naar inhoud

Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de stad. Zij regelt alles wat van gemeentelijk belang is, tenzij de bevoegdheid is toegewezen aan de burgemeester of het college.

De gemeenteraad vergadert doorgaans éénmaal in de maand. Meestal vinden de zittingen plaats de laatste maandagavond van de maand. Je kunt de openbare zittingen bijwonen. De dagorden en verslagen kun je op deze site raadplegen.

Omwille van een technisch defect is de dagorde van de gemeenteraad van 25/10/2021 niet zichtbaar voor heel wat websitegebruikers. Zie je de dagorde ook niet verschijnen op de gebruikelijke overzichtspagina? Druk dan even op CTRL + F5.

Data gemeenteraadszittingen 2022: 

 • 31/01/2022
 • 28/02/2022
 • 28/03/2022
 • 25/04/2022
 • 23/05/2022
 • 04/07/2022
 • 29/08/2022
 • 26/09/2022
 • 31/10/2022
 • 28/11/2022
 • 19/12/2022

Klik hier: huishoudelijk reglement gemeenteraad

Klik hier: deontologische code gemeenteraad