naar inhoud

Gratis huisvuilzakken voor medisch afval

Per kalenderjaar kan je gratis 40 grote huisvuilzakken (2 rollen) ontvangen.

Ieder persoon die voldoet aan de voorwaarden kan afzonderlijk een aanvraag doen.

Voor wie

Personen die lijden aan incontinentie, stomapatiënten en patiënten die peritoneale thuisdialyse doen, kunnen jaarlijks een tegemoetkoming genieten voor de extra restafvalkosten die gepaard gaan met hun aandoening.

Voorwaarden

  • Gedomicilieerd zijn in Diksmuide op het moment van de aanvraag;
  • Niet in een residentiële voorziening verblijven;
  • Lijden aan chronische incontinentie van urine EN recht hebben op het incontinentieforfait
    OF een stoma hebben
    OF peritoneale thuisdialyse krijgen.

Hoe aanvragen

De aanvraag gebeurt door middel van een aanvraagformulier, te verkrijgen bij het Sociaal huis of hiernaast te downloaden als PDF.

Afhandeling

Kom naar het Sociaal Huis met de nodige documenten. Na controle krijg je de huisvuilzakken mee.

Wat meebrengen

Voor personen die lijden aan chronische incontinentie en/of stoelgang

  • Bewijs dat je recht hebt op het incontinentieforfait

Voor personen die een stoma hebben of aan peritoneale thuisdialyse doen

  • Een medisch attest van de dokter