naar inhoud

Extra activiteiten

Buiten ons standaard activiteitenaanbod voorzien wij ook heel wat extra activiteiten.

Zoals workshops, infosessies, feesten, ... 

In deze rubriek vinden jullie de geplande extra activiteiten terug.