naar inhoud

Signalisatievergunning

Wie bepaalde werken wil uitvoeren en daarvoor het openbaar domein nodig heeft en er vindt hinder op het trottoir, fietspad of rijbaan plaatst, dan dient u een signalisatievergunning aan te vragen. Onder werken verstaan we bijvoorbeeld:

  • Het plaatsen van containers voor bouwafval,
  • Het plaatsen van bouwmaterialen, torenkraan, hoogtewerker, stelling op het trottoir,…
  • Het plaatsen van een verhuislift die ruimer dan een parkeervak plaats inneemt,

Het aanvragen van een signalisatievergunning dient te gebeuren om elke impact op verkeer en veiligheid te weten en af te wegen. Je kan een signalisatievergunning aanvragen om een afgesproken deel van het openbaar domein voor een vastgelegde periode in te nemen. Aan deze vergunning is ook steeds een toelating gebruik van het openbaar domein gekoppeld. 

Digitaal aanvragen

Via deze link vraag je jouw signalisatievergunning aan. Kies bij ' nieuwe aanvraag' voor Stad Diksmuide en volg alle stappen.

Het digitaal platform leidt je door alle stappen van het aanvraagproces. Maak een account aan om alle eigen aanvragen te kunnen zien.

Onder 'locatie' dient u via het ingeven van de straat en huisnummer een zone in te tekenen. Deze zone dient zo goed mogelijk de inname van het openbaar domein te benaderen.

Indien uw aanvraag ook hinder vormt voor voetgangers, fietsers of automobilisten kunt u ook hier uw eigen signalisatieplan intekenen.  Meer info over het intekenen vind je hier:

https://merkator.freshdesk.com/nl/support/solutions/articles/9000177452-hoe-teken-ik-een-signalisatieplan-in

Wat kost het?

Dien je aanvraag minimum vijf dagen voor de start van de werken in. Lopen deze werken wat langer dan gepland, vraag dan twee dagen voor het einde van de vergunde termijn een verlenging aan. Dit kan online (zie onderaan) via het e-loket of schriftelijk aan het onthaal.

Nieuw tarief vanaf 01/01/2023

volgens gemeenteraadsbeslissing van 28/11/2022

Onderstaande tarieven worden aangehouden bij de berekening van de retributie:

Container Voor de duur van de vergunning €11,6 per dag
Parkeerplaats Voor de duur van de vergunning €5,8 per dag per parkeerplaats
Werftoilet Voor de duur van de vergunning €2,3 per dag per werftoilet
Torenkraan Voor de duur van de vergunning €17,4 per dag per torenkraan
Doorgangsverbod voor gemotoriseerd verkeer Voor de duur van de vergunning €29 per dag
Alle andere innames (bv. Stelling, bouwmaterialen, …) Voor de duur van de vergunning €0,60 per dag per m²

Er geldt standaard een minimumtarief van €17,4 per vergunning. Uw vergunning wordt u direct digitaal opgestuurd na uw betaling. Pas vanaf dat u in bezit bent van de ondertekende vergunning kunt u uw inname openbaar domein met signalisatievergunning binnen de aangevraagde termijn benutten. 

Sancties

Het is heel belangrijk dat je een vergunning hebt voor elke inname van het openbaar domein. Enerzijds voor je eigen veiligheid maar zeker ook in het belang van de hulpdiensten en het openbaar vervoer. Op basis van elke aanvraag kunnen we de situatie op het openbaar domein inschatten en worden de nodige instanties verwittigd. Hou je je niet aan de voorwaarden? Dan worden volgende sancties toegepast:

  • Dien je je aanvraag minder dan vijf werkdagen vooraf in? Dan rekenen we een verhoging aan van 50%, met een maximum van vijf werkdagen.
  • Neem je het openbaar domein in zonder vergunning? Na de vaststelling word je hiervan in kennis gebracht. Je krijgt tot 16 uur de eerstvolgende werkdag de tijd om een aanvraag in te dienen. De vastgestelde retributie wordt verdubbeld met een maximum van vijf werkdagen.
  • Neem je een groter stuk van het openbaar domein in dat wat er in je aanvraag staat? Ook hier krijg je de kans tot 16 uur de eerstvolgende werkdag na de kennisgeving van de vaststelling om de toelating aan te vragen. Bijkomend rekenen we een verhoging van 50% aan voor de bijkomende ingebruikname, met een maximum van vijf werkdagen.
  • Is je vergunning verlopen maar zijn de werken nog bezig? Dien dan toch nog een aanvraag tot verlenging in. Er wordt een verhoging van de retributie aangerekend van 50% met een maximum van twee werkdagen.

Parkeerverbod

In de aanvraag duid je aan of je al dan niet parkeerverbod nodig hebt. Indien je deze niet zelf kan plaatsen kunnen onze medewerkers deze plaatsen en terug ophalen. Ook hier moet je een verlenging uiterlijk twee werkdagen voor het einde van de vergunde termijn indienen. We sturen nieuwe documenten voor de parkeerverbodsborden op via mail naar de aanvrager. Deze is zelf verantwoordelijk voor het vervangen van deze documenten.

In geen geval mag de aanvrager de verkregen documenten wijzigen. Stellen we dit toch vast? Dan worden de borden onmiddellijk weer weggenomen.

Wegen waar stad Diksmuide geen wegbeheerder is

Voor enkele wegen op grondgebied Diksmuide is de stad geen wegbeheerder. Je vindt een lijst van deze straten rechts bovenaan op deze pagina. Voor deze straten dien je wel nog steeds je aanvraag in. Wij bezorgen deze aan de juiste wegbeheerder. Je zal dus van de wegbeheerder een vergunning ontvangen en eventueel aan hen retributie moeten betalen.

Stad Diksmuide zorgt wel dat er parkeerverbodsborden langs deze wegen geplaatst worden. Daarvoor rekenen we enkel een kost van €15.

Heb je nadien vragen rond je vergunning of factuur? Dan neem je best rechtstreeks contact op met de wegbeheerder:

Agentschap Wegen en Verkeer: wegen.westvlaanderen.districtieper@mow.vlaanderen.be

Vlaamse Waterweg: info@vlaamsewaterweg.be

Algemene voorwaarden

https://www.diksmuide.be/product/842/gebruik-van-het-openbaar-domein---retributie