naar inhoud

Gratis huisvuilzakken voor medisch afval

Per kalenderjaar kan je gratis 40 grote huisvuilzakken (2 rollen) ontvangen.

Ieder persoon die voldoet aan de voorwaarden kan afzonderlijk een aanvraag doen.

Voor wie

Personen die lijden aan incontinentie, stomapatiënten en patiënten die peritoneale thuisdialyse doen, kunnen jaarlijks een tegemoetkoming genieten voor de extra restafvalkosten die gepaard gaan met hun aandoening.

Voorwaarden

  • Gedomicilieerd zijn in Diksmuide en nog thuis verblijven.
  • Lijden aan incontinentie en een incontinentieforfait van de mutualiteit ontvangen
    OF stomapatiënt
    OF peritoneale thuisdialyse krijgen.

Hoe aanvragen

De aanvraag gebeurt door middel van een aanvraagformulier, te verkrijgen bij het Sociaal huis of hiernaast te downloaden als PDF. 

Afhandeling

Kom naar het Sociaal Huis met de nodige documenten. Na controle krijg je de huisvuilzakken mee.

Wat meebrengen

Voor personen die lijden aan chronische incontinentie en/of stoelgang

  • Bewijs dat je recht hebt op het incontinentieforfait
  • Identiteitskaart

Voor personen die een stoma hebben of aan peritoneale thuisdialyse doen

  • Een verklaring van de huisarts.  Deze kan de huisarts invullen op het aanvraagformulier (punt 5)
  • Identiteitskaart

Iemand anders kan in jouw plaats de huisvuilzakken komen ophalen, dit moet je vermelden op het formulier.  Vergeet je identiteitskaart niet mee te geven.

Sluiten

Zin om bij de stad te komen werken?

Quote Hendrik vacatures Ontdek onze vacatures