naar inhoud

Toelage voor medisch afval

Diksmuide voorziet sinds enkele jaren gratis huisvuilzakken voor personen die chronische incontinentieproblemen hebben, een stoma dragen of peritoneale dialyse krijgen. Gezien er sinds 4 april 2022 overgeschakeld werd op restafvalcontainers wijzigde het reglement naar een toelage. Inwoners die kiezen voor de nieuwe witte kleine restafvalzakken, ontvangen nog steeds rollen huisvuilniszakken.

Als je aan de voorwaarden voor de toelage voldoet, bestaat de toelage uit 50 euro op je diftarrekening of 4 kleine rollen huisvuilzakken. De toelage verschilt naargelang je gebruik zal maken van een afvalcontainer of van huisvuilzakken.

Voorwaarden

 • De aanvrager van de toelage is op datum van de aanvraag ingeschreven in het bevolkingsregister, het vreemdelingen- of wachtregister van stad Diksmuide. 
 • De aanvrager van de toelage verblijft niet in een woonzorgcentrum of residentiële voorziening waarbij het verblijf definitief is en 7 dagen op 7 omvat.
 • Medische situatie:
  • Of de aanvrager lijdt aan chronische incontinentie en ontvangt een incontinentieforfait vanuit de mutualiteit.
  • Of de aanvrager draagt een stoma of krijgt peritoneale- of hemothuisdialyse.
  • Of personen met gezondheidsproblemen die veel medisch afval met zich meebrengen en niet onder bovenstaande medische situaties vallen. In dat geval beslist het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst of er een toelage toegekend kan worden.
 • Leeftijd:
  • Aanvragers van de toelage die lijden aan chronische incontinentie dienen minstens 3 jaar te zijn.
  • Bij aanvragers met een stoma en patiënten met peritoneale- of hemothuisdialyse is er geen leeftijdsvoorwaarde.

Hoe aanvragen

Om een toelage aan te vragen, kan je langsgaan bij het Sociaal Huis of het aanvraagformulier downloaden op deze pagina. 

Wat meebrengen

Personen die lijden aan chronische incontinentie brengen een bewijs mee dat ze recht hebben op een incontinentieforfait van de mutualiteit. 

Personen met een stoma of peritoneale- of hemothuisdialyse brengen een doktersattest mee van maximum 2 maanden oud waaruit blijkt dat ze lijden aan één van bovenstaande aandoeningen. 

Als je een afwijking wil vragen, breng je een briefje van de specialist mee waarop staat welk soort medisch materiaal je gebruikt en hoe vaak je dit nodig hebt.

Wanneer iemand die niet bij je inwoont de gratis huisvuilniszakken wenst op te halen, brengt die persoon het getekende aanvraagformulier mee, samen met (een kopie van) jouw identiteitskaart.