naar inhoud

Parkeerverbod

Heb je een aantal parkeerplaatsen nodig voor een verhuis, levering van bv. meubels, werken in of aan een woning zonder hinder maar zekerheid voor ruimte voor je bestelwagen, ... Dan kun je een tijdelijk parkeerverbod aanvragen bij de stad. Via deze link kun je meteen je aanvraag indienen.

Opgelet

 • De parkeerverbodsborden worden pas geplaatst na betaling van de factuur voor de vergunning. 
 • Bij gebruik van een parkeerplaats binnen de blauwe zone vraag je steeds een parkeerverbod aan. Doordraaien schijf is verboden.
 • Indien er hinder voor voetgangers, fietsers of voertuigen is, zal je parkeerverbodsaanvraag omvormen naar een signalisatievergunning.
 • Vergeet niet dat de vergunning voor het parkeerverbod aanwezig moet zijn in de wagen binnen de parkeerverbodszone.
 • Facturatie wordt standaard online afgehandeld door het platform Mollie. Kun je niet online betalen? Meld het dan onder "omschrijf de inname". 

Hoe aanvragen?

Het digitaal platform leidt je door alle stappen van het aanvraagproces. Maak een account aan om alle eigen aanvragen te kunnen zien.

Onder 'locatie' moet je via het ingeven van de straat en huisnummer een zone tekenen. Hier kan je het aantal parkeerplaatsen dat je nodig hebt zelf aanduiden. 

Wat kost het?

Dien je aanvraag minimum vijf dagen voor de start van het gewenste parkeerverbod in. Duren de werken wat langer dan gepland, vraag dan twee dagen voor het einde van de vergunde termijn een verlenging aan. Dit kan online via uw account verlengd worden.

Tarief

Onderstaande tarieven gelden bij de berekening van de retributie:

Parkeerplaats Voor de duur van de vergunning €5,8 per dag per parkeerplaats

Er geldt standaard een minimumtarief van €17,4 per vergunning.

Tips

 • Prijs per parkeervak is voor de hele dag. Kies voor ruime uren zodat je met een gerust hart de vrije ruimte hebt.
 • Onder je account van EagleBe kun je jouw nummerplaat ingeven. Indien je je vergunning niet bijhebt kan de controle hiermee gebeuren.
 • Onder "Periode" kun je kiezen voor Doorlopend of Dagelijks. Een dagelijkse inname betekent dat de inname enkel tussen bepaalde tijdstippen (werkuren) plaats zal vinden. Doorlopend blijft het verbod ook 's nachts gelden.

Sancties

Het is heel belangrijk dat je een vergunning hebt voor elke inname van het openbaar domein. Enerzijds voor je eigen veiligheid maar zeker ook in het belang van de hulpdiensten en het openbaar vervoer. Op basis van elke aanvraag kunnen we de situatie op het openbaar domein inschatten en worden de nodige instanties verwittigd. Hou je je niet aan de voorwaarden? Dan worden volgende sancties toegepast:

 • Dien je je aanvraag minder dan vijf werkdagen vooraf in? Dan rekenen we een verhoging aan van 50%, met een maximum van vijf werkdagen.
 • Neem je het openbaar domein in zonder vergunning? Na de vaststelling word je hiervan op de hoogte gebracht. Je krijgt tot 16 uur (eerstvolgende werkdag) de tijd om een aanvraag in te dienen. De vastgestelde retributie wordt verdubbeld met een maximum van vijf werkdagen.
 • Neem je een groter stuk van het openbaar domein in dat wat er in je aanvraag staat? Ook hier krijg je de kans tot 16 uur (eerstvolgende werkdag) na de kennisgeving van de vaststelling om de toelating aan te vragen. Bijkomend rekenen we een verhoging van 50% aan voor de bijkomende ingebruikname, met een maximum van vijf werkdagen.
 • Is je vergunning verlopen maar zijn de werken nog bezig? Dien dan toch nog een aanvraag tot verlenging in. Er wordt een verhoging van de retributie aangerekend van 50% met een maximum van twee werkdagen.

Parkeerverbod

In de aanvraag duid je aan of je al dan niet parkeerverbod nodig hebt. Onze medewerkers komen deze plaatsen en terug ophalen. De plaatsing van de parkeerverboden gebeurt pas na het betalen van de factuur. Ook hier moet je een verlenging uiterlijk twee werkdagen voor het einde van de vergunde termijn indienen. We sturen nieuwe documenten voor de parkeerverbodsborden via mail naar de aanvrager. Deze is zelf verantwoordelijk voor het vervangen van deze documenten.

In geen geval mag de aanvrager de verkregen documenten wijzigen. Stellen we dit toch vast? Dan worden de borden onmiddellijk weer weggenomen.

Wegen waar stad Diksmuide geen wegbeheerder is

Voor enkele wegen op grondgebied Diksmuide is de stad geen wegbeheerder. Dit betreft de gewestwegen van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de wegen langs de IJzer, beheerd door de Vlaamse Waterweg. Stad Diksmuide zorgt voor de plaatsing van parkeerverbodsborden langs deze wegen. Daarvoor rekenen we enkel een kost van €15.