naar inhoud

Parkeerverbod

Heb je een aantal parkeerplaatsen nodig voor:

 • Verhuis,
 • Levering van bv keuken, meubels,…
 • Werken in of aan een woning zonder hinder maar zekerheid voor ruimte voor je bestelwagen

Dan kun je een tijdelijk parkeerverbod aanvragen bij de stad. Via onderstaande link kun je meteen je aanvraag indienen.

https://app.eaglebe.com/nl-be/new/man?client=f9e8a8c277549ec2126a16e5ac18b43b

Opgelet

 • De parkeerverbodsborden worden pas geplaatst na betaling van de digitale factuur voor de vergunning. 
 • Gebruik van een parkeerplaats voor camionette binnen de blauwe zone om langer dan 2 uur op het openbaar domein te parkeren/werken dient er steeds een parkeerverbod aangevraagd te worden. Doordraaien schijf is verboden.
 • Indien er hinder voor voetgangers, fietsers of voertuigen vormt, zal je parkeerverbodsaanvraag omvormen naar een signalisatievergunning.
 • Vergeet niet dat de vergunning voor het parkeerverbod aanwezig moet zijn in de wagen binnen de parkeerverbodszone.
 • Facturatie wordt standaard online afgehandeld door het platform Mollie. Indien u niet tot de mogelijkheid beschikt om online betalingen uit te voeren, dient u dit te melden onder het vakje "omschrijf de inname". 

Hoe aanvragen?

Het digitaal platform leidt je door alle stappen van het aanvraagproces. Maak een account aan om alle eigen aanvragen te kunnen zien.

Onder 'locatie' dient u via het ingeven van de straat en huisnummer een zone in te tekenen. Hier kunt u het aantal parkeerplaatsen zelf aanduiden welke u nodig hebt. 

Wat kost het?

Dien je aanvraag minimum vijf dagen voor de start van het gewenste parkeerverbod in. Lopen deze werken wat langer dan gepland, vraag dan twee dagen voor het einde van de vergunde termijn een verlenging aan. Dit kan online via uw account verlengd worden.

Tarief

Onderstaande tarieven worden aangehouden bij de berekening van de retributie:

Parkeerplaats Voor de duur van de vergunning €5 per dag per parkeerplaats

Er geldt standaard een minimumtarief van €15 per vergunning.

Nieuw tarief vanaf 01/01/2023

volgens gemeenteraadsbeslissing van 28/11/2023

Onderstaande tarieven worden aangehouden bij de berekening van de retributie:

Parkeerplaats Voor de duur van de vergunning €5,8 per dag per parkeerplaats

Er geldt standaard een minimumtarief van €17,4 per vergunning.

Tips

 • Prijs per parkeervak is voor de hele dag. Kies voor ruime uren zodat u met een gerust hart de vrije ruimte hebt.
 • Onder uw account van EagleBe kun je jouw nummerplaat ingeven. Indien u uw vergunning niet bijhebt kan de controle hiermee gebeuren.
 • Onder "Periode" kun je kiezen voor Doorlopend of Dagelijks.  Een dagelijkse inname betekent dat de inname zich enkel tussen bepaalde tijdstippen ( werkuren) plaats zal vinden. Doorlopend blijft het verbod ook s 'nachts gelden.

Sancties

Het is heel belangrijk dat je een vergunning hebt voor elke inname van het openbaar domein. Enerzijds voor je eigen veiligheid maar zeker ook in het belang van de hulpdiensten en het openbaar vervoer. Op basis van elke aanvraag kunnen we de situatie op het openbaar domein inschatten en worden de nodige instanties verwittigd. Hou je je niet aan de voorwaarden? Dan worden volgende sancties toegepast:

 • Dien je je aanvraag minder dan vijf werkdagen vooraf in? Dan rekenen we een verhoging aan van 50%, met een maximum van vijf werkdagen.
 • Neem je het openbaar domein in zonder vergunning? Na de vaststelling word je hiervan in kennis gebracht. Je krijgt tot 16 uur de eerstvolgende werkdag de tijd om een aanvraag in te dienen. De vastgestelde retributie wordt verdubbeld met een maximum van vijf werkdagen.
 • Neem je een groter stuk van het openbaar domein in dat wat er in je aanvraag staat? Ook hier krijg je de kans tot 16 uur de eerstvolgende werkdag na de kennisgeving van de vaststelling om de toelating aan te vragen. Bijkomend rekenen we een verhoging van 50% aan voor de bijkomende ingebruikname, met een maximum van vijf werkdagen.
 • Is je vergunning verlopen maar zijn de werken nog bezig? Dien dan toch nog een aanvraag tot verlenging in. Er wordt een verhoging van de retributie aangerekend van 50% met een maximum van twee werkdagen.

Parkeerverbod

In de aanvraag duid je aan of je al dan niet parkeerverbod nodig hebt. Onze medewerkers komen deze plaatsen en terug ophalen. Plaatsing van de parkerverboden gebeuren pas na het het betalen van de digitale factuur. Ook hier moet je een verlenging uiterlijk twee werkdagen voor het einde van de vergunde termijn indienen. We sturen nieuwe documenten voor de parkeerverbodsborden op via mail naar de aanvrager. Deze is zelf verantwoordelijk voor het vervangen van deze documenten.

In geen geval mag de aanvrager de verkregen documenten wijzigen. Stellen we dit toch vast? Dan worden de borden onmiddellijk weer weggenomen.

Wegen waar stad Diksmuide geen wegbeheerder is

Voor enkele wegen op grondgebied Diksmuide is de stad geen wegbeheerder. Dit betreft de gewestwegen van het Agentschap Wegen en Verkeer ( AWV) als ook de wegen langs de IJzer van de Vlaamse Waterweg. Stad Diksmuide zorgt voor de plaatsing van parkeerverbodsborden langs deze wegen. Daarvoor rekenen we enkel een kost van €15.