naar inhoud

Reconversie Heernisse (2014)

Algemene info

Wegenwerken

De weg op de hoofdas ‘Cardijnlaan (rotonde-Heernisse), Heernisse (Cardijnlaan-Nijverheidsstraat) en de Nijverheidsstraat’ wordt aangelegd in betonverharding. In alle andere straten wordt de rijweg voorzien van bitumineuze verharding. In de Cardijnlaan en Heernisse is aan beide zijden een fietspad ontworpen in rode bitumineuze verharding. Naast de rijweg komen parkeerstroken in antracietkleurige betonstraatstenen. Opritten en trottoirs worden uitgevoerd in grijze betonstraatstenen en waar mogelijk worden groenzones voorzien.

Riolering

Het bestaande gemengde stelsel wordt vervangen door een gescheiden rioleringsstelsel. De aanleg van een gescheiden riolering houdt in dat regenwater (RWA) en afvalwater (DWA) gescheiden worden opgevangen en afgevoerd. De afvoer van het regenwater wordt aangekoppeld op de IJzer.


Planning van de werken

De werken zullen uitgevoerd worden in verschillende fasen en deelfasen zodat een maximale toegankelijkheid van de bedrijven en de woningen gewaarborgd kan worden.

Voorafgaand aan de wegeniswerken worden er door de diverse maatschappijen voor nutsvoorzieningen (o.a. Belgacom, VMW en Infrax) werken uitgevoerd aan ondergrondse leidingen in de wegbermen en/of parkeerstroken, waarbij de sleuven voorlopig hersteld worden met beton om de toegankelijkheid te verzekeren. Deze werken zijn voorzien voor het bouwverlof, de bereikbaarheid met voertuigen blijft behouden met uitzondering op het ogenblik dat dwarsingen van de rijweg die in open sleuf worden uitgevoerd.

 


Kostprijs

De werken worden begroot op 6,2 miljoen euro, waarvan slechts 250.000 euro ten laste van Diksmuide. Het overige deel komt onder meer van de Vlaamse Milieumaatschappij, Infrax en de Westvlaamse Intercommunale WVI die hiervoor ook op subsidies kunnen rekenen.

 

Updates

 • foto Nieuwe dynamiek voor bedrijventerrein Heernisse

  Nieuwe dynamiek voor bedrijventerrein Heernisse

  woensdag 11 juni 2014
  Op 10 juni vond de officiële heropening van het bedrijventerrein Heernisse plaats. In grote delen van de industriezone werden gescheiden riolering en fietspaden aangelegd en de groenaanleg vernieuwd. De werken werden uitgevoerd door de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) en stad Diksmuide.

  Het bedrijventerrein is 90 ha groot, waarvan 77 ha in verschillende fasen door wvi ontwikkeld. De eerste akte werd eind de jaren ’60 verleden en de recentste akte dateert van 1995. Ondertussen is er al veel beweging geweest op het bedrijventerrein, momenteel zijn er een 70-tal bedrijven hier actief.

   

  Volgende punten zijn al volledig afgewerkt:

  • Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel, een nieuw wegdek, fiets- en voetgangerspaden en openbare parkeerplaatsen
  • Opritten van de bedrijven werden geëvalueerd en in sommige gevallen gereorganiseerd ten voordele van de verkeersveiligheid
  • Opsplitsing van Carpet Yarns in kleinere entiteiten

   

  Deze punten zijn nog in uitvoering:

  • Clustering van de gemeentelijke diensten rond het administratief centrum: de werken hier tegenover zijn opgestart
  • Beeldkwaliteit: de aannemer is sinds kort opgestart met de aanleg van de openbare groenzones, in het najaar zal dit verder afgewerkt worden

   

  Deze punten zullen in de nabije toekomst uitgevoerd worden:

  • Collectieve bewegwijzering, dit wordt straks verder toegelicht
  • Nieuwe toegangsweg: de aankopen ikv de omleidingsweg zijn volop bezig, maar er werd hier al op geanticipeerd door de creatie van een nieuwe hoofdas (die visueel ook duidelijk merkbaar is door het gebruik van andere materialen)
  • Omgeving VTI: deze zal volledig heringericht worden op moment dat Aquafin haar werken aanvat in de Woumenweg.

   

 • foto Heraanleg voetpaden Woumenweg van start op 9 mei

  Heraanleg voetpaden Woumenweg van start op 9 mei

  dinsdag 26 april 2016

  Vanaf maandag 9 mei start aannemer Verkinderen met de aanleg van de voetpaden in de Woumenweg. Aangezien het werkgedeelte over een aanzienlijke afstand van 1,7 kilometer loopt worden de werkzaamheden in drie fasen ingedeeld. Dat zorgt er eveneens voor dat de hinder voor de bewoners enigszins kan beperkt worden.

   

  Planning en bereikbaarheid


  Fase 1: Noordbroekstraat – Kerkstraat
  Fase 2: Kerkstraat – St. Pietersstraat
  Fase 3: St. Pietersstraat – Zuidbroekstraat

   

  Fase 1:
  Fase 1 start op maandag 9 mei. Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer geregeld met verkeerslichten. Parkeren zal tijdens de werkuren ( 7.30 uur – 17.00 uur) niet mogelijk zijn. Gedurende de weekends worden de verkeerslichten weggehaald en is verkeer in de twee rijrichtingen opnieuw mogelijk. Deze fase duurt tot ongeveer aan het bouwverlof, dit onder voorbehoud van goede weersomstandigheden. De aannemer voert de werken stelselmatig uit. Buiten de werkuren kunnen de garages aangewend worden. 

   

  Fase2:
  Ook in fase 2 en 3 wordt het verkeer via verkeerslichten georganiseerd en zal parkeren tijdens de werkuren niet mogelijk zijn. Net als in fase 1 zullen gedurende de weekends de verkeerslichten worden weggehaald. Toegang tot de garages is mogelijk buiten de werkuren uitgezonderd wanneer de voetpaden in dit stuk worden aangelegd. De duurtijd van de drie fasen samen wordt geschat op 140 werkdagen. 

  Meer info

  Contactgegevens aannemer
  Bvba Verkinderen
  T 059 29 81 46
  E-mail: info@verkinderenaannemingen.com

  Contactgegevens technische dienst
  Bezoekadres: Administratief Centrum, Heernisse 6
  T 051 79 31 00
  E-mail: openbare.werken@diksmuide.be

   

  Wil je op de hoogte blijven over de voortgang van de werken dan kan je jouw e-mailadres doorgeven aan communicatie@diksmuide.be

   

Terug naar overzicht

Status

Afgeronde projecten

Technische fiche

 • Bouwheer: WVI
 • Studiebureau: Grontmij
 • Aannemer: ASWEBO
 • Startdatum: woensdag 10 oktober 2012

Deelgemeente

Centrum