naar inhoud

Het grote fietsexamen voor scholen

logo - het grote fietsexamen

Het Grote Fietsexamen test vijf basisvaardigheden die jonge fietsers onder de knie moeten hebben: rechts op de rijbaan fietsen, rechts afslaan, links afslaan, langs een hindernis fietsen en voorrang verlenen. Wij voegen er in Diksmuide nog het fietsen t.h.v. een kruispunt met verkeerslichten aan toe.

De leerlingen fietsen individueel een vooraf uitgestippelde route waarbij observatoren noteren of de leerlingen alle verkeershandelingen goed uitvoeren. Nadien volgt een eindevaluatie en krijgt elke leerling een Fietsbrevet Goud waarop staat voor welke vaardigheden hij geslaagd is en voor welke hij best nog moet oefenen. Zo weten ook de ouders meteen hoe veilig hun kind kan fietsen.

Het grote fietsexamen is er voor alle leerlingen van het zesde leerjaar. Aan elk examen gaat er voorbereiding vooraf. De leerkrachten nemen samen met hun leerlingen de theorie onder de loep. Ze oefenen zo nodig het praktische gedeelte op de speelplaats. De dienst mobiliteit voorziet in enkele oefensessies op het examenparcours. Het uiteindelijke examen gaat elk jaar door na de paasvakantie.

Openingsuren & contact

Mobiliteit

Tel.
051 79 30 32
e-mail
mobiliteit@diksmuide.be
Open vandaag: 9 tot 12 uur