naar inhoud

Voorlopig rijbewijs - aanvraag

Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument. Het geeft je de toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen.

Je kunt kiezen uit:

 • voorlopig rijbewijs mét begeleider. Dit is 36 maanden geldig en niet verlengbaar.
 • voorlopig rijbewijs zonder begeleider. Dit is 18 maanden geldig en niet verlengbaar of hernieuwbaar.

Noot: Gedurende de geldigheid van het voorlopig rijbewijs 36 maanden, kan je mits 20 uren les in een erkende rijschool een model 18 aanvragen. Bij omwisseling breng je het attest van 20 uren les mee.

Voorwaarden

Je bent niet langer dan 3 jaar geleden geslaagd voor het theoretisch examen voor de categorie waarvoor je het voorlopig rijbewijs aanvraagt.

Bijkomende voorwaarden

 • Voorlopig rijbewijs met begeleider: je kunt het voorlopig rijbewijs met begeleider afhalen vanaf 17 jaar.
 • Voorlopig rijbewijs zonder begeleider: je bent 18 jaar en je hebt eerst 20 uur praktijklessen gevolgd bij een erkende rijschool. Als deze rijschool je rijgeschikt acht om alleen te rijden, krijg je een rijgeschiktheidsattest. Daarna kan je de rest van de opleiding zonder begeleider voltooien.

Hoe aanvragen

 1. Meld je of maak een afspraak bij de dienst burgerzaken.
 2. Na een vijftal dagen ontvang je een bericht van de dienst burgerzaken. Je kunt je voorlopig rijbewijs afhalen bij het centraal onthaal.

Kostprijs

 • Voorlopig rijbewijs - model 3: € 26,00
 • voorlopig rijbewijs met begeleider - model 36: € 26,00
 • voorlopig rijbewijs zonder begeleider - model 18: € 26,00

Wat meebrengen

 • je identiteitskaart
 • bewijs van het examencentrum dat je geslaagd bent voor het theoretisch rijexamen
 • geldig rijbewijs van de begeleider
 • recente pasfoto (tenzij jouw identiteitskaart het voorbije jaar werd hernieuwd, dan gebruiken we de foto van jouw identiteitskaart)

Openingsuren & contact

Burgerzaken

Tel.
051 79 30 10
e-mail
burgerzaken@diksmuide.be
Open vandaag: 9 tot 12 uur