naar inhoud

Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de stad. Zij regelt alles wat van gemeentelijk belang is, tenzij de bevoegdheid is toegewezen aan de burgemeester of het college.

De gemeenteraad vergadert doorgaans éénmaal in de maand. Meestal vinden de zittingen plaats de laatste maandagavond van de maand. Je kunt de openbare zittingen bijwonen. De dagorden en verslagen kun je op deze site raadplegen.

Data gemeenteraadszittingen 2022: 

 • 31/01/2022
 • 28/02/2022
 • 28/03/2022
 • 25/04/2022
 • 23/05/2022
 • 04/07/2022
 • 29/08/2022
 • 26/09/2022
 • 31/10/2022
 • 28/11/2022
 • 19/12/2022

Klik hier: huishoudelijk reglement gemeenteraad

Klik hier: deontologische code gemeenteraad