naar inhoud

Verzekeringen - kleinhandel

Verzekeringen verbonden aan een exploitatie :

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

Elke bedrijf dient verzekerd te zijn voor burgerlijke aansprakelijkheid. Deze verzekert u tegenover derden voor schade die zou worden aangericht en waarvoor u als zaakvoerder verantwoordelijk gesteld wordt. Bijvoorbeeld, een klant valt over een mat en breekt zijn pols. Of een kelner laat een schotel met drank vallen over de kledij van een klant.

Brandverzekering

U dient ook een brandverzekering af te sluiten. Naargelang u eigenaar of huurder bent van het pand waarin u uw activiteit uitoefent, kan de inhoud van de brandpolis verschillen. Als eigenaar verzekert u zich tegen schade die u zelf lijdt als gevolg van brand of daarmee gelijkgestelde schade en tegen schade die derden lijden als gevolg van de brand. Als huurder verzekert u zich daarenboven ook nog tegen de schade die de eigenaar lijdt als gevolg van brand die u als huurder veroorzaakt hebt.

Objectieve aansprakelijkheidsverzekering

Gaat het om een drankgelegenheid met een publieke ruimte vanaf 50 m², dan is het afsluiten van een objectieve aansprakelijkheidsverzekering bij een erkende verzekeringsmaatschappij verplicht. Het gaat over een bijkomende verzekering bij de brandpolis waarmee u zich indekt tegen schade die uw cliënteel of derden zouden kunnen oplopen als gevolg van een ontploffing of brand.