naar inhoud

Rijbewijs - aanvraag

Een Europees rijbewijs is een document in de vorm van een bankkaart. Met dit document kan je aantonen dat je een gemotoriseerd voertuig van een bepaalde categorie mag besturen. Wie op de openbare weg een motorvoertuig bestuurt, moet beschikken over een rijbewijs, geldig voor de categorie waartoe het voertuig behoort.

Het Europees rijbewijs is geldig in alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en in de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen. Het Europees rijbewijs is tien jaar geldig

Voorwaarden

Je bent geslaagd voor het theoretisch en praktisch gedeelte van de rijopleiding. 

Hoe aanvragen

  1. Meld je bij aan het centraal onthaal tijdens de openingsuren of maak een afspraak bij de dienst burgerzaken.
  2. Na een vijftal dagen haal je je rijbewijs af bij het centraal onthaal in het stadhuis.

Voor personen met een handicap is er een aparte procedure.
Zie hiervoor: http://www.belgium.be/nl/mobiliteit/Voertuigen/personen_met_een_handicap/

Kostprijs

25 euro

Wat meebrengen

  • je identiteitskaart
  • je voorlopig of huidig rijbewijs
  • bij aanvraag eerste rijbewijs: document (attest van slagen) afgeleverd door het examencentrum

Openingsuren & contact

Burgerzaken

Tel.
051 79 30 10
fax
051 51 00 20
e-mail
burgerzaken@diksmuide.be
Open vandaag: 9 tot 12 uur