstraat – Steenstraat).

 

Kostprijs

De aanleg van het fietspad wordt voor 100 % gesubsidieerd door het Vlaams Gewest. Totaalbedrag: 2.824.096 euro, btw en proefonkosten inbegrepen.

 

In totaal werd er 3 ha 30 a 66 ca landbouwgrond en voortuinen minnelijk verworven op kosten van de Vlaamse overheid. Hoewel er een onteigeningsplan werd vastgesteld, moest niet gerechtelijk worden onteigend.

 

Uitvoering

Bouwheer: stad Diksmuide in samenwerking met de gemeente Houthulst.

Financierende overheid: Agentschap Wegen en Verkeer (Vlaams Gewest).

Studiebureau: Lobelle.

Aannemer: Verkinderen NV – Langemark-Poelkapelle.

 

 

i

Dienst wegen en waterlopen

Heernisse 6

Tel. 051 79 31 00

openbare.werken@stad.diksmuide.be

Updates

 • Bewonersbrief Klerkenstraat

  maandag 23 november 2015
  Vanaf 1 december start de aanleg van de fietspaden langs de Klerkenstraat.
 • foto Start aanleg fietspad langs de Klerkenstraat

  Start aanleg fietspad langs de Klerkenstraat

  dinsdag 24 november 2015
  Vanaf 1 december wordt gestart met de aanleg van vrijliggende fietspaden langs de Klerkenstraat. Gedurende deze werken zal de Klerkenstraat afgesloten zijn voor doorgaand verkeer. Er geldt een omleiding via de Eikhofstraat - Woumenweg - Sint-Pietersstraat.

  Meer weten over het project op de projectpagina

 • foto BEWONERSBRIEF update aanleg fietspad Klerkenstraat

  BEWONERSBRIEF update aanleg fietspad Klerkenstraat

  donderdag 26 januari 2017

  De aanleg van het fietspad aan beide zijden van de rijweg in uw straat is ondertussen al ver gevorderd. Hoewel de aannemer aanvankelijk tot eind 2016 aangaf als termijn om het fietspad te voltooien moeten we melden dat de werken wat langer duren dan voorzien. Dit komt hoofdzakelijk door enkele aanpassingen tussen de Steenstraat en Klerken. 

   

  Download en lees de volledige nieuwsbrief in de rechterkolom. 

Foto's

 • Klerkenstraat (9)
Terug naar overzicht

Status

Afgeronde projecten

Technische fiche

 • Bouwheer: Stad Diksmuide
 • Studiebureau: Studiebureau Lobelle
 • Aannemer: Verkinderen NV - Langemark - Poelkapelle
 • Startdatum: dinsdag 1 december 2015
 • Einddatum: vrijdag 30 september 2016
 • Kostprijs: 2.824.096 euro

Deelgemeente

Esen