naar inhoud

Raad voor maatschappelijk welzijn

De raadsleden stippelen het beleid uit en vergaderen maandelijks. De vergaderingen van de raad zijn openbaar.

Omwille van een technisch defect is de dagorde van de OCMW-raad van 25/10/2021 niet zichtbaar voor heel wat websitegebruikers. Zie je de dagorde ook niet verschijnen op de gebruikelijke overzichtspagina? Druk dan even op CTRL + F5.

Data vergaderingen Raad voor Maatschappelijk Welzijn 2022:

 • maandag 31/01/2022
 • maandag 28/02/2022
 • maandag 28/03/2022
 • maandag 25/04/2022
 • maandag 23/05/2022
 • maandag 04/07/2022
 • maandag 29/08/2022
 • maandag 26/09/2022
 • maandag 31/10/2022
 • maandag 28/11/2022
 • maandag 19/12/2022

Klik hier: huishoudelijk reglement raad voor maatschappelijk welzijn

Klik hier: deontologische code raad voor maatschappelijk welzijn