naar inhoud

Pro deo advocaat

Bij het Bureau voor Juridisch Bijstand kunnen personen die over onvoldoende inkomsten beschikken, alsook de met hen gelijkgestelden, de aanstelling bekomen van een advocaat die hun gehele of gedeeltelijke kostenloze juridische bijstand zal verlenen.

Hoe aanvragen

Bij een schriftelijke of mondelinge aanvraag van een Pro Deo-advocaat leg je volgende documenten voor:

  • een bewijs van gezinssamenstelling
  • inkomensbewijs (loonfiches, attest vervangingsinkomen of bestaansminimum)
  • eventueel huurprijsberekening sociale woning
  • overzicht schuldenlast en bewijs effectieve betaling (leefgeld OCMW, of schuldbemiddelaar)
  • eventuele procedurestukken (dagvaarding, gerechtsbrieven...)

Meer info

BUREAU VOOR JURIDISCHE BIJSTAND

Het Bureau zetelt iedere vrijdagmorgen van 10.30 uur tot 12.00 uur in het Bureau voor Juridische Bijstand op het gelijkvloers van de Rechtbank, Peter Benoitlaan 2 te 8630 Veurne.

Openingsuren & contact

Sociaal Huis

Tel.
051 793 793
e-mail
sociaal.huis@diksmuide.be
Open vandaag: 9 tot 12 uur