naar inhoud

Kapvergunning

Wie een boom wil verwijderen, moet daarvoor in bepaalde gevallen een vergunning aanvragen. Er zijn heel wat regels die van toepassing kunnen zijn, maar je moet telkens slechts één vergunning aanvragen. 

Voor bomen in bosverband

  • Indien je enkele bomen en/of struiken uit een bos wil kappen of het bos wil uitdunnen, dan dien je een aanvraag van een kapmachtiging in bij het Agentschap voor Natuur en Bos. Deze machtiging wordt alleen verleend voor kappingen die nodig zijn voor het normale beheer van het bos.
  • Indien je een bos volledig of gedeeltelijk wil kappen (ontbossen) en het terrein een ander gebruik of bestemming wil geven (bv. voor het bouwen van een woning, aanleg tuin, weiland,…), dan moet je een stedenbouwkundige vergunning tot ontbossing bij de stad aanvragen.
  • OPGELET: de term 'bos' wordt in het Bosdecreet heel ruim opgevat.

Voor het kappen van bomen - niet in bosverband

  • Voor het kappen van hoogstammige bomen, alleenstaand, in groeps- of lijnverband is een omgevingsvergunning nodig. Een ‘hoogstammige boom’ is elke boom die op een hoogte van 1 meter boven het maaiveld een stamomtrek van minimum 1 meter of diameter van 30 cm heeft. Voor het kappen van een hoogstammige boom in woongebied en landelijk woongebied is een kapvergunning nodig.
  • Voor het kappen van bomen met een stamomtrek tussen 30 en 100 cm is een kapvergunning nodig.

Vergunningsplicht (Stedenbouwkundige verordening betreffende de aanplant en het rooien van houtige beplanting)

Naast bovenstaande Vlaamse reglementering voorziet Stad Diksmuide een aantal bijkomende regels, onder meer m.b.t. houtkanten, houtwallen, hagen, groenbuffers,… .  Voor het verwijderen daarvan wordt in deze verordening in een vergunningsplicht voorzien. Deze stedenbouwkundige verordening werd door de Gemeenteraad goedgekeurd op 28.09.2009.

Hoe aanvragen

Een kapvergunning kun je aanvragen d.m.v. het formulier dat je terugvindt bij 'downloads'.

Vergeet zeker niet een plannetje toe te voegen met aanduiding van de te kappen bomen, alsook enkel foto's.

Kostprijs

Het aanvragen van een kapvergunning en een omgevingsvergunning voor het rooien van bomen is gratis.

Openingsuren & contact

Milieu en duurzaamheid

Tel.
051 79 31 40
e-mail
milieu@diksmuide.be
Open vandaag: 9 tot 12 uur

Downloads