naar inhoud

Rijbewijs - aanvraag

Het Europees rijbewijs is tien jaar geldig. Het Europees rijbewijs is geldig in alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en in de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen.

Voor wie

  • Personen die geslaagd zijn voor theoretisch en of praktisch examen
  • Wijziging omwille van medische redenen waardoor de geldigheidsduur moet worden aangepast

Hoe aanvragen

  1. Meld je bij aan het centraal onthaal tijdens de openingsuren of maak een afspraak bij de dienst burgerzaken.
  2. Na een vijftal dagen haal je je rijbewijs af bij het centraal onthaal in het stadhuis.

 

Kostprijs

€26,00

Wat meebrengen

  • je identiteitskaart
  • je voorlopig of huidig rijbewijs
  • bij aanvraag eerste rijbewijs: document (attest van slagen) afgeleverd door het examencentrum
  • doktersattest voor verlenging medische rijgeschiktheid 
  • recente pasfoto (tenzij jouw identiteitskaart het voorbije jaar werd hernieuwd, dan gebruiken we de foto van jouw identiteitskaart)